QBD online me mësuesit e gjuhës shqipe në Kanada

E mërkurë, 17 Prill, 2024
E mërkurë, 17 Prill, 2024

QBD online me mësuesit e gjuhës shqipe në Kanada

Qendra e Botimeve për Diasporën zhvilloi sot mbledhje online me përfaqësues të shkollave dhe mësuesve të gjuhës shqipe në Kanada. Në të morën pjesë: Adriana Fishta-Bejko, Ambasadore e Kombit dhe Anëtare e Këshillit Koordinues të Diasporës, shkolla “Foleja e Shqiponjave” në Calgary; Mira Shehu, Ambasadore e Kombit, shkolla “Klubi i Shqipes” në Halifax; Zoica Dhamo, nënkryetare e Bordit të shkollës “Foleja e Shqiponjave” në Calgary; Daniela Lumani, shkolla “Foleja e Shqiponjave” në Calgary.

Edhe ky takim synoi një njohje më të mirë të problematikës së mësimit të gjuhës shqipe në Diasporë për të mundësuar një bashkërendimin e punës e për të ndihmuar procesin e mësimdhënies.

Ndër të tjera u diskutua mbi mënyrën e organizimit të mësimit të gjuhës shqipe në Kanada e në shkolla të veçanta, mbi hartimin e teksteve të përshtatshme për mësimdhënien në diasporë, mbi ndihmesën e platformave dhe materialeve didaktike online për mësimin e gjuhës shqipe, nevojën e ngritjes së një forumi online të mësuesve të diasporës, nevojën për promovimin e praktikave të mira dhe të suksesshme të mësuesve për shkëmbimin e përvojave të ndërsjellta, për një vëmendje më të madhe për njohjen e problematikave dhe plotësimin e kërkesave të mësuesve të diasporës etj.

Mësuesit përshëndetën nismën e Qendrës së Botimeve për Diasporën për organizimin e takimeve online dhe në veçanti punën e bërë deri më tani për të ndihmuar mësimdhënien në diasporë. Ky takim shërbeu për një njohje më të mirë të problemeve dhe njëkohësisht për të vendosur një komunikim më të drejtpërdrejtë që do të ruhet në vijim.

 

Qendra e Botimeve për Diasporën zhvilloi sot mbledhje online me përfaqësues të shkollave dhe mësuesve të gjuhës shqipe në Kanada. Në të morën pjesë: Adriana Fishta-Bejko, Ambasadore e Kombit dhe Anëtare e Këshillit Koordinues të Diasporës, shkolla “Foleja e Shqiponjave” në Calgary; Mira Shehu, Ambasadore e Kombit, shkolla “Klubi i Shqipes” në Halifax; Zoica Dhamo, nënkryetare e Bordit të shkollës “Foleja e Shqiponjave” në Calgary; Daniela Lumani, shkolla “Foleja e Shqiponjave” në Calgary.

Edhe ky takim synoi një njohje më të mirë të problematikës së mësimit të gjuhës shqipe në Diasporë për të mundësuar një bashkërendimin e punës e për të ndihmuar procesin e mësimdhënies.

Ndër të tjera u diskutua mbi mënyrën e organizimit të mësimit të gjuhës shqipe në Kanada e në shkolla të veçanta, mbi hartimin e teksteve të përshtatshme për mësimdhënien në diasporë, mbi ndihmesën e platformave dhe materialeve didaktike online për mësimin e gjuhës shqipe, nevojën e ngritjes së një forumi online të mësuesve të diasporës, nevojën për promovimin e praktikave të mira dhe të suksesshme të mësuesve për shkëmbimin e përvojave të ndërsjellta, për një vëmendje më të madhe për njohjen e problematikave dhe plotësimin e kërkesave të mësuesve të diasporës etj.

Mësuesit përshëndetën nismën e Qendrës së Botimeve për Diasporën për organizimin e takimeve online dhe në veçanti punën e bërë deri më tani për të ndihmuar mësimdhënien në diasporë. Ky takim shërbeu për një njohje më të mirë të problemeve dhe njëkohësisht për të vendosur një komunikim më të drejtpërdrejtë që do të ruhet në vijim.

 

Qendra e Botimeve për Diasporën zhvilloi sot mbledhje online me përfaqësues të shkollave dhe mësuesve të gjuhës shqipe në Kanada. Në të morën pjesë: Adriana Fishta-Bejko, Ambasadore e Kombit dhe Anëtare e Këshillit Koordinues të Diasporës, shkolla “Foleja e Shqiponjave” në Calgary; Mira Shehu, Ambasadore e Kombit, shkolla “Klubi i Shqipes” në Halifax; Zoica Dhamo, nënkryetare e Bordit të shkollës “Foleja e Shqiponjave” në Calgary; Daniela Lumani, shkolla “Foleja e Shqiponjave” në Calgary.

Edhe ky takim synoi një njohje më të mirë të problematikës së mësimit të gjuhës shqipe në Diasporë për të mundësuar një bashkërendimin e punës e për të ndihmuar procesin e mësimdhënies.

Ndër të tjera u diskutua mbi mënyrën e organizimit të mësimit të gjuhës shqipe në Kanada e në shkolla të veçanta, mbi hartimin e teksteve të përshtatshme për mësimdhënien në diasporë, mbi ndihmesën e platformave dhe materialeve didaktike online për mësimin e gjuhës shqipe, nevojën e ngritjes së një forumi online të mësuesve të diasporës, nevojën për promovimin e praktikave të mira dhe të suksesshme të mësuesve për shkëmbimin e përvojave të ndërsjellta, për një vëmendje më të madhe për njohjen e problematikave dhe plotësimin e kërkesave të mësuesve të diasporës etj.

Mësuesit përshëndetën nismën e Qendrës së Botimeve për Diasporën për organizimin e takimeve online dhe në veçanti punën e bërë deri më tani për të ndihmuar mësimdhënien në diasporë. Ky takim shërbeu për një njohje më të mirë të problemeve dhe njëkohësisht për të vendosur një komunikim më të drejtpërdrejtë që do të ruhet në vijim.