Noli TV, kulturë, informacion, identitet kombëtar në SHBA

E hënë, 22 Prill, 2024
E hënë, 22 Prill, 2024

Noli TV, kulturë, informacion, identitet kombëtar në SHBA

Noli TV është një shembull i suksesit të një kanali televiziv lokal që shërben si një zë i rëndësishëm për komunitetin shqiptar. Noli TV funksionon në

kuadër të Rocky Hill TV, dhe është pjesë e kanalit 39 në platformën Alb TV.

Ai ka synim mbrojtjen dhe promovimin e identitetit dhe kulturës sonë.  Ka një ndikim të madh në komunitetin shqiptar dhe ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit dhe bashkëpunimit në mes nesh.

Ai ofron një mundësi të veçantë për të folur shqip, për të përcjellë ngjarje,  lajme dhe programe të tjera që lidhen me komunitetin shqiptar. Me vizionin  dhe pasionin e tij për përcjelljen e lajmit ai ka sjellë një risi të re në mënyrën se si komuniteti ynë lidhet me njëri-tjetrin.

Noli TV është një platformë për të shfaqur talentet lokale, për të promovuar ngjarje kulturore dhe për të ndihmuar në informimin e shqiptaro-amerikanëve mbi çështje të rëndësishme lokale dhe kombëtare.

Producenti Nazim Salihu e ka nisur këtë rrugë të mbarë në Lipjan të Kosovës dhe e vazhdon në Amerikën e madhe prej vitit 1999. Ai ka bërë një rrugëtim të shkëlqyer, duke u bërë një figurë e rëndësishme në

komunitetin shqiptar. Është emëruar si Këshilltar për Kulturën dhe Artin në Federatën Panshqiptare “Vatra”. Me atdhetarizmin dhe profesionalizmin e tij ai ka fituar popullaritet të madh dhe ka ndihmuar në promovimin e kulturës dhe artit shqiptar në mërgatën amerikane.

 

 

Noli TV është një shembull i suksesit të një kanali televiziv lokal që shërben si një zë i rëndësishëm për komunitetin shqiptar. Noli TV funksionon në

kuadër të Rocky Hill TV, dhe është pjesë e kanalit 39 në platformën Alb TV.

Ai ka synim mbrojtjen dhe promovimin e identitetit dhe kulturës sonë.  Ka një ndikim të madh në komunitetin shqiptar dhe ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit dhe bashkëpunimit në mes nesh.

Ai ofron një mundësi të veçantë për të folur shqip, për të përcjellë ngjarje,  lajme dhe programe të tjera që lidhen me komunitetin shqiptar. Me vizionin  dhe pasionin e tij për përcjelljen e lajmit ai ka sjellë një risi të re në mënyrën se si komuniteti ynë lidhet me njëri-tjetrin.

Noli TV është një platformë për të shfaqur talentet lokale, për të promovuar ngjarje kulturore dhe për të ndihmuar në informimin e shqiptaro-amerikanëve mbi çështje të rëndësishme lokale dhe kombëtare.

Producenti Nazim Salihu e ka nisur këtë rrugë të mbarë në Lipjan të Kosovës dhe e vazhdon në Amerikën e madhe prej vitit 1999. Ai ka bërë një rrugëtim të shkëlqyer, duke u bërë një figurë e rëndësishme në

komunitetin shqiptar. Është emëruar si Këshilltar për Kulturën dhe Artin në Federatën Panshqiptare “Vatra”. Me atdhetarizmin dhe profesionalizmin e tij ai ka fituar popullaritet të madh dhe ka ndihmuar në promovimin e kulturës dhe artit shqiptar në mërgatën amerikane.

 

 

Noli TV është një shembull i suksesit të një kanali televiziv lokal që shërben si një zë i rëndësishëm për komunitetin shqiptar. Noli TV funksionon në

kuadër të Rocky Hill TV, dhe është pjesë e kanalit 39 në platformën Alb TV.

Ai ka synim mbrojtjen dhe promovimin e identitetit dhe kulturës sonë.  Ka një ndikim të madh në komunitetin shqiptar dhe ndihmon në rritjen e ndërgjegjësimit dhe bashkëpunimit në mes nesh.

Ai ofron një mundësi të veçantë për të folur shqip, për të përcjellë ngjarje,  lajme dhe programe të tjera që lidhen me komunitetin shqiptar. Me vizionin  dhe pasionin e tij për përcjelljen e lajmit ai ka sjellë një risi të re në mënyrën se si komuniteti ynë lidhet me njëri-tjetrin.

Noli TV është një platformë për të shfaqur talentet lokale, për të promovuar ngjarje kulturore dhe për të ndihmuar në informimin e shqiptaro-amerikanëve mbi çështje të rëndësishme lokale dhe kombëtare.

Producenti Nazim Salihu e ka nisur këtë rrugë të mbarë në Lipjan të Kosovës dhe e vazhdon në Amerikën e madhe prej vitit 1999. Ai ka bërë një rrugëtim të shkëlqyer, duke u bërë një figurë e rëndësishme në

komunitetin shqiptar. Është emëruar si Këshilltar për Kulturën dhe Artin në Federatën Panshqiptare “Vatra”. Me atdhetarizmin dhe profesionalizmin e tij ai ka fituar popullaritet të madh dhe ka ndihmuar në promovimin e kulturës dhe artit shqiptar në mërgatën amerikane.