Merret vendimi zyrtar/ Edhe shqiptarët mund të udhëtojnë drejt BE-së

E premte, 24 Maj, 2024
E premte, 24 Maj, 2024

Merret vendimi zyrtar/ Edhe shqiptarët mund të udhëtojnë drejt BE-së

Këshilli i BE ka përditësuar listën e vendeve që mund të lëvizin lirshëm në BE e mes tyre është edhe Shqipëria.

Pas një rishikimi nën rekomandimin për heqjen graduale të kufizimeve të përkohshme për udhëtimet jo-thelbësore në BE, Këshilli azhurnoi listën e vendeve, rajoneve speciale administrative dhe enteve të tjera dhe autoriteteve territoriale për të cilat duhet të hiqen kufizimet e udhëtimit. Siç përcaktohet në rekomandimin e Këshillit, kjo listë do të vazhdojë të rishikohet çdo dy javë dhe, sipas rastit, të përditësohet.

Bazuar në kriteret dhe kushtet e përcaktuara në rekomandim, që nga 18 qershori 2021 vendet anëtare duhet të heqin gradualisht kufizimet e udhëtimit në kufijtë e jashtëm për banorët e vendeve të treta vijuese:

Shqiperia
Australi
Izraelit
Japonia
Liban
Zelanda e Re
Republika e Maqedonisë së Veriut
Ruanda
Serbia
Singapori
Korea e jugut
Tajlandë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Kina, subjekt i konfirmimit të reciprocitetit

Kufizimet e udhëtimit duhet gjithashtu të hiqen gradualisht për rajonet e veçanta administrative të Kinës Hong Kong dhe Makao. Kushti i reciprocitetit për këto rajone të veçanta administrative është hequr.

Nën kategorinë e entiteteve dhe autoriteteve territoriale që nuk njihen si shtete nga të paktën një shtet anëtar, kufizimet e udhëtimit për Tajvanin gjithashtu duhet të hiqen gradualisht.

Banorët e Andorrës, Monakos, San Marinos dhe Vatikanit duhet të konsiderohen si banorë të BE-së për qëllimet e këtij rekomandimi.

Kriteret për të përcaktuar vendet e treta për të cilat duhet të hiqet kufizimi aktual i udhëtimit u përditësua më 20 maj 2021. Ato mbulojnë situatën epidemiologjike dhe reagimin e përgjithshëm ndaj COVID-19, si dhe besueshmërinë e burimeve të informacionit dhe të dhënave në dispozicion. Reciprociteti gjithashtu duhet të merret parasysh rast pas rasti.

Vendet e lidhura me Shengen (Islanda, Lichtenstein, Norvegjia, Zvicra) gjithashtu marrin pjesë në këtë rekomandim.

HISTORIA

Më 30 qershor 2020 Këshilli miratoi një rekomandim për heqjen graduale të kufizimeve të përkohshme për udhëtimet jo-thelbësore në BE. Ky rekomandim përfshinte një listë fillestare të vendeve për të cilat vendet anëtare duhet të fillojnë të heqin kufizimet e udhëtimit në kufijtë e jashtëm. Lista rishikohet çdo dy javë dhe, sipas rastit, përditësohet.

Më 20 maj, Këshilli miratoi një rekomandim të përditësuar për t’iu përgjigjur fushatave të vaksinimit në vazhdim duke futur disa heqje dore për personat e vaksinuar dhe duke lehtësuar kriteret për heqjen e kufizimeve për vendet e treta.

Në të njëjtën kohë, ndryshimet marrin parasysh rreziqet e mundshme të paraqitura nga variante të reja duke vendosur një mekanizëm frenimi emergjence për të reaguar shpejt ndaj shfaqjes së një varianti interesi ose shqetësimi në një vend të tretë.

Rekomandimi i Këshillit nuk është një instrument ligjërisht i detyrueshëm. Autoritetet e vendeve anëtare mbeten përgjegjëse për zbatimin e përmbajtjes së rekomandimit. Ato mund, në transparencë të plotë, të heqin vetëm kufizime progresive të udhëtimit drejt vendeve të listuara.

Një shtet anëtar nuk duhet të vendosë të heqë kufizimet e udhëtimit për vendet e treta jo të listuara para se të vendoset në mënyrë të koordinuar.

Këshilli i BE ka përditësuar listën e vendeve që mund të lëvizin lirshëm në BE e mes tyre është edhe Shqipëria.

Pas një rishikimi nën rekomandimin për heqjen graduale të kufizimeve të përkohshme për udhëtimet jo-thelbësore në BE, Këshilli azhurnoi listën e vendeve, rajoneve speciale administrative dhe enteve të tjera dhe autoriteteve territoriale për të cilat duhet të hiqen kufizimet e udhëtimit. Siç përcaktohet në rekomandimin e Këshillit, kjo listë do të vazhdojë të rishikohet çdo dy javë dhe, sipas rastit, të përditësohet.

Bazuar në kriteret dhe kushtet e përcaktuara në rekomandim, që nga 18 qershori 2021 vendet anëtare duhet të heqin gradualisht kufizimet e udhëtimit në kufijtë e jashtëm për banorët e vendeve të treta vijuese:

Shqiperia
Australi
Izraelit
Japonia
Liban
Zelanda e Re
Republika e Maqedonisë së Veriut
Ruanda
Serbia
Singapori
Korea e jugut
Tajlandë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Kina, subjekt i konfirmimit të reciprocitetit

Kufizimet e udhëtimit duhet gjithashtu të hiqen gradualisht për rajonet e veçanta administrative të Kinës Hong Kong dhe Makao. Kushti i reciprocitetit për këto rajone të veçanta administrative është hequr.

Nën kategorinë e entiteteve dhe autoriteteve territoriale që nuk njihen si shtete nga të paktën një shtet anëtar, kufizimet e udhëtimit për Tajvanin gjithashtu duhet të hiqen gradualisht.

Banorët e Andorrës, Monakos, San Marinos dhe Vatikanit duhet të konsiderohen si banorë të BE-së për qëllimet e këtij rekomandimi.

Kriteret për të përcaktuar vendet e treta për të cilat duhet të hiqet kufizimi aktual i udhëtimit u përditësua më 20 maj 2021. Ato mbulojnë situatën epidemiologjike dhe reagimin e përgjithshëm ndaj COVID-19, si dhe besueshmërinë e burimeve të informacionit dhe të dhënave në dispozicion. Reciprociteti gjithashtu duhet të merret parasysh rast pas rasti.

Vendet e lidhura me Shengen (Islanda, Lichtenstein, Norvegjia, Zvicra) gjithashtu marrin pjesë në këtë rekomandim.

HISTORIA

Më 30 qershor 2020 Këshilli miratoi një rekomandim për heqjen graduale të kufizimeve të përkohshme për udhëtimet jo-thelbësore në BE. Ky rekomandim përfshinte një listë fillestare të vendeve për të cilat vendet anëtare duhet të fillojnë të heqin kufizimet e udhëtimit në kufijtë e jashtëm. Lista rishikohet çdo dy javë dhe, sipas rastit, përditësohet.

Më 20 maj, Këshilli miratoi një rekomandim të përditësuar për t’iu përgjigjur fushatave të vaksinimit në vazhdim duke futur disa heqje dore për personat e vaksinuar dhe duke lehtësuar kriteret për heqjen e kufizimeve për vendet e treta.

Në të njëjtën kohë, ndryshimet marrin parasysh rreziqet e mundshme të paraqitura nga variante të reja duke vendosur një mekanizëm frenimi emergjence për të reaguar shpejt ndaj shfaqjes së një varianti interesi ose shqetësimi në një vend të tretë.

Rekomandimi i Këshillit nuk është një instrument ligjërisht i detyrueshëm. Autoritetet e vendeve anëtare mbeten përgjegjëse për zbatimin e përmbajtjes së rekomandimit. Ato mund, në transparencë të plotë, të heqin vetëm kufizime progresive të udhëtimit drejt vendeve të listuara.

Një shtet anëtar nuk duhet të vendosë të heqë kufizimet e udhëtimit për vendet e treta jo të listuara para se të vendoset në mënyrë të koordinuar.

Këshilli i BE ka përditësuar listën e vendeve që mund të lëvizin lirshëm në BE e mes tyre është edhe Shqipëria.

Pas një rishikimi nën rekomandimin për heqjen graduale të kufizimeve të përkohshme për udhëtimet jo-thelbësore në BE, Këshilli azhurnoi listën e vendeve, rajoneve speciale administrative dhe enteve të tjera dhe autoriteteve territoriale për të cilat duhet të hiqen kufizimet e udhëtimit. Siç përcaktohet në rekomandimin e Këshillit, kjo listë do të vazhdojë të rishikohet çdo dy javë dhe, sipas rastit, të përditësohet.

Bazuar në kriteret dhe kushtet e përcaktuara në rekomandim, që nga 18 qershori 2021 vendet anëtare duhet të heqin gradualisht kufizimet e udhëtimit në kufijtë e jashtëm për banorët e vendeve të treta vijuese:

Shqiperia
Australi
Izraelit
Japonia
Liban
Zelanda e Re
Republika e Maqedonisë së Veriut
Ruanda
Serbia
Singapori
Korea e jugut
Tajlandë
Shtetet e Bashkuara të Amerikës

Kina, subjekt i konfirmimit të reciprocitetit

Kufizimet e udhëtimit duhet gjithashtu të hiqen gradualisht për rajonet e veçanta administrative të Kinës Hong Kong dhe Makao. Kushti i reciprocitetit për këto rajone të veçanta administrative është hequr.

Nën kategorinë e entiteteve dhe autoriteteve territoriale që nuk njihen si shtete nga të paktën një shtet anëtar, kufizimet e udhëtimit për Tajvanin gjithashtu duhet të hiqen gradualisht.

Banorët e Andorrës, Monakos, San Marinos dhe Vatikanit duhet të konsiderohen si banorë të BE-së për qëllimet e këtij rekomandimi.

Kriteret për të përcaktuar vendet e treta për të cilat duhet të hiqet kufizimi aktual i udhëtimit u përditësua më 20 maj 2021. Ato mbulojnë situatën epidemiologjike dhe reagimin e përgjithshëm ndaj COVID-19, si dhe besueshmërinë e burimeve të informacionit dhe të dhënave në dispozicion. Reciprociteti gjithashtu duhet të merret parasysh rast pas rasti.

Vendet e lidhura me Shengen (Islanda, Lichtenstein, Norvegjia, Zvicra) gjithashtu marrin pjesë në këtë rekomandim.

HISTORIA

Më 30 qershor 2020 Këshilli miratoi një rekomandim për heqjen graduale të kufizimeve të përkohshme për udhëtimet jo-thelbësore në BE. Ky rekomandim përfshinte një listë fillestare të vendeve për të cilat vendet anëtare duhet të fillojnë të heqin kufizimet e udhëtimit në kufijtë e jashtëm. Lista rishikohet çdo dy javë dhe, sipas rastit, përditësohet.

Më 20 maj, Këshilli miratoi një rekomandim të përditësuar për t’iu përgjigjur fushatave të vaksinimit në vazhdim duke futur disa heqje dore për personat e vaksinuar dhe duke lehtësuar kriteret për heqjen e kufizimeve për vendet e treta.

Në të njëjtën kohë, ndryshimet marrin parasysh rreziqet e mundshme të paraqitura nga variante të reja duke vendosur një mekanizëm frenimi emergjence për të reaguar shpejt ndaj shfaqjes së një varianti interesi ose shqetësimi në një vend të tretë.

Rekomandimi i Këshillit nuk është një instrument ligjërisht i detyrueshëm. Autoritetet e vendeve anëtare mbeten përgjegjëse për zbatimin e përmbajtjes së rekomandimit. Ato mund, në transparencë të plotë, të heqin vetëm kufizime progresive të udhëtimit drejt vendeve të listuara.

Një shtet anëtar nuk duhet të vendosë të heqë kufizimet e udhëtimit për vendet e treta jo të listuara para se të vendoset në mënyrë të koordinuar.