Gjermani / Zgjaten kufizimet e udhëtimeve jo të domosdoshme deri në 15 qershor

E hënë, 22 Prill, 2024
E hënë, 22 Prill, 2024

Gjermani / Zgjaten kufizimet e udhëtimeve jo të domosdoshme deri në 15 qershor

Qeveria Federale Gjermane ka marrë vendimin për të ndjekur rekomandimin e Komisionit Evropian të datës 8 maj 2020 që në funksion të zbutjes së efektit dhe përhapjes së mëtejshme të virusit COVID-19 të zgjasë kufizimet ekzistuese me një afat fillimisht 30 ditor për të gjitha udhëtimet jo domozdoshmërisht të nevojshme nga shtetet e treta në hapësirën e Republikës Federale të Gjermanisë. Kufizimet e udhëtimeve të vendosura në datën 17 mars 2020 nga kryetarët e shteteve dhe të qeverive të BE-së në zonën Schengen do të gjejnë zbatim në Gjermani – si dhe në shtete të tjera evropiane – fillimisht deri në datën 15 qershor 2020.

Përjashtohen nga kufizimi i udhëtimit saktësisht:

 1. Qytetarët e BE-së dhe të shteteve të asociuuara të Schengen-it së bashku me familjarët e tyre, dhe shtetas nga Britania e Madhe, Islanda, Lichtenstein, Norvegjia dhe Zvicra si dhe familjarët e tyre që duan të udhëtojnë përmes vendit drejt atdheut apo shtetit të qëndrimit të tyre, nëse nuk ka një itinerar alternativ.
 2. Shtetasit e shteteve të treta me lejeqëndrimi afatgjatë në një shtet të BE-së dhe shtetet e sipërpërmendura ( leje-qëndrimi apo viza afatgjata për shembull për qëndrime studimi apo pune) që kthehen në rezidencat e tyre të zakonshme,
 3. Shtetas të shteteve të treta me nevoja apo funksione të ashtuquajtur esenciale, ku bëjnë pjesë:
 • Personeli shëndetësor, kërkues shkencorë në shëndetësi, personeli i kujdesit
 • Punonjës të kufirit, personel në transportin e mallrave dhe në sektorë të tjerë të nevojshëm,
 • Diplomatë, punonjës të organizatave ndërkombëtare, personel ushtarak, asistentë humanitarë nëse duhet të ushtrojnë funksionin e tyre
 • Pasagjerë tranzit
 • Pasagjerë, që udhëtojnë për arsye të detyrueshme fmiljare
 • Persona, që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare  apo që kanë arsye të tjera humanitare

Krahas kësaj është marrë vendimi për zgjatjen e mëtejshme fillimisht deri në datën 15 qershor 2020 të kontrolleve kufitare të rivendosura në mënyrë të përkohshme në kufijtë e brendshëm me Austrinë, Zvicrën dhe Francën. E njëjta gjë vlen për kufijtë ajrorë me Italinë  dhe Spanjën.

Në kufirin me Danimarkën fillimisht kontrollet do të vijojnë më tej; data e anulimit të këtyre kontrolleve do të përcaktohet në koordinim me qeverinë daneze.

Gjithsesi kontrollet në kufijtë tokësorë do të kenë lehtësime për sa i përket spektrit të tyre praktik. Të gjitha linjat e transportit rrugor ndërkufitar do të jenë sërish të lejueshme për kalimin e kufirit. Në të ardhmen kontrollet nuk do të jenë sistematike por fleksible dhe të orientuara nga risku. Në parim do të vijojë të kërkohet mirë argumentimi i hyrjes, por do të ketë lehtësira shtesë për udhëtimet për arsye familjare apo personale. Detajet në këtë kontekst nuk janë përcaktuar ende.

Në kufirin me Luksemburgun kontrollet kufitare përfundojnë në mbarim të datës 15 maj 2020.

Federata dhe Landet kanë rënë dakord për linjat e përgjithshme të rregullave të njësuara të karantinës për udhëtarë në hyrje dhe në kthim. Informacione të mëtejshme (p.sh. edhe në gjuhën angleze), tekstin bazë dhe lidhjet përcjellëse mund t‘i gjeni në faqet e internetit të Ministrisë së Jashtme Federale dhe të Ministrisë së Brendshme Federale.

Qeveria Federale Gjermane ka marrë vendimin për të ndjekur rekomandimin e Komisionit Evropian të datës 8 maj 2020 që në funksion të zbutjes së efektit dhe përhapjes së mëtejshme të virusit COVID-19 të zgjasë kufizimet ekzistuese me një afat fillimisht 30 ditor për të gjitha udhëtimet jo domozdoshmërisht të nevojshme nga shtetet e treta në hapësirën e Republikës Federale të Gjermanisë. Kufizimet e udhëtimeve të vendosura në datën 17 mars 2020 nga kryetarët e shteteve dhe të qeverive të BE-së në zonën Schengen do të gjejnë zbatim në Gjermani – si dhe në shtete të tjera evropiane – fillimisht deri në datën 15 qershor 2020.

Përjashtohen nga kufizimi i udhëtimit saktësisht:

 1. Qytetarët e BE-së dhe të shteteve të asociuuara të Schengen-it së bashku me familjarët e tyre, dhe shtetas nga Britania e Madhe, Islanda, Lichtenstein, Norvegjia dhe Zvicra si dhe familjarët e tyre që duan të udhëtojnë përmes vendit drejt atdheut apo shtetit të qëndrimit të tyre, nëse nuk ka një itinerar alternativ.
 2. Shtetasit e shteteve të treta me lejeqëndrimi afatgjatë në një shtet të BE-së dhe shtetet e sipërpërmendura ( leje-qëndrimi apo viza afatgjata për shembull për qëndrime studimi apo pune) që kthehen në rezidencat e tyre të zakonshme,
 3. Shtetas të shteteve të treta me nevoja apo funksione të ashtuquajtur esenciale, ku bëjnë pjesë:
 • Personeli shëndetësor, kërkues shkencorë në shëndetësi, personeli i kujdesit
 • Punonjës të kufirit, personel në transportin e mallrave dhe në sektorë të tjerë të nevojshëm,
 • Diplomatë, punonjës të organizatave ndërkombëtare, personel ushtarak, asistentë humanitarë nëse duhet të ushtrojnë funksionin e tyre
 • Pasagjerë tranzit
 • Pasagjerë, që udhëtojnë për arsye të detyrueshme fmiljare
 • Persona, që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare  apo që kanë arsye të tjera humanitare

Krahas kësaj është marrë vendimi për zgjatjen e mëtejshme fillimisht deri në datën 15 qershor 2020 të kontrolleve kufitare të rivendosura në mënyrë të përkohshme në kufijtë e brendshëm me Austrinë, Zvicrën dhe Francën. E njëjta gjë vlen për kufijtë ajrorë me Italinë  dhe Spanjën.

Në kufirin me Danimarkën fillimisht kontrollet do të vijojnë më tej; data e anulimit të këtyre kontrolleve do të përcaktohet në koordinim me qeverinë daneze.

Gjithsesi kontrollet në kufijtë tokësorë do të kenë lehtësime për sa i përket spektrit të tyre praktik. Të gjitha linjat e transportit rrugor ndërkufitar do të jenë sërish të lejueshme për kalimin e kufirit. Në të ardhmen kontrollet nuk do të jenë sistematike por fleksible dhe të orientuara nga risku. Në parim do të vijojë të kërkohet mirë argumentimi i hyrjes, por do të ketë lehtësira shtesë për udhëtimet për arsye familjare apo personale. Detajet në këtë kontekst nuk janë përcaktuar ende.

Në kufirin me Luksemburgun kontrollet kufitare përfundojnë në mbarim të datës 15 maj 2020.

Federata dhe Landet kanë rënë dakord për linjat e përgjithshme të rregullave të njësuara të karantinës për udhëtarë në hyrje dhe në kthim. Informacione të mëtejshme (p.sh. edhe në gjuhën angleze), tekstin bazë dhe lidhjet përcjellëse mund t‘i gjeni në faqet e internetit të Ministrisë së Jashtme Federale dhe të Ministrisë së Brendshme Federale.

Qeveria Federale Gjermane ka marrë vendimin për të ndjekur rekomandimin e Komisionit Evropian të datës 8 maj 2020 që në funksion të zbutjes së efektit dhe përhapjes së mëtejshme të virusit COVID-19 të zgjasë kufizimet ekzistuese me një afat fillimisht 30 ditor për të gjitha udhëtimet jo domozdoshmërisht të nevojshme nga shtetet e treta në hapësirën e Republikës Federale të Gjermanisë. Kufizimet e udhëtimeve të vendosura në datën 17 mars 2020 nga kryetarët e shteteve dhe të qeverive të BE-së në zonën Schengen do të gjejnë zbatim në Gjermani – si dhe në shtete të tjera evropiane – fillimisht deri në datën 15 qershor 2020.

Përjashtohen nga kufizimi i udhëtimit saktësisht:

 1. Qytetarët e BE-së dhe të shteteve të asociuuara të Schengen-it së bashku me familjarët e tyre, dhe shtetas nga Britania e Madhe, Islanda, Lichtenstein, Norvegjia dhe Zvicra si dhe familjarët e tyre që duan të udhëtojnë përmes vendit drejt atdheut apo shtetit të qëndrimit të tyre, nëse nuk ka një itinerar alternativ.
 2. Shtetasit e shteteve të treta me lejeqëndrimi afatgjatë në një shtet të BE-së dhe shtetet e sipërpërmendura ( leje-qëndrimi apo viza afatgjata për shembull për qëndrime studimi apo pune) që kthehen në rezidencat e tyre të zakonshme,
 3. Shtetas të shteteve të treta me nevoja apo funksione të ashtuquajtur esenciale, ku bëjnë pjesë:
 • Personeli shëndetësor, kërkues shkencorë në shëndetësi, personeli i kujdesit
 • Punonjës të kufirit, personel në transportin e mallrave dhe në sektorë të tjerë të nevojshëm,
 • Diplomatë, punonjës të organizatave ndërkombëtare, personel ushtarak, asistentë humanitarë nëse duhet të ushtrojnë funksionin e tyre
 • Pasagjerë tranzit
 • Pasagjerë, që udhëtojnë për arsye të detyrueshme fmiljare
 • Persona, që kanë nevojë për mbrojtje ndërkombëtare  apo që kanë arsye të tjera humanitare

Krahas kësaj është marrë vendimi për zgjatjen e mëtejshme fillimisht deri në datën 15 qershor 2020 të kontrolleve kufitare të rivendosura në mënyrë të përkohshme në kufijtë e brendshëm me Austrinë, Zvicrën dhe Francën. E njëjta gjë vlen për kufijtë ajrorë me Italinë  dhe Spanjën.

Në kufirin me Danimarkën fillimisht kontrollet do të vijojnë më tej; data e anulimit të këtyre kontrolleve do të përcaktohet në koordinim me qeverinë daneze.

Gjithsesi kontrollet në kufijtë tokësorë do të kenë lehtësime për sa i përket spektrit të tyre praktik. Të gjitha linjat e transportit rrugor ndërkufitar do të jenë sërish të lejueshme për kalimin e kufirit. Në të ardhmen kontrollet nuk do të jenë sistematike por fleksible dhe të orientuara nga risku. Në parim do të vijojë të kërkohet mirë argumentimi i hyrjes, por do të ketë lehtësira shtesë për udhëtimet për arsye familjare apo personale. Detajet në këtë kontekst nuk janë përcaktuar ende.

Në kufirin me Luksemburgun kontrollet kufitare përfundojnë në mbarim të datës 15 maj 2020.

Federata dhe Landet kanë rënë dakord për linjat e përgjithshme të rregullave të njësuara të karantinës për udhëtarë në hyrje dhe në kthim. Informacione të mëtejshme (p.sh. edhe në gjuhën angleze), tekstin bazë dhe lidhjet përcjellëse mund t‘i gjeni në faqet e internetit të Ministrisë së Jashtme Federale dhe të Ministrisë së Brendshme Federale.