Studimi / “T’u flasësh arbërisht fëmijëve, i ndihmon që të rriten më mirë”

E hënë, 19 Tetor, 2020
E hënë, 19 Tetor, 2020

Studimi / “T’u flasësh arbërisht fëmijëve, i ndihmon që të rriten më mirë”

Vitet e fundit tek komunitetet arbëreshe është vënë re prirja e prindërve të rinj për t’u drejtuar fëmijëve në gjuhën italiane.

Shpesh ka patur mendime se komunikimi me dy gjuhë mund të shkaktojë limite dhe problem komunikimi tek fëmijët, por bilinguizimi aktiv i ndihmon ata të zhvillohen dhe proceset e të folurit dhe të kuptuarit në të dyja gjuhët, zhvillojnë tek të vegjëlit aftëstitë njohëse.

Kjo gjë theksohet edhe në shkrimin e publikuar në portalin Jemi.it, me titullin “T’u flasësh arbërisht fëmijëve, i ndihmon që të rriten më mirë”.

Artikulli në fjalë bazohet tek studimi i Ellen Bialystok, studiuese në fushën e neuroshkencës konjitive. Ajo ka zhvilluar testime me fëmijë të moshave 4-8 vjeç, dhe ka vënë re se fëmijët dygjuhësh kanë përparësi ndaj atyre që flasin vetëm një gjuhë.

Bëhet fjalë për aftësi përzgjedhëse të përqendrimit mbi një veprim, duke ia dalë mbanë të evitojnë ndërhyrjet. Një tjetër përparësi e fëmijëve dygjuhësh është edhe vetëdijësimi metalingiustik, që është aftësia për të reflektuar mbi formën dhe jo vetëm mbi përmbajtjen e mesazhit.

Pra, i japin rëndësi përzgjedhjes së fjalëve për ta shprehur sa më saktë mendimin.

Vitet e fundit tek komunitetet arbëreshe është vënë re prirja e prindërve të rinj për t’u drejtuar fëmijëve në gjuhën italiane.

Shpesh ka patur mendime se komunikimi me dy gjuhë mund të shkaktojë limite dhe problem komunikimi tek fëmijët, por bilinguizimi aktiv i ndihmon ata të zhvillohen dhe proceset e të folurit dhe të kuptuarit në të dyja gjuhët, zhvillojnë tek të vegjëlit aftëstitë njohëse.

Kjo gjë theksohet edhe në shkrimin e publikuar në portalin Jemi.it, me titullin “T’u flasësh arbërisht fëmijëve, i ndihmon që të rriten më mirë”.

Artikulli në fjalë bazohet tek studimi i Ellen Bialystok, studiuese në fushën e neuroshkencës konjitive. Ajo ka zhvilluar testime me fëmijë të moshave 4-8 vjeç, dhe ka vënë re se fëmijët dygjuhësh kanë përparësi ndaj atyre që flasin vetëm një gjuhë.

Bëhet fjalë për aftësi përzgjedhëse të përqendrimit mbi një veprim, duke ia dalë mbanë të evitojnë ndërhyrjet. Një tjetër përparësi e fëmijëve dygjuhësh është edhe vetëdijësimi metalingiustik, që është aftësia për të reflektuar mbi formën dhe jo vetëm mbi përmbajtjen e mesazhit.

Pra, i japin rëndësi përzgjedhjes së fjalëve për ta shprehur sa më saktë mendimin.