Hapet “autostrada” energjetike Kosovë – Shqipëri

E mërkurë, 22 Maj, 2024
E mërkurë, 22 Maj, 2024

Hapet “autostrada” energjetike Kosovë – Shqipëri

Miratohet marrëveshja për njohjen e Operatorit të Transmetimit të Kosovës, një hap i rëndësishëm për hyrjen në fuqi të marrëveshjeve të nënshkruara ndërmjet OST dhe KOSTT për rritjen e sigurisë së sistemit elektro-energjetik, vënien në punë të linjës së interkonjeksionit 400 KV Shqipëri-Kosovë, si edhe zhvillimin e tregut të përbashkët të energjisë elektrike mes dy vendeve.

Në njoftimim e Ministrusë së Infrastrukturës dhe Energjisë bëhet me dije se kjo marrëveshje ofron gjithashtu mundësinë e rritjes së shkëmbimeve tregtare dhe krijimin e lehtësirave për tregtarët e energjisë elektrike për të kryer transaksione në kufirin Shqipëri- Kosovë, nxit iniciativat rajonale për bashkimin e tregjeve të energjisë, të cilat parashikohet të sjellin dhe një ulje të çmimeve të energjisë për konsumatorët, duke nxitur njëkohësisht edhe iniciativat e përdorimit të energjisë balancuese, në kuadër të Kodit Evropian të balancimit.

Aprovimi i marrëveshjes, i hap rrugës hyrjes në fuqi të marrëveshjes mes OST dhe KOSTT sa i takon uljes së humbjeve teknike në sistemet e transmetimit respektive.

Marrëveshja në fjalë do të bëjë të mundur edhe shtimin e kapaciteteve transmetuese të OST, ku nëpërmjet investimit të ri të planifikuar të linjës 400kV Shqipëri-Maqedoni e Veriut, OST do të jetë e ndërlidhur me të gjithë Operatoret e Transmetimit të vendeve fqinje nëpërmjet rrjetit 400kV, i cili ofron një besueshmëri të lartë në operimin e sistemit elektroenergjetik”, thuhet në njoftimin e ministrisë.

Kjo marrëveshje hyn ne fuqi në datën 14 maj 2020!

Ky është një hap i shumëpritur, pasi i hap rrugën së shpejti marrëveshjeve të nënshkruara ndërmjet KOSTT dhe OST për rritjen e sigurisë së sistemit elektro-energjetik të dy shteteve shqiptare, duke mundësuar vënien në punë të linjës 400kV Shqipëri-Kosovë dhe zhvillimin e tregut të përbashkët të energjisë elektrike

Miratohet marrëveshja për njohjen e Operatorit të Transmetimit të Kosovës, një hap i rëndësishëm për hyrjen në fuqi të marrëveshjeve të nënshkruara ndërmjet OST dhe KOSTT për rritjen e sigurisë së sistemit elektro-energjetik, vënien në punë të linjës së interkonjeksionit 400 KV Shqipëri-Kosovë, si edhe zhvillimin e tregut të përbashkët të energjisë elektrike mes dy vendeve.

Në njoftimim e Ministrusë së Infrastrukturës dhe Energjisë bëhet me dije se kjo marrëveshje ofron gjithashtu mundësinë e rritjes së shkëmbimeve tregtare dhe krijimin e lehtësirave për tregtarët e energjisë elektrike për të kryer transaksione në kufirin Shqipëri- Kosovë, nxit iniciativat rajonale për bashkimin e tregjeve të energjisë, të cilat parashikohet të sjellin dhe një ulje të çmimeve të energjisë për konsumatorët, duke nxitur njëkohësisht edhe iniciativat e përdorimit të energjisë balancuese, në kuadër të Kodit Evropian të balancimit.

Aprovimi i marrëveshjes, i hap rrugës hyrjes në fuqi të marrëveshjes mes OST dhe KOSTT sa i takon uljes së humbjeve teknike në sistemet e transmetimit respektive.

Marrëveshja në fjalë do të bëjë të mundur edhe shtimin e kapaciteteve transmetuese të OST, ku nëpërmjet investimit të ri të planifikuar të linjës 400kV Shqipëri-Maqedoni e Veriut, OST do të jetë e ndërlidhur me të gjithë Operatoret e Transmetimit të vendeve fqinje nëpërmjet rrjetit 400kV, i cili ofron një besueshmëri të lartë në operimin e sistemit elektroenergjetik”, thuhet në njoftimin e ministrisë.

Kjo marrëveshje hyn ne fuqi në datën 14 maj 2020!

Ky është një hap i shumëpritur, pasi i hap rrugën së shpejti marrëveshjeve të nënshkruara ndërmjet KOSTT dhe OST për rritjen e sigurisë së sistemit elektro-energjetik të dy shteteve shqiptare, duke mundësuar vënien në punë të linjës 400kV Shqipëri-Kosovë dhe zhvillimin e tregut të përbashkët të energjisë elektrike

Miratohet marrëveshja për njohjen e Operatorit të Transmetimit të Kosovës, një hap i rëndësishëm për hyrjen në fuqi të marrëveshjeve të nënshkruara ndërmjet OST dhe KOSTT për rritjen e sigurisë së sistemit elektro-energjetik, vënien në punë të linjës së interkonjeksionit 400 KV Shqipëri-Kosovë, si edhe zhvillimin e tregut të përbashkët të energjisë elektrike mes dy vendeve.

Në njoftimim e Ministrusë së Infrastrukturës dhe Energjisë bëhet me dije se kjo marrëveshje ofron gjithashtu mundësinë e rritjes së shkëmbimeve tregtare dhe krijimin e lehtësirave për tregtarët e energjisë elektrike për të kryer transaksione në kufirin Shqipëri- Kosovë, nxit iniciativat rajonale për bashkimin e tregjeve të energjisë, të cilat parashikohet të sjellin dhe një ulje të çmimeve të energjisë për konsumatorët, duke nxitur njëkohësisht edhe iniciativat e përdorimit të energjisë balancuese, në kuadër të Kodit Evropian të balancimit.

Aprovimi i marrëveshjes, i hap rrugës hyrjes në fuqi të marrëveshjes mes OST dhe KOSTT sa i takon uljes së humbjeve teknike në sistemet e transmetimit respektive.

Marrëveshja në fjalë do të bëjë të mundur edhe shtimin e kapaciteteve transmetuese të OST, ku nëpërmjet investimit të ri të planifikuar të linjës 400kV Shqipëri-Maqedoni e Veriut, OST do të jetë e ndërlidhur me të gjithë Operatoret e Transmetimit të vendeve fqinje nëpërmjet rrjetit 400kV, i cili ofron një besueshmëri të lartë në operimin e sistemit elektroenergjetik”, thuhet në njoftimin e ministrisë.

Kjo marrëveshje hyn ne fuqi në datën 14 maj 2020!

Ky është një hap i shumëpritur, pasi i hap rrugën së shpejti marrëveshjeve të nënshkruara ndërmjet KOSTT dhe OST për rritjen e sigurisë së sistemit elektro-energjetik të dy shteteve shqiptare, duke mundësuar vënien në punë të linjës 400kV Shqipëri-Kosovë dhe zhvillimin e tregut të përbashkët të energjisë elektrike