Dhoma e Biznesit të Diasporës asistencë për detaksimin e pensionistëve të huaj

E mërkurë, 29 Mars, 2023
E mërkurë, 29 Mars, 2023

Dhoma e Biznesit të Diasporës asistencë për detaksimin e pensionistëve të huaj

Prej qershorit 2020 në Shqipëri ka hyrë në fuqi ligji për heqjen e taksës për personat që janë pensionistë, por pensionin e marrin në një shtet tjetër jashtë territorit të Shqipërisë. Ky ndryshim (propozim i Ministrit të Shtetit për Diasporën) u realizua me argumentin se pjesa e tatimi nuk ka pse paguhet në momentin që të ardhurat e pensionit shpenzohen në Shqipëri.

Pra shqiptarët të cilët kanë të drejtë ose përfitojnë pension në një vend tjetër, por edhe shtetasit e Bashkimit Europian të cilët janë me qëndrimi në vendin tonë, dhe të gjithë shtetasit e tjerë të huaj që kanë marrë nënshtetësi shqiptare dhe janë rezidentë, nuk do të paguajnë më 15% të vlerës së pensionit të tyre si tatim mbi të ardhurat personale.

Nga ky ligj përveç shqiptarëve që kanë punuar dhe jetuar në emigracion kanë zgjedhur pas daljes në pension të rikthehen në vendlindje, përfitojnë edhe shtetas të tjerë të BE-së.

Vitet e fundit për shkak të klimës së Shqipërisë, pozicionit gjeografik, afërsia dhe mundësitë e shumta dhe të shpeshta të lidhjes logjistike me det, ajër dhe rrugë, si dhe kosto e lirë e jetesës janë disa nga faktorët më të rëndësishëm që e bëjnë tërheqës vendin tonë për pensionistët e huaj, kryesisht për ata me shtetësi italiane.

Lexo edhe: Hiqen tatimet mbi pensionet për Diasporën shqiptare

Por cilat janë hapat që duhen ndjekur për të përfituar këto lehtësime?

Dhoma e Biznesit të Diasporës e cila ofron dhe asistencë për plotësimin e dokumenteve sqaron hapat që duhen ndjekur:

Shtetasit e huaj, mund të regjistrohen në e-albania duke hapur user personal. Nëpërmjet llogarisë e-albania, mund të aplikojnë për një leje qëndrimi për pensionistë. Autoriteti përgjegjës për kufirin dhe Migracionin në Republikën e Shqipërisë merr në shqyrtim kërkesën sipas edhe dokumentacionit të dorëzuar online;

Kërkohet të dokumentohet shuma e pensionit nga vendi i origjinës. (Të ardhurat duhet të mbulojnë edhe personat në ngarkim gjatë qëndrimit në Shqipëri)

Dokumentin e llogarisë bankare ku depozitohen të ardhurat;

Kontratë, dokument i akomodimit;

Policë të sigurimit shëndetësor;

Dëshmi penaliteti nga vendi i tij i origjinës;

Dokument identiteti passaportë ose ID;

3 foto;

Deklarata e pensionit;

Certifikata e martesës (në rastin e çifteve të martuara ligjërisht);

Dokument që vërteton gjendjen në bankë të paktën 5000 euro;

Data e hyrjes së fundit në Shqipëri;

Emri dhe mbiemri i prindërve;

Kredencialet INPS;

Mandati i pagesës për leje Qëndrimi;

Të dhëna që kërkohen për plotësim në formularin e aplikimit.

 

Mbajtësi i një leje qëndrimi të dhënë në bazë të pensionit jashtë vendit mund të kërkojë bashkim familjar në Republikën e Shqipërisë për bashkëshortin/bashkëshorten ose partnerin/partneren e tij/saj jo në pension.

Vlen për tu përmendur se gjatë qëndrimit në Republikën e Shqipërisë nën regjimin e Lejes së qëndrimit për pensionistë i huaji nuk gëzon të drejtën të kryejë asnjë lloj aktiviteti ekonomik ose profesional.

I huaji në përmbushje të afatit 6 mujor duhet të regjistrojë rezidencën tatimore në territorin shqiptar.

Të gjitha dokumentet e vendit të origjinës duhet të jenë të përkthyera dhe legalizuara.

Me marrjen e lejes së qëndrimit dhe të rezidencës fiskale, dokumentin që vërteton hyrje daljet në Shqipëri, dhe formularit tip kërkesë për regjistrim si rezident jashtë vendit, i huaji duhet të bëjë deklarimin si i tillë  në organin kompetent të vendit të origjinës.

 

Prej qershorit 2020 në Shqipëri ka hyrë në fuqi ligji për heqjen e taksës për personat që janë pensionistë, por pensionin e marrin në një shtet tjetër jashtë territorit të Shqipërisë. Ky ndryshim (propozim i Ministrit të Shtetit për Diasporën) u realizua me argumentin se pjesa e tatimi nuk ka pse paguhet në momentin që të ardhurat e pensionit shpenzohen në Shqipëri.

Pra shqiptarët të cilët kanë të drejtë ose përfitojnë pension në një vend tjetër, por edhe shtetasit e Bashkimit Europian të cilët janë me qëndrimi në vendin tonë, dhe të gjithë shtetasit e tjerë të huaj që kanë marrë nënshtetësi shqiptare dhe janë rezidentë, nuk do të paguajnë më 15% të vlerës së pensionit të tyre si tatim mbi të ardhurat personale.

Nga ky ligj përveç shqiptarëve që kanë punuar dhe jetuar në emigracion kanë zgjedhur pas daljes në pension të rikthehen në vendlindje, përfitojnë edhe shtetas të tjerë të BE-së.

Vitet e fundit për shkak të klimës së Shqipërisë, pozicionit gjeografik, afërsia dhe mundësitë e shumta dhe të shpeshta të lidhjes logjistike me det, ajër dhe rrugë, si dhe kosto e lirë e jetesës janë disa nga faktorët më të rëndësishëm që e bëjnë tërheqës vendin tonë për pensionistët e huaj, kryesisht për ata me shtetësi italiane.

Lexo edhe: Hiqen tatimet mbi pensionet për Diasporën shqiptare

Por cilat janë hapat që duhen ndjekur për të përfituar këto lehtësime?

Dhoma e Biznesit të Diasporës e cila ofron dhe asistencë për plotësimin e dokumenteve sqaron hapat që duhen ndjekur:

Shtetasit e huaj, mund të regjistrohen në e-albania duke hapur user personal. Nëpërmjet llogarisë e-albania, mund të aplikojnë për një leje qëndrimi për pensionistë. Autoriteti përgjegjës për kufirin dhe Migracionin në Republikën e Shqipërisë merr në shqyrtim kërkesën sipas edhe dokumentacionit të dorëzuar online;

Kërkohet të dokumentohet shuma e pensionit nga vendi i origjinës. (Të ardhurat duhet të mbulojnë edhe personat në ngarkim gjatë qëndrimit në Shqipëri)

Dokumentin e llogarisë bankare ku depozitohen të ardhurat;

Kontratë, dokument i akomodimit;

Policë të sigurimit shëndetësor;

Dëshmi penaliteti nga vendi i tij i origjinës;

Dokument identiteti passaportë ose ID;

3 foto;

Deklarata e pensionit;

Certifikata e martesës (në rastin e çifteve të martuara ligjërisht);

Dokument që vërteton gjendjen në bankë të paktën 5000 euro;

Data e hyrjes së fundit në Shqipëri;

Emri dhe mbiemri i prindërve;

Kredencialet INPS;

Mandati i pagesës për leje Qëndrimi;

Të dhëna që kërkohen për plotësim në formularin e aplikimit.

 

Mbajtësi i një leje qëndrimi të dhënë në bazë të pensionit jashtë vendit mund të kërkojë bashkim familjar në Republikën e Shqipërisë për bashkëshortin/bashkëshorten ose partnerin/partneren e tij/saj jo në pension.

Vlen për tu përmendur se gjatë qëndrimit në Republikën e Shqipërisë nën regjimin e Lejes së qëndrimit për pensionistë i huaji nuk gëzon të drejtën të kryejë asnjë lloj aktiviteti ekonomik ose profesional.

I huaji në përmbushje të afatit 6 mujor duhet të regjistrojë rezidencën tatimore në territorin shqiptar.

Të gjitha dokumentet e vendit të origjinës duhet të jenë të përkthyera dhe legalizuara.

Me marrjen e lejes së qëndrimit dhe të rezidencës fiskale, dokumentin që vërteton hyrje daljet në Shqipëri, dhe formularit tip kërkesë për regjistrim si rezident jashtë vendit, i huaji duhet të bëjë deklarimin si i tillë  në organin kompetent të vendit të origjinës.