Dhoma e Biznesit të Diasporës gjithmonë në mbështetje të grave sipërmarrëse

E shtunë, 18 Maj, 2024
E shtunë, 18 Maj, 2024

Dhoma e Biznesit të Diasporës gjithmonë në mbështetje të grave sipërmarrëse

Dhoma e Biznesit të Diasporës e ka mbyllur vitin 2023 me një aktivitet dedikuar grave sipërmarrëse. Një aktivitet  i cili pati si qëllim diskutimet për fuqizimin e gruas në biznes, krijimin e një klime pozitive dhe një rrjeti proaktiv për avancimin e agjendës digjitale dhe gjithëpërfshirjen e gruas.

Ky takim u organizua nga Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare (ADBC) dhe Dhoma Ekonomike e Gruas (ËECA), në kuadër të projektit “Identifikimi dhe vlerësimi i nevojave dhe çështjeve me interes lidhur me përfshirjen e gruas ne ekonominë digjitale”.

Të pranishëm ishin gra në biznes, përfaqësues të parlamentit dhe përfaqësues nga AIDA – Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve. Eventi kulmoi me një angazhim për të nxitur bashkëpunimin e vazhdueshëm. Objektivi është të lehtësojë aksesin e grave në platformat qeveritare dhe t’i integrojë ato në një rrjet proaktiv të dedikuar për avancimin e agjendës digjitale.

Gjithashtu, si pjesë e projektit, gjatë periudhës shtator – dhjetor 2023, Dhoma Ekonomike e Gruas (ËECA), e mbështetur nga Qendra Ndërkombëtare për Sipërmarrjet Private (CIPE) dhe Qendra e saj për Fuqizimin Ekonomik të Gruas (CËEE), organizoi një seri tryezash të rrumbullakëta në katër rajone kyçe të Shqipërisë: Tiranë, Sarandë, Berat dhe Elbasan. Këto nisma u siguruan anëtarëve të dhomës dhe grave në biznes një platformë për të diskutuar mundësitë dhe sfidat që kanë të bëjnë me përfshirjen e grave në peizazhin e biznesit digjital.

Dhoma e Biznesit të Diasporës e ka mbyllur vitin 2023 me një aktivitet dedikuar grave sipërmarrëse. Një aktivitet  i cili pati si qëllim diskutimet për fuqizimin e gruas në biznes, krijimin e një klime pozitive dhe një rrjeti proaktiv për avancimin e agjendës digjitale dhe gjithëpërfshirjen e gruas.

Ky takim u organizua nga Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare (ADBC) dhe Dhoma Ekonomike e Gruas (ËECA), në kuadër të projektit “Identifikimi dhe vlerësimi i nevojave dhe çështjeve me interes lidhur me përfshirjen e gruas ne ekonominë digjitale”.

Të pranishëm ishin gra në biznes, përfaqësues të parlamentit dhe përfaqësues nga AIDA – Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve. Eventi kulmoi me një angazhim për të nxitur bashkëpunimin e vazhdueshëm. Objektivi është të lehtësojë aksesin e grave në platformat qeveritare dhe t’i integrojë ato në një rrjet proaktiv të dedikuar për avancimin e agjendës digjitale.

Gjithashtu, si pjesë e projektit, gjatë periudhës shtator – dhjetor 2023, Dhoma Ekonomike e Gruas (ËECA), e mbështetur nga Qendra Ndërkombëtare për Sipërmarrjet Private (CIPE) dhe Qendra e saj për Fuqizimin Ekonomik të Gruas (CËEE), organizoi një seri tryezash të rrumbullakëta në katër rajone kyçe të Shqipërisë: Tiranë, Sarandë, Berat dhe Elbasan. Këto nisma u siguruan anëtarëve të dhomës dhe grave në biznes një platformë për të diskutuar mundësitë dhe sfidat që kanë të bëjnë me përfshirjen e grave në peizazhin e biznesit digjital.

Dhoma e Biznesit të Diasporës e ka mbyllur vitin 2023 me një aktivitet dedikuar grave sipërmarrëse. Një aktivitet  i cili pati si qëllim diskutimet për fuqizimin e gruas në biznes, krijimin e një klime pozitive dhe një rrjeti proaktiv për avancimin e agjendës digjitale dhe gjithëpërfshirjen e gruas.

Ky takim u organizua nga Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare (ADBC) dhe Dhoma Ekonomike e Gruas (ËECA), në kuadër të projektit “Identifikimi dhe vlerësimi i nevojave dhe çështjeve me interes lidhur me përfshirjen e gruas ne ekonominë digjitale”.

Të pranishëm ishin gra në biznes, përfaqësues të parlamentit dhe përfaqësues nga AIDA – Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve. Eventi kulmoi me një angazhim për të nxitur bashkëpunimin e vazhdueshëm. Objektivi është të lehtësojë aksesin e grave në platformat qeveritare dhe t’i integrojë ato në një rrjet proaktiv të dedikuar për avancimin e agjendës digjitale.

Gjithashtu, si pjesë e projektit, gjatë periudhës shtator – dhjetor 2023, Dhoma Ekonomike e Gruas (ËECA), e mbështetur nga Qendra Ndërkombëtare për Sipërmarrjet Private (CIPE) dhe Qendra e saj për Fuqizimin Ekonomik të Gruas (CËEE), organizoi një seri tryezash të rrumbullakëta në katër rajone kyçe të Shqipërisë: Tiranë, Sarandë, Berat dhe Elbasan. Këto nisma u siguruan anëtarëve të dhomës dhe grave në biznes një platformë për të diskutuar mundësitë dhe sfidat që kanë të bëjnë me përfshirjen e grave në peizazhin e biznesit digjital.