Raporti Bankës Botërore: Bankat shqiptare të shëndetshme, të dytët në rajon

E diel, 23 Qershor, 2024
E diel, 23 Qershor, 2024

Raporti Bankës Botërore: Bankat shqiptare të shëndetshme, të dytët në rajon

Në raportin më të fundit periodik për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku vlerësohet edhe impakti i Covid-19 për të 6 ekonomitë e rajonit, mes të cilave edhe Shqipëria, Banka Botërore analizon gjerësisht edhe sektorin bankar. Për Shqipërinë, por edhe të gjithë rajonin në tërësi, ky sektor vlerësohet i mirëkapitalizuar dhe mjaftueshëm likuid. Madje, Banka Botërore vlerëson se dy prej indikatorëve më të rëndësishëm të sektorit, e rendisin Shqipërinë të dytën në rajon.

Indikatori i parë, ai mjaftueshmërisë së kapitalit e rendit kështu Shqipërinë në vendin e dytë në rajon, vetëm pas Serbisë, që ka një treg financiar më të zhvilluar së vendi ynë, pasi është më i hershëm si dhe bazohet mbi një ekonomi ndjeshëm më të zhvilluar, si në volum ashtu edhe në kohë, shkruan Scan Tv. Ky indikator, për bankat që operojnë në vendin tonë fiksohet në 18.3%. Indikatori tjetër më i rëndësishëm për shëndetin e institucioneve huadhënëse është ai i aseteve likuide në raport me totalin e asteteve.

Në Shqipëri ky indikator fiksohet në 35.7%. Kjo shifër na vendos sërish të dytët në rajon, por me një diferencë të papërfillshme me Serbinë e vendit të parë, ku norma fiksohet në vetëm 0.3 pikë përqindje më shumë, në 36%. Të dy këta sinjalizojnë një shëndet të mirë të bankave që operojnë në Shqipëri, ç`ka përkthehet në siguri për qytetarët, por edhe bizneset dhe ekonominë në kohë krizë, si kjo që po kalon Shqipëria dhe e gjithë bota aktualisht. Të dhënat e Bankës Botërore për sektorin reflektojnë statistikat e mbledhura deri në Prill të këtij viti, mbi të dhënat e Dhjetorit të 2019-ës.

 

Në raportin më të fundit periodik për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku vlerësohet edhe impakti i Covid-19 për të 6 ekonomitë e rajonit, mes të cilave edhe Shqipëria, Banka Botërore analizon gjerësisht edhe sektorin bankar. Për Shqipërinë, por edhe të gjithë rajonin në tërësi, ky sektor vlerësohet i mirëkapitalizuar dhe mjaftueshëm likuid. Madje, Banka Botërore vlerëson se dy prej indikatorëve më të rëndësishëm të sektorit, e rendisin Shqipërinë të dytën në rajon.

Indikatori i parë, ai mjaftueshmërisë së kapitalit e rendit kështu Shqipërinë në vendin e dytë në rajon, vetëm pas Serbisë, që ka një treg financiar më të zhvilluar së vendi ynë, pasi është më i hershëm si dhe bazohet mbi një ekonomi ndjeshëm më të zhvilluar, si në volum ashtu edhe në kohë, shkruan Scan Tv. Ky indikator, për bankat që operojnë në vendin tonë fiksohet në 18.3%. Indikatori tjetër më i rëndësishëm për shëndetin e institucioneve huadhënëse është ai i aseteve likuide në raport me totalin e asteteve.

Në Shqipëri ky indikator fiksohet në 35.7%. Kjo shifër na vendos sërish të dytët në rajon, por me një diferencë të papërfillshme me Serbinë e vendit të parë, ku norma fiksohet në vetëm 0.3 pikë përqindje më shumë, në 36%. Të dy këta sinjalizojnë një shëndet të mirë të bankave që operojnë në Shqipëri, ç`ka përkthehet në siguri për qytetarët, por edhe bizneset dhe ekonominë në kohë krizë, si kjo që po kalon Shqipëria dhe e gjithë bota aktualisht. Të dhënat e Bankës Botërore për sektorin reflektojnë statistikat e mbledhura deri në Prill të këtij viti, mbi të dhënat e Dhjetorit të 2019-ës.

 

Në raportin më të fundit periodik për vendet e Ballkanit Perëndimor, ku vlerësohet edhe impakti i Covid-19 për të 6 ekonomitë e rajonit, mes të cilave edhe Shqipëria, Banka Botërore analizon gjerësisht edhe sektorin bankar. Për Shqipërinë, por edhe të gjithë rajonin në tërësi, ky sektor vlerësohet i mirëkapitalizuar dhe mjaftueshëm likuid. Madje, Banka Botërore vlerëson se dy prej indikatorëve më të rëndësishëm të sektorit, e rendisin Shqipërinë të dytën në rajon.

Indikatori i parë, ai mjaftueshmërisë së kapitalit e rendit kështu Shqipërinë në vendin e dytë në rajon, vetëm pas Serbisë, që ka një treg financiar më të zhvilluar së vendi ynë, pasi është më i hershëm si dhe bazohet mbi një ekonomi ndjeshëm më të zhvilluar, si në volum ashtu edhe në kohë, shkruan Scan Tv. Ky indikator, për bankat që operojnë në vendin tonë fiksohet në 18.3%. Indikatori tjetër më i rëndësishëm për shëndetin e institucioneve huadhënëse është ai i aseteve likuide në raport me totalin e asteteve.

Në Shqipëri ky indikator fiksohet në 35.7%. Kjo shifër na vendos sërish të dytët në rajon, por me një diferencë të papërfillshme me Serbinë e vendit të parë, ku norma fiksohet në vetëm 0.3 pikë përqindje më shumë, në 36%. Të dy këta sinjalizojnë një shëndet të mirë të bankave që operojnë në Shqipëri, ç`ka përkthehet në siguri për qytetarët, por edhe bizneset dhe ekonominë në kohë krizë, si kjo që po kalon Shqipëria dhe e gjithë bota aktualisht. Të dhënat e Bankës Botërore për sektorin reflektojnë statistikat e mbledhura deri në Prill të këtij viti, mbi të dhënat e Dhjetorit të 2019-ës.