Covid-19 / Shkolla shqiptare në Romë mbyll me sukses vitin shkollor

E enjte, 13 Qershor, 2024
E enjte, 13 Qershor, 2024

Covid-19 / Shkolla shqiptare në Romë mbyll me sukses vitin shkollor

Ceremonia e mbylljes së vitit shkollor 2019/2020 të shkollës në gjuhën shqipe “BESA” u zhvillua në ambientet e UPTER, Universiteti Popullor i Romës, dhe në përputhje të plotë me rregulloret në fuqi kundër Covid-19.

Në ceremoni morën pjesë të gjithë ata që e bënë të mundur këtë iniciativë të vlefshme: nxënës, mësues (të cilët edhe përkundër pandemisë vazhduan mësimet në internet), anëtarët e bordit të shkollës BESA dhe mbi të gjitha prindërit, të cilët janë mbështetësit e vërtetë të shkollës.

Gjatë ceremonisë, fëmijët dhanë testet e aktrimit në shqip dhe tërhoqën certifikatat e pjesëmarrjes nga mësuesit e tyre.

Me këtë rast, presidenti i UPTER, Francesco Florenzano, rinovoi ftesën në shkollë për të kryer aktivitete mësimore edhe në vitin e ardhshëm shkollor.

Shkollat ​​e gjuhës shqipe dhe të kulturës në Itali janë një shprehje maksimale e frymës së mbrojtjes së identitetit që gjallëron komunitetin shqiptar në vendbanimin e ri.

Disa dhjetëra shkolla janë përhapur veçanërisht në Italinë Veriore dhe Qendrore dhe luajnë një rol të gjerë në arsimimin e të paktën qindra fëmijëve të migrantëve, duke i pasuruar ato në mënyrë kulturore dhe gjuhësore.

Përmes Qendrës së Botimeve për Diasporën shteti shqiptar ndihmon punën e tyre, duke u dërguar tekstet e nevojshme mësimore çdo vit.

Në Itali, ruajtja e rrënjëve gjuhësore dhe kulturore të minoriteteve bëhet me ligjin 482/1999, i cili – në zbatim të nenit 6 të Kushtetutës dhe në harmoni me parimet e përgjithshme të përcaktuara nga organet evropiane dhe ndërkombëtare – njeh 12 pakica gjuhësore në shkallë vendi (përfshirë shqipen) dhe garanton të drejtën e atyre që u përkasin këtyre pakicave të mësojnë gjuhën e tyre amtare në institucionet arsimore.

Shkollat ​​kujdesen për mësimin e gjuhës së pakicave dhe, në ushtrimin e autonomisë organizative dhe didaktike, vendosin se si duhet të zhvillohen aktivitetet e mësimit të gjuhës dhe traditat lokale, gjithashtu në bazë të kërkesave të prindërve të nxënësve.

Ceremonia e mbylljes së vitit shkollor 2019/2020 të shkollës në gjuhën shqipe “BESA” u zhvillua në ambientet e UPTER, Universiteti Popullor i Romës, dhe në përputhje të plotë me rregulloret në fuqi kundër Covid-19.

Në ceremoni morën pjesë të gjithë ata që e bënë të mundur këtë iniciativë të vlefshme: nxënës, mësues (të cilët edhe përkundër pandemisë vazhduan mësimet në internet), anëtarët e bordit të shkollës BESA dhe mbi të gjitha prindërit, të cilët janë mbështetësit e vërtetë të shkollës.

Gjatë ceremonisë, fëmijët dhanë testet e aktrimit në shqip dhe tërhoqën certifikatat e pjesëmarrjes nga mësuesit e tyre.

Me këtë rast, presidenti i UPTER, Francesco Florenzano, rinovoi ftesën në shkollë për të kryer aktivitete mësimore edhe në vitin e ardhshëm shkollor.

Shkollat ​​e gjuhës shqipe dhe të kulturës në Itali janë një shprehje maksimale e frymës së mbrojtjes së identitetit që gjallëron komunitetin shqiptar në vendbanimin e ri.

Disa dhjetëra shkolla janë përhapur veçanërisht në Italinë Veriore dhe Qendrore dhe luajnë një rol të gjerë në arsimimin e të paktën qindra fëmijëve të migrantëve, duke i pasuruar ato në mënyrë kulturore dhe gjuhësore.

Përmes Qendrës së Botimeve për Diasporën shteti shqiptar ndihmon punën e tyre, duke u dërguar tekstet e nevojshme mësimore çdo vit.

Në Itali, ruajtja e rrënjëve gjuhësore dhe kulturore të minoriteteve bëhet me ligjin 482/1999, i cili – në zbatim të nenit 6 të Kushtetutës dhe në harmoni me parimet e përgjithshme të përcaktuara nga organet evropiane dhe ndërkombëtare – njeh 12 pakica gjuhësore në shkallë vendi (përfshirë shqipen) dhe garanton të drejtën e atyre që u përkasin këtyre pakicave të mësojnë gjuhën e tyre amtare në institucionet arsimore.

Shkollat ​​kujdesen për mësimin e gjuhës së pakicave dhe, në ushtrimin e autonomisë organizative dhe didaktike, vendosin se si duhet të zhvillohen aktivitetet e mësimit të gjuhës dhe traditat lokale, gjithashtu në bazë të kërkesave të prindërve të nxënësve.

Ceremonia e mbylljes së vitit shkollor 2019/2020 të shkollës në gjuhën shqipe “BESA” u zhvillua në ambientet e UPTER, Universiteti Popullor i Romës, dhe në përputhje të plotë me rregulloret në fuqi kundër Covid-19.

Në ceremoni morën pjesë të gjithë ata që e bënë të mundur këtë iniciativë të vlefshme: nxënës, mësues (të cilët edhe përkundër pandemisë vazhduan mësimet në internet), anëtarët e bordit të shkollës BESA dhe mbi të gjitha prindërit, të cilët janë mbështetësit e vërtetë të shkollës.

Gjatë ceremonisë, fëmijët dhanë testet e aktrimit në shqip dhe tërhoqën certifikatat e pjesëmarrjes nga mësuesit e tyre.

Me këtë rast, presidenti i UPTER, Francesco Florenzano, rinovoi ftesën në shkollë për të kryer aktivitete mësimore edhe në vitin e ardhshëm shkollor.

Shkollat ​​e gjuhës shqipe dhe të kulturës në Itali janë një shprehje maksimale e frymës së mbrojtjes së identitetit që gjallëron komunitetin shqiptar në vendbanimin e ri.

Disa dhjetëra shkolla janë përhapur veçanërisht në Italinë Veriore dhe Qendrore dhe luajnë një rol të gjerë në arsimimin e të paktën qindra fëmijëve të migrantëve, duke i pasuruar ato në mënyrë kulturore dhe gjuhësore.

Përmes Qendrës së Botimeve për Diasporën shteti shqiptar ndihmon punën e tyre, duke u dërguar tekstet e nevojshme mësimore çdo vit.

Në Itali, ruajtja e rrënjëve gjuhësore dhe kulturore të minoriteteve bëhet me ligjin 482/1999, i cili – në zbatim të nenit 6 të Kushtetutës dhe në harmoni me parimet e përgjithshme të përcaktuara nga organet evropiane dhe ndërkombëtare – njeh 12 pakica gjuhësore në shkallë vendi (përfshirë shqipen) dhe garanton të drejtën e atyre që u përkasin këtyre pakicave të mësojnë gjuhën e tyre amtare në institucionet arsimore.

Shkollat ​​kujdesen për mësimin e gjuhës së pakicave dhe, në ushtrimin e autonomisë organizative dhe didaktike, vendosin se si duhet të zhvillohen aktivitetet e mësimit të gjuhës dhe traditat lokale, gjithashtu në bazë të kërkesave të prindërve të nxënësve.