Në 199-vjetorin e lindjes së Dhimitër Kamardës, studiuesit arbëresh të shqipes

E diel, 28 Shkurt, 2021
E diel, 28 Shkurt, 2021

Në 199-vjetorin e lindjes së Dhimitër Kamardës, studiuesit arbëresh të shqipes

Dhimitër Kamarda ishte gjuhëtar e atdhetar arbëresh, botues i folklorit, me formim shkencor edhe në fushën e gjuhësisë indoevropiane.

Vepra e tij kryesore, “Sprovë e gramatologjisë krahasuese mbi gjuhën shqipe”, është vepra e parë shkencore nga një studiues shqiptar, i cili trajton faktet e gjuhës shqipe në planin historik-krahasues.

Një nga të parat vepra të filologjisë diakronike shqiptare, ku u orvat të provonte afrinë e gjuhës shqipe me greqishten, në kundërshtim me gjuhëtarin komparatist gjerman Franc Bop, i cili kishte demonstruar prejardhjen e drejtpërdrejtë indo-evropiane të saj më 1854.

Sot shënohet  199-vjetori i lindjes, së studiuesit të përkushtuar të shqipes Dhimitër Kamarda.

Ai lindi në Horën e Arbëreshëvet në Sicili, më 23 tetor 1821 dhe vdiq më 13 prill 1882.

Vepra e tij “Sprovë e gramatologjisë krahasuese mbi gjuhën shqipe” u pasua nga “Appendice al saggio di grammatologia comparata” (“Shtojcë për sprovën e gramatologjisë krahasuese”), një përmbledhje këngësh popullore arbëreshe.

Kamarda shkroi edhe një gramatikë të gjuhës shqipe dhe botoi një libër me poezi shqiptare kushtuar Dora d’Istrias, me titullin “A Dora d’Istria gli Albanesi” (“Dora d’Istrias, shqiptarët”).

Dhimitër Kamarda ishte gjuhëtar e atdhetar arbëresh, botues i folklorit, me formim shkencor edhe në fushën e gjuhësisë indoevropiane.

Vepra e tij kryesore, “Sprovë e gramatologjisë krahasuese mbi gjuhën shqipe”, është vepra e parë shkencore nga një studiues shqiptar, i cili trajton faktet e gjuhës shqipe në planin historik-krahasues.

Një nga të parat vepra të filologjisë diakronike shqiptare, ku u orvat të provonte afrinë e gjuhës shqipe me greqishten, në kundërshtim me gjuhëtarin komparatist gjerman Franc Bop, i cili kishte demonstruar prejardhjen e drejtpërdrejtë indo-evropiane të saj më 1854.

Sot shënohet  199-vjetori i lindjes, së studiuesit të përkushtuar të shqipes Dhimitër Kamarda.

Ai lindi në Horën e Arbëreshëvet në Sicili, më 23 tetor 1821 dhe vdiq më 13 prill 1882.

Vepra e tij “Sprovë e gramatologjisë krahasuese mbi gjuhën shqipe” u pasua nga “Appendice al saggio di grammatologia comparata” (“Shtojcë për sprovën e gramatologjisë krahasuese”), një përmbledhje këngësh popullore arbëreshe.

Kamarda shkroi edhe një gramatikë të gjuhës shqipe dhe botoi një libër me poezi shqiptare kushtuar Dora d’Istrias, me titullin “A Dora d’Istria gli Albanesi” (“Dora d’Istrias, shqiptarët”).