Shkolla Shqipe Zvicër/ Hapet pika shkollore në Birmensdorf të Kantonit të Cyrihut

E mërkurë, 17 Prill, 2024
E mërkurë, 17 Prill, 2024

Shkolla Shqipe Zvicër/ Hapet pika shkollore në Birmensdorf të Kantonit të Cyrihut

Tani më çdo e mërkurë sjell buzëqeshje në fytyrat e fëmijëve shqiptarë të pikës shkollore në Birmensdorf të Kantonit të Cyrihut. Ata kanë filluar edhe shqip të mësojnë.  Gëzimi shihej qartë jo vetëm në fytyrat e nxënësve por edhe të mësueses Arijeta Berisha – Xhelili, e cila derisa shpërndante tekstet shkollore iu tërhiqte vërejtjen fëmijëve për shkronjat e shenjta të gjuhës shqipe.

Nxënësit  e shkollës shqipe në Birmensdorf ftojnë edhe fëmijët tjerë të këtij vendbanimi dhe lagjeve për rreth të Cyrihut që në ditët në vijim t`iu bashkëngjiten orëve mësimore me qëllim që edhe ata ta mësojnë gjuhën e nënës. Dhjetëra e dhjetëra pika shkollore që janë hap në këto 3- 4 vitet e fundit dëshmojnë qartë se aty ku punohet suksesi nuk mungon. Prindër, mësues janë bërë bashkë në misionin e tyre kombëtar me qëllim që të përfshijmë sa  më shumë fëmijë shqiptarë në orët mësimore të gjuhës amtare.

Nxënësit e shkollës shqipe në Birmensdorf gjatë orës mësimore

Dhe fare në fund duke ju dëshiruar nxënësve dhe mësueses Arijetë suksese pafund urojmë dhe apelojmë te të gjithë bashkatdhetarët që fëmijët e tyre t`i dërgojnë në shkollën shqipe. Mësimi zhvillohet çdo të mërkure nga ora 13:30 -15:15. Për çdo paqartësi mund të na kontaktoni në telefonin kujdestar 076 321 26 94. Dyert e shkollës shqipe jo vetëm në Birmensdorf por në të gjitha pikat shkollore në mbarë Zvicrën janë të hapura për fëmijët tuaj prindër të nderuar.

Tani më çdo e mërkurë sjell buzëqeshje në fytyrat e fëmijëve shqiptarë të pikës shkollore në Birmensdorf të Kantonit të Cyrihut. Ata kanë filluar edhe shqip të mësojnë.  Gëzimi shihej qartë jo vetëm në fytyrat e nxënësve por edhe të mësueses Arijeta Berisha – Xhelili, e cila derisa shpërndante tekstet shkollore iu tërhiqte vërejtjen fëmijëve për shkronjat e shenjta të gjuhës shqipe.

Nxënësit  e shkollës shqipe në Birmensdorf ftojnë edhe fëmijët tjerë të këtij vendbanimi dhe lagjeve për rreth të Cyrihut që në ditët në vijim t`iu bashkëngjiten orëve mësimore me qëllim që edhe ata ta mësojnë gjuhën e nënës. Dhjetëra e dhjetëra pika shkollore që janë hap në këto 3- 4 vitet e fundit dëshmojnë qartë se aty ku punohet suksesi nuk mungon. Prindër, mësues janë bërë bashkë në misionin e tyre kombëtar me qëllim që të përfshijmë sa  më shumë fëmijë shqiptarë në orët mësimore të gjuhës amtare.

Nxënësit e shkollës shqipe në Birmensdorf gjatë orës mësimore

Dhe fare në fund duke ju dëshiruar nxënësve dhe mësueses Arijetë suksese pafund urojmë dhe apelojmë te të gjithë bashkatdhetarët që fëmijët e tyre t`i dërgojnë në shkollën shqipe. Mësimi zhvillohet çdo të mërkure nga ora 13:30 -15:15. Për çdo paqartësi mund të na kontaktoni në telefonin kujdestar 076 321 26 94. Dyert e shkollës shqipe jo vetëm në Birmensdorf por në të gjitha pikat shkollore në mbarë Zvicrën janë të hapura për fëmijët tuaj prindër të nderuar.

Tani më çdo e mërkurë sjell buzëqeshje në fytyrat e fëmijëve shqiptarë të pikës shkollore në Birmensdorf të Kantonit të Cyrihut. Ata kanë filluar edhe shqip të mësojnë.  Gëzimi shihej qartë jo vetëm në fytyrat e nxënësve por edhe të mësueses Arijeta Berisha – Xhelili, e cila derisa shpërndante tekstet shkollore iu tërhiqte vërejtjen fëmijëve për shkronjat e shenjta të gjuhës shqipe.

Nxënësit  e shkollës shqipe në Birmensdorf ftojnë edhe fëmijët tjerë të këtij vendbanimi dhe lagjeve për rreth të Cyrihut që në ditët në vijim t`iu bashkëngjiten orëve mësimore me qëllim që edhe ata ta mësojnë gjuhën e nënës. Dhjetëra e dhjetëra pika shkollore që janë hap në këto 3- 4 vitet e fundit dëshmojnë qartë se aty ku punohet suksesi nuk mungon. Prindër, mësues janë bërë bashkë në misionin e tyre kombëtar me qëllim që të përfshijmë sa  më shumë fëmijë shqiptarë në orët mësimore të gjuhës amtare.

Nxënësit e shkollës shqipe në Birmensdorf gjatë orës mësimore

Dhe fare në fund duke ju dëshiruar nxënësve dhe mësueses Arijetë suksese pafund urojmë dhe apelojmë te të gjithë bashkatdhetarët që fëmijët e tyre t`i dërgojnë në shkollën shqipe. Mësimi zhvillohet çdo të mërkure nga ora 13:30 -15:15. Për çdo paqartësi mund të na kontaktoni në telefonin kujdestar 076 321 26 94. Dyert e shkollës shqipe jo vetëm në Birmensdorf por në të gjitha pikat shkollore në mbarë Zvicrën janë të hapura për fëmijët tuaj prindër të nderuar.