Seminar nga Shkolla e Gjuhës Shqipe “Mësojmë Shqip” e Bursës në Turqi

E diel, 14 Prill, 2024
E diel, 14 Prill, 2024

Seminar nga Shkolla e Gjuhës Shqipe “Mësojmë Shqip” e Bursës në Turqi

Ky seminar u zhvillua mbrëmë nëpërmjet një platforme online, pati një interesim të gjerë nga të gjithë të ftuarit e pranishëm. Ishin me fjalën e tyre përshëndetëse Deputeti i Parlamentit i Republikës së Turqisë z. Refik Özen. Deputeti i Parlamentit i Republikës së Shqipërisë z. Lavdrim Krrashi. Anëtari i familjes mbretërore i cili jeton në Stamboll Prof. Ergün Zoga. Morën pjesë përfaqësues nga Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporë. Përfaqësues të Shkollës Shqipe në Patra, Greqi. Përfaqësuesit e “Lidhja së Mësuesve”, Greqi. Përfaqësues nga “Ora Shqipe Trieste”, Itali. Mësues  dhe profesionistë të gjuhës shqipe  Angli, Zvicër, Itali, Greqi, Kanada, Gjeramani etj. Prindër, nxënës, studentë me origjinë shqiptare dhe me banim në  Turqi. Znj. Teuta Tabaku, e cila ishte edhe organizatorja kryesore hapi punimet e seminarit kushtuar bashkëpunimit dhe historikut në lidhje me këtë bashkëpunim të të dyja shteteve. Ajo e shquar në punën e saj si mësimdhënëse e gjuhës shqipe në Turqi, prej më shumë se tri dekadash, kishte përgatitur edhe nxënës të niveleve të ndryshme me poezi dhe dedikime artistike në të dyja gjuhët. Pas përshëndetjes kuptimplotë nga të dy parlamentarët Turqi-Shqipëri fjalën e mori anëtari i familjes mbretërore me një ligjërim të shkurtër falenderimi dhe mirënjohje. Duke vazhduar me kumtesën tejet interesante dhe me një nivel të lartë profesion nga e reja ligjëruese Joana Ruçi. Ajo bëri një panoramë historike faktesh dhe eksperiencash 100 vjeçare të marrëdhënieve ekonomike, kulturore, politike Shqipëri-Turqi. Duke i hapur shumë perspektiva njohëse dhe fakte të rëndësishme pjesëmarrësve në seminar. Përfundoi punimet ky seminar me pyetje dhe kuriozitete nga vet të pranishmit, duke nënvizuar eksperienca personale të lidhura me urën e marrëdhënieve Shqipëri-Turqi ndër vite, si familjare ashtu edhe në aspektin studimor.

Ky seminar u zhvillua mbrëmë nëpërmjet një platforme online, pati një interesim të gjerë nga të gjithë të ftuarit e pranishëm. Ishin me fjalën e tyre përshëndetëse Deputeti i Parlamentit i Republikës së Turqisë z. Refik Özen. Deputeti i Parlamentit i Republikës së Shqipërisë z. Lavdrim Krrashi. Anëtari i familjes mbretërore i cili jeton në Stamboll Prof. Ergün Zoga. Morën pjesë përfaqësues nga Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporë. Përfaqësues të Shkollës Shqipe në Patra, Greqi. Përfaqësuesit e “Lidhja së Mësuesve”, Greqi. Përfaqësues nga “Ora Shqipe Trieste”, Itali. Mësues  dhe profesionistë të gjuhës shqipe  Angli, Zvicër, Itali, Greqi, Kanada, Gjeramani etj. Prindër, nxënës, studentë me origjinë shqiptare dhe me banim në  Turqi. Znj. Teuta Tabaku, e cila ishte edhe organizatorja kryesore hapi punimet e seminarit kushtuar bashkëpunimit dhe historikut në lidhje me këtë bashkëpunim të të dyja shteteve. Ajo e shquar në punën e saj si mësimdhënëse e gjuhës shqipe në Turqi, prej më shumë se tri dekadash, kishte përgatitur edhe nxënës të niveleve të ndryshme me poezi dhe dedikime artistike në të dyja gjuhët. Pas përshëndetjes kuptimplotë nga të dy parlamentarët Turqi-Shqipëri fjalën e mori anëtari i familjes mbretërore me një ligjërim të shkurtër falenderimi dhe mirënjohje. Duke vazhduar me kumtesën tejet interesante dhe me një nivel të lartë profesion nga e reja ligjëruese Joana Ruçi. Ajo bëri një panoramë historike faktesh dhe eksperiencash 100 vjeçare të marrëdhënieve ekonomike, kulturore, politike Shqipëri-Turqi. Duke i hapur shumë perspektiva njohëse dhe fakte të rëndësishme pjesëmarrësve në seminar. Përfundoi punimet ky seminar me pyetje dhe kuriozitete nga vet të pranishmit, duke nënvizuar eksperienca personale të lidhura me urën e marrëdhënieve Shqipëri-Turqi ndër vite, si familjare ashtu edhe në aspektin studimor.

Ky seminar u zhvillua mbrëmë nëpërmjet një platforme online, pati një interesim të gjerë nga të gjithë të ftuarit e pranishëm. Ishin me fjalën e tyre përshëndetëse Deputeti i Parlamentit i Republikës së Turqisë z. Refik Özen. Deputeti i Parlamentit i Republikës së Shqipërisë z. Lavdrim Krrashi. Anëtari i familjes mbretërore i cili jeton në Stamboll Prof. Ergün Zoga. Morën pjesë përfaqësues nga Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporë. Përfaqësues të Shkollës Shqipe në Patra, Greqi. Përfaqësuesit e “Lidhja së Mësuesve”, Greqi. Përfaqësues nga “Ora Shqipe Trieste”, Itali. Mësues  dhe profesionistë të gjuhës shqipe  Angli, Zvicër, Itali, Greqi, Kanada, Gjeramani etj. Prindër, nxënës, studentë me origjinë shqiptare dhe me banim në  Turqi. Znj. Teuta Tabaku, e cila ishte edhe organizatorja kryesore hapi punimet e seminarit kushtuar bashkëpunimit dhe historikut në lidhje me këtë bashkëpunim të të dyja shteteve. Ajo e shquar në punën e saj si mësimdhënëse e gjuhës shqipe në Turqi, prej më shumë se tri dekadash, kishte përgatitur edhe nxënës të niveleve të ndryshme me poezi dhe dedikime artistike në të dyja gjuhët. Pas përshëndetjes kuptimplotë nga të dy parlamentarët Turqi-Shqipëri fjalën e mori anëtari i familjes mbretërore me një ligjërim të shkurtër falenderimi dhe mirënjohje. Duke vazhduar me kumtesën tejet interesante dhe me një nivel të lartë profesion nga e reja ligjëruese Joana Ruçi. Ajo bëri një panoramë historike faktesh dhe eksperiencash 100 vjeçare të marrëdhënieve ekonomike, kulturore, politike Shqipëri-Turqi. Duke i hapur shumë perspektiva njohëse dhe fakte të rëndësishme pjesëmarrësve në seminar. Përfundoi punimet ky seminar me pyetje dhe kuriozitete nga vet të pranishmit, duke nënvizuar eksperienca personale të lidhura me urën e marrëdhënieve Shqipëri-Turqi ndër vite, si familjare ashtu edhe në aspektin studimor.