QBD online me mësuesit shqiptarë në Gjermani për promovimin e gjuhës shqipe

E hënë, 22 Prill, 2024
E hënë, 22 Prill, 2024

QBD online me mësuesit shqiptarë në Gjermani për promovimin e gjuhës shqipe

Qendra e Botimeve për Diasporën në vijimësi të mbledhjeve online me drejtuesit dhe përfaqësuesit e lidhjeve të mësuesve në Diasporë, me qëllim marrjen e informacionit dhe zgjidhjes së problematikave të lindura nga pandemia, zhvilloi sot mbledhjen me përfaqësues të lidhjes së mësuesve të Gjermanisë, nën drejtimin e z. Sami Thaçi (Kryetar i Këshillit të Arsimtarëve Shqiptarë në Gjermani) dhe përfaqësues të Qendrës së Botimeve për Diasporën, nën drejtimin e znj. Mimoza Hysa.

Mësuesit e pranishëm në mbledhje ishin Etleva Mançe, Gladiola Popa, Antoneta Miçalliu e Mimoza Leka. Diskutimi u përqendrua në hartimin e një politike mbështetëse promocionale për promovimin e gjuhës shqipe jashtë vendit, në hartimin e teksteve të përshtatshme për mësimdhënien në diasporë, në përfshirjen e mësuesve të diasporës në hartimin e teksteve për diasporën, në pajisjen me certifikata të njohjes së mësimdhënies të mësuesve dhe nxënësve, në pajisjen me literaturë plotësuese etj.

Palët diskutuan ruajtjen e komunikimit dhe zhvillimit të mbledhjeve online në të ardhmen si një ndihmesë për diskutimin dhe zgjidhjen e problematikave të krijuara.Mbledhjet do të vijojnë edhe me përfaqësuesit dhe drejtuesit e lidhjeve të mësuesve në vendet e tjera.

 

Qendra e Botimeve për Diasporën në vijimësi të mbledhjeve online me drejtuesit dhe përfaqësuesit e lidhjeve të mësuesve në Diasporë, me qëllim marrjen e informacionit dhe zgjidhjes së problematikave të lindura nga pandemia, zhvilloi sot mbledhjen me përfaqësues të lidhjes së mësuesve të Gjermanisë, nën drejtimin e z. Sami Thaçi (Kryetar i Këshillit të Arsimtarëve Shqiptarë në Gjermani) dhe përfaqësues të Qendrës së Botimeve për Diasporën, nën drejtimin e znj. Mimoza Hysa.

Mësuesit e pranishëm në mbledhje ishin Etleva Mançe, Gladiola Popa, Antoneta Miçalliu e Mimoza Leka. Diskutimi u përqendrua në hartimin e një politike mbështetëse promocionale për promovimin e gjuhës shqipe jashtë vendit, në hartimin e teksteve të përshtatshme për mësimdhënien në diasporë, në përfshirjen e mësuesve të diasporës në hartimin e teksteve për diasporën, në pajisjen me certifikata të njohjes së mësimdhënies të mësuesve dhe nxënësve, në pajisjen me literaturë plotësuese etj.

Palët diskutuan ruajtjen e komunikimit dhe zhvillimit të mbledhjeve online në të ardhmen si një ndihmesë për diskutimin dhe zgjidhjen e problematikave të krijuara.Mbledhjet do të vijojnë edhe me përfaqësuesit dhe drejtuesit e lidhjeve të mësuesve në vendet e tjera.

 

Qendra e Botimeve për Diasporën në vijimësi të mbledhjeve online me drejtuesit dhe përfaqësuesit e lidhjeve të mësuesve në Diasporë, me qëllim marrjen e informacionit dhe zgjidhjes së problematikave të lindura nga pandemia, zhvilloi sot mbledhjen me përfaqësues të lidhjes së mësuesve të Gjermanisë, nën drejtimin e z. Sami Thaçi (Kryetar i Këshillit të Arsimtarëve Shqiptarë në Gjermani) dhe përfaqësues të Qendrës së Botimeve për Diasporën, nën drejtimin e znj. Mimoza Hysa.

Mësuesit e pranishëm në mbledhje ishin Etleva Mançe, Gladiola Popa, Antoneta Miçalliu e Mimoza Leka. Diskutimi u përqendrua në hartimin e një politike mbështetëse promocionale për promovimin e gjuhës shqipe jashtë vendit, në hartimin e teksteve të përshtatshme për mësimdhënien në diasporë, në përfshirjen e mësuesve të diasporës në hartimin e teksteve për diasporën, në pajisjen me certifikata të njohjes së mësimdhënies të mësuesve dhe nxënësve, në pajisjen me literaturë plotësuese etj.

Palët diskutuan ruajtjen e komunikimit dhe zhvillimit të mbledhjeve online në të ardhmen si një ndihmesë për diskutimin dhe zgjidhjen e problematikave të krijuara.Mbledhjet do të vijojnë edhe me përfaqësuesit dhe drejtuesit e lidhjeve të mësuesve në vendet e tjera.