SHBA/ Nga bimët medicinale deri tek vajrat, 5 eksportet më të mira të Shqipërisë

E enjte, 13 Qershor, 2024
E enjte, 13 Qershor, 2024

SHBA/ Nga bimët medicinale deri tek vajrat, 5 eksportet më të mira të Shqipërisë

Bimët medicinale dhe aromatike (MAP) janë produkti më i lartë që eksporton Shqipëria në Shtetet e Bashkuara ndërsa kjo e fundit furnizon tregun shqiptar me mjete elektronike dhe gaz natyror të lëngshëm në mesin e produkteve të tjera. Të dhënat më të fundit janë publikuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri.

Sipas raportit të Dhomës Amerikane e Tregtisë në Shqipëri hyrja e Investimeve të Huaja Direkte në Shqipëri në vitin 2019 ishte 20 milion Euro, ose gjashtë milion më shumë në krahasim me vitin 2018. Sidoqoftë, botimi nxjerr në pah se “vëllimi i tregtisë, megjithë luhatjet, është stabilizuar në një territor optimist në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, duket se investitorët përtej oqeanit kanë qenë të gatshëm të investojnë në Shqipëri “.

Investimet e SHBA-ve në Shqipëri gjatë tremujorit të parë të vitit 2020 u vlerësuan në 5 milion Euro. Të dhënat që i referohen statistikave të Bankës së Shqipërisë (BoA) tregojnë se viti 2014 ishte viti kur Shqipëria mori fluksin më të lartë të investimeve nga Sh.B.A. me 35 milion Euro. Nga ana tjetër, viti 2017 ishte viti me investimet më të ulëta të SHBA-së në Shqipëri, 4 milion Euro.

Deri më tani në vitin 2020 statistikat e tregtisë tregojnë se SH.B.A. eksportet në Shqipëri arritën në 23 milion dollarë, ndërsa importet ishin 18.4 milion dollarë.

Cilat janë pesë produktet më të mira që Shqipëria dhe SH.B.A. shkëmbejnë mes tyre?

“Është interesante që vëllimi i tregtisë së Sh.B.A. në produktet që vijnë në Shqipëri përbëhen nga mishi dhe produktet e shpendëve, gazi i lëngshëm, automjetet dhe telefonat mobil. Ndërkohë, tregu amerikan merr nga Shqipëria bimët medicinale, mineralet, rrëshirat dhe vajrat esencialë, si dhe këpucët prej lëkure ”.

Pesë produktet më të mira që eksporton Shqipëria në SH.B.A.

 • Bimët për farmaci, parfum, insekticide
 • Krom 7202.
 • Këpucë lëkure
 • Rrëshira, Vaji esencial
 • Dyshekë

Pesë produktet më të mira që SHBA eksporton në Shqipëri

 • Automjetet e pasagjerëve
 • LNG, gaze të tjerë të naftës
 • Pulë dhe shpendë të tjerë
 • Mish derri
 • Telefonat celularë, pajisjet përkatëse

Bimët medicinale dhe aromatike (MAP) janë produkti më i lartë që eksporton Shqipëria në Shtetet e Bashkuara ndërsa kjo e fundit furnizon tregun shqiptar me mjete elektronike dhe gaz natyror të lëngshëm në mesin e produkteve të tjera. Të dhënat më të fundit janë publikuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri.

Sipas raportit të Dhomës Amerikane e Tregtisë në Shqipëri hyrja e Investimeve të Huaja Direkte në Shqipëri në vitin 2019 ishte 20 milion Euro, ose gjashtë milion më shumë në krahasim me vitin 2018. Sidoqoftë, botimi nxjerr në pah se “vëllimi i tregtisë, megjithë luhatjet, është stabilizuar në një territor optimist në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, duket se investitorët përtej oqeanit kanë qenë të gatshëm të investojnë në Shqipëri “.

Investimet e SHBA-ve në Shqipëri gjatë tremujorit të parë të vitit 2020 u vlerësuan në 5 milion Euro. Të dhënat që i referohen statistikave të Bankës së Shqipërisë (BoA) tregojnë se viti 2014 ishte viti kur Shqipëria mori fluksin më të lartë të investimeve nga Sh.B.A. me 35 milion Euro. Nga ana tjetër, viti 2017 ishte viti me investimet më të ulëta të SHBA-së në Shqipëri, 4 milion Euro.

Deri më tani në vitin 2020 statistikat e tregtisë tregojnë se SH.B.A. eksportet në Shqipëri arritën në 23 milion dollarë, ndërsa importet ishin 18.4 milion dollarë.

Cilat janë pesë produktet më të mira që Shqipëria dhe SH.B.A. shkëmbejnë mes tyre?

“Është interesante që vëllimi i tregtisë së Sh.B.A. në produktet që vijnë në Shqipëri përbëhen nga mishi dhe produktet e shpendëve, gazi i lëngshëm, automjetet dhe telefonat mobil. Ndërkohë, tregu amerikan merr nga Shqipëria bimët medicinale, mineralet, rrëshirat dhe vajrat esencialë, si dhe këpucët prej lëkure ”.

Pesë produktet më të mira që eksporton Shqipëria në SH.B.A.

 • Bimët për farmaci, parfum, insekticide
 • Krom 7202.
 • Këpucë lëkure
 • Rrëshira, Vaji esencial
 • Dyshekë

Pesë produktet më të mira që SHBA eksporton në Shqipëri

 • Automjetet e pasagjerëve
 • LNG, gaze të tjerë të naftës
 • Pulë dhe shpendë të tjerë
 • Mish derri
 • Telefonat celularë, pajisjet përkatëse

Bimët medicinale dhe aromatike (MAP) janë produkti më i lartë që eksporton Shqipëria në Shtetet e Bashkuara ndërsa kjo e fundit furnizon tregun shqiptar me mjete elektronike dhe gaz natyror të lëngshëm në mesin e produkteve të tjera. Të dhënat më të fundit janë publikuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri.

Sipas raportit të Dhomës Amerikane e Tregtisë në Shqipëri hyrja e Investimeve të Huaja Direkte në Shqipëri në vitin 2019 ishte 20 milion Euro, ose gjashtë milion më shumë në krahasim me vitin 2018. Sidoqoftë, botimi nxjerr në pah se “vëllimi i tregtisë, megjithë luhatjet, është stabilizuar në një territor optimist në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, duket se investitorët përtej oqeanit kanë qenë të gatshëm të investojnë në Shqipëri “.

Investimet e SHBA-ve në Shqipëri gjatë tremujorit të parë të vitit 2020 u vlerësuan në 5 milion Euro. Të dhënat që i referohen statistikave të Bankës së Shqipërisë (BoA) tregojnë se viti 2014 ishte viti kur Shqipëria mori fluksin më të lartë të investimeve nga Sh.B.A. me 35 milion Euro. Nga ana tjetër, viti 2017 ishte viti me investimet më të ulëta të SHBA-së në Shqipëri, 4 milion Euro.

Deri më tani në vitin 2020 statistikat e tregtisë tregojnë se SH.B.A. eksportet në Shqipëri arritën në 23 milion dollarë, ndërsa importet ishin 18.4 milion dollarë.

Cilat janë pesë produktet më të mira që Shqipëria dhe SH.B.A. shkëmbejnë mes tyre?

“Është interesante që vëllimi i tregtisë së Sh.B.A. në produktet që vijnë në Shqipëri përbëhen nga mishi dhe produktet e shpendëve, gazi i lëngshëm, automjetet dhe telefonat mobil. Ndërkohë, tregu amerikan merr nga Shqipëria bimët medicinale, mineralet, rrëshirat dhe vajrat esencialë, si dhe këpucët prej lëkure ”.

Pesë produktet më të mira që eksporton Shqipëria në SH.B.A.

 • Bimët për farmaci, parfum, insekticide
 • Krom 7202.
 • Këpucë lëkure
 • Rrëshira, Vaji esencial
 • Dyshekë

Pesë produktet më të mira që SHBA eksporton në Shqipëri

 • Automjetet e pasagjerëve
 • LNG, gaze të tjerë të naftës
 • Pulë dhe shpendë të tjerë
 • Mish derri
 • Telefonat celularë, pajisjet përkatëse