Mjedisi si faktor i ndikimit të drejtëpërdrejtë në shëndetin publik

E premte, 24 Maj, 2024
E premte, 24 Maj, 2024

Mjedisi si faktor i ndikimit të drejtëpërdrejtë në shëndetin publik

Javën e fundit te muajit te kaluar, më 25 dhe 26 mars mora pjesë në një konferencë të dytë vjetore të shëndetit publik dhe epidemiologjisë dhe konferencës së shëndetit publik të organizuar nga Coalesce Research Group dhe Universiteti i Leeds në Mbretërinë e Bashkuar. Unë isha një nga 40 hulumtuesit që morën pjesë në këtë forum nga të përfaqësuar nga të gjashtë kontinentet, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara në ditën e parë kur isha një nga dy folësit kryesorë gjatë të cilit prezantova punën time kërkimore në Kosovë me Universitetin e Columbias. Shkëmbimi i informacionit dhe ngritja e vetëdijes për çështjet që janë të rëndësishme për shëndetin e njerëzve në Kosovë. Përveç kësaj, ndarja, idetë, përvojat dhe njohuritë me kërkimin janë në mbarë globin, duke përfshirë vendet që janë në një fazë zhvillimi, si Kosova dhe rajonet tona, janë të rëndësishme sepse na japin aftësinë për të mësuar rreth trendeve dhe zhvillimeve të reja në një fushë të shëndetit publik.
Kjo mund të jetë e dobishme për shëndetin publik, ekspertë, jo vetëm në mbarë botën, por në rajonet nga vijmë, kam pasur nderin të përfaqësoj komunitetin tonë në përgjithësi dhe Universitetin tim William Patterson, ku jam një profesor i Epidemiologjisë dhe shëndetit publik. Pas konferencës u vlerësuam me certifikatë, si për prezantimin tim, ashtu edhe për punën për komitetin organizativ të konferencës.
Përveç pjesëmarrjes në disa diskutime në lidhje me çështjet e vazhdueshme të shëndetit publik, isha i lumtur të prezantoj Studimin e Kosovës, i cili tregoi lidhje statistikisht domethënëse ndërmjet niveleve të ngritura të plumbit në gjak të matur njëkohësisht dhe presionit sistolik të gjakut dhe një lidhje margjinale të rëndësishme ndërmjet niveleve të ngritura të plumbit në gjak dhe presioni diastolik të gjakut. Të dyja, në përputhje me shumë studime të mëparshme në këtë temë. Këto gjetje mbështesin hipotezën se ekspozimi ndaj plumbit mjedisor përbën një rrezik për presionin e lartë të gjakut. Për më tepër, hulumtimi ynë tregoi se të rinjtë që ishin të ekspozuar kronikisht ndaj plumbit në fëmijërinë e hershme, kishin një shqetësim të këtij ekuilibri renal/hematopoietik i cili është ende i dukshëm shumë vite pas ndërprerjes së ekspozimit ekzogjen të plumbit.
Nga Dr. Pashko R. Camaj
Javën e fundit te muajit te kaluar, më 25 dhe 26 mars mora pjesë në një konferencë të dytë vjetore të shëndetit publik dhe epidemiologjisë dhe konferencës së shëndetit publik të organizuar nga Coalesce Research Group dhe Universiteti i Leeds në Mbretërinë e Bashkuar. Unë isha një nga 40 hulumtuesit që morën pjesë në këtë forum nga të përfaqësuar nga të gjashtë kontinentet, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara në ditën e parë kur isha një nga dy folësit kryesorë gjatë të cilit prezantova punën time kërkimore në Kosovë me Universitetin e Columbias. Shkëmbimi i informacionit dhe ngritja e vetëdijes për çështjet që janë të rëndësishme për shëndetin e njerëzve në Kosovë. Përveç kësaj, ndarja, idetë, përvojat dhe njohuritë me kërkimin janë në mbarë globin, duke përfshirë vendet që janë në një fazë zhvillimi, si Kosova dhe rajonet tona, janë të rëndësishme sepse na japin aftësinë për të mësuar rreth trendeve dhe zhvillimeve të reja në një fushë të shëndetit publik.
Kjo mund të jetë e dobishme për shëndetin publik, ekspertë, jo vetëm në mbarë botën, por në rajonet nga vijmë, kam pasur nderin të përfaqësoj komunitetin tonë në përgjithësi dhe Universitetin tim William Patterson, ku jam një profesor i Epidemiologjisë dhe shëndetit publik. Pas konferencës u vlerësuam me certifikatë, si për prezantimin tim, ashtu edhe për punën për komitetin organizativ të konferencës.
Përveç pjesëmarrjes në disa diskutime në lidhje me çështjet e vazhdueshme të shëndetit publik, isha i lumtur të prezantoj Studimin e Kosovës, i cili tregoi lidhje statistikisht domethënëse ndërmjet niveleve të ngritura të plumbit në gjak të matur njëkohësisht dhe presionit sistolik të gjakut dhe një lidhje margjinale të rëndësishme ndërmjet niveleve të ngritura të plumbit në gjak dhe presioni diastolik të gjakut. Të dyja, në përputhje me shumë studime të mëparshme në këtë temë. Këto gjetje mbështesin hipotezën se ekspozimi ndaj plumbit mjedisor përbën një rrezik për presionin e lartë të gjakut. Për më tepër, hulumtimi ynë tregoi se të rinjtë që ishin të ekspozuar kronikisht ndaj plumbit në fëmijërinë e hershme, kishin një shqetësim të këtij ekuilibri renal/hematopoietik i cili është ende i dukshëm shumë vite pas ndërprerjes së ekspozimit ekzogjen të plumbit.
Nga Dr. Pashko R. Camaj
Javën e fundit te muajit te kaluar, më 25 dhe 26 mars mora pjesë në një konferencë të dytë vjetore të shëndetit publik dhe epidemiologjisë dhe konferencës së shëndetit publik të organizuar nga Coalesce Research Group dhe Universiteti i Leeds në Mbretërinë e Bashkuar. Unë isha një nga 40 hulumtuesit që morën pjesë në këtë forum nga të përfaqësuar nga të gjashtë kontinentet, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara në ditën e parë kur isha një nga dy folësit kryesorë gjatë të cilit prezantova punën time kërkimore në Kosovë me Universitetin e Columbias. Shkëmbimi i informacionit dhe ngritja e vetëdijes për çështjet që janë të rëndësishme për shëndetin e njerëzve në Kosovë. Përveç kësaj, ndarja, idetë, përvojat dhe njohuritë me kërkimin janë në mbarë globin, duke përfshirë vendet që janë në një fazë zhvillimi, si Kosova dhe rajonet tona, janë të rëndësishme sepse na japin aftësinë për të mësuar rreth trendeve dhe zhvillimeve të reja në një fushë të shëndetit publik.
Kjo mund të jetë e dobishme për shëndetin publik, ekspertë, jo vetëm në mbarë botën, por në rajonet nga vijmë, kam pasur nderin të përfaqësoj komunitetin tonë në përgjithësi dhe Universitetin tim William Patterson, ku jam një profesor i Epidemiologjisë dhe shëndetit publik. Pas konferencës u vlerësuam me certifikatë, si për prezantimin tim, ashtu edhe për punën për komitetin organizativ të konferencës.
Përveç pjesëmarrjes në disa diskutime në lidhje me çështjet e vazhdueshme të shëndetit publik, isha i lumtur të prezantoj Studimin e Kosovës, i cili tregoi lidhje statistikisht domethënëse ndërmjet niveleve të ngritura të plumbit në gjak të matur njëkohësisht dhe presionit sistolik të gjakut dhe një lidhje margjinale të rëndësishme ndërmjet niveleve të ngritura të plumbit në gjak dhe presioni diastolik të gjakut. Të dyja, në përputhje me shumë studime të mëparshme në këtë temë. Këto gjetje mbështesin hipotezën se ekspozimi ndaj plumbit mjedisor përbën një rrezik për presionin e lartë të gjakut. Për më tepër, hulumtimi ynë tregoi se të rinjtë që ishin të ekspozuar kronikisht ndaj plumbit në fëmijërinë e hershme, kishin një shqetësim të këtij ekuilibri renal/hematopoietik i cili është ende i dukshëm shumë vite pas ndërprerjes së ekspozimit ekzogjen të plumbit.
Nga Dr. Pashko R. Camaj