Një e shtunë e veçantë në Londër

E premte, 19 Prill, 2024
E premte, 19 Prill, 2024

Një e shtunë e veçantë në Londër

Emocionet e një dite, ku pasioni ndërthuret me dashurinë për gjuhën dhe brezat.

Nuk kanë të numëruara eksperiencat ndër vite të stafit pedagogjik të shkollave shqipe “Ardhmëria”, të drejtuara nga z.Lutfi Vata, në shumë zona të Londrës, ku ka edhe më shumë dendësi banimi nga komuniteti shqiptar.

Por çdo vit ka veçantinë e tij!

Për faktin e ndërrimit të nxënësve, kalimit me stafetë nga një grupmoshë në tjetrën, ardhjes në shkollë për herë të parë, disa janë të turpshëm, disa entuziastë, disa kanë një prind i cili ndalet në klasë në periudhën e parë të vitit sepse fëmija nuk e lë të shkojë dhe kjo është e pranueshme. Bëhen edhe prindërit pjesë e orëve të mësimit derisa ata marrin konfidencë me gjuhën dhe mësuesen. Kjo, dita e parë e shkollës është një hap përpara, është një derë, që e fton nxënësin në botën e njohjes me gjuhën dhe traditën amtare.

Për çdo herë ka diçka edhe më të veçantë, kur hapet një shkollë e re, si një bekim ku shqiptarët e vegjël nisin fluturimin nga një çerdhe të re shkollore.

Sot me datë 7 tetor 2023, në oraret e stabilizuara, ardhja e familjeve shqiptare në zonën e Kilburnit, në ambientet e shkollës së St. Agustinit’s, ku shkolla “Ardhmëria “ tashmë e konsoliduar, u pritën nga stafi pedagogjik me përvojë, mësueset: znj. Aida Haziri, znj. Anila Kadija dhe znj. Vlora Vojvoda. Të cilat punojnë me tre grupmosha.

Parashkollorët 5-6 vjeç.

Grupi i parë 6-9 vjeç.

Grupi i dytë 10-15 vjeç.

Po në të njëjtën ditë të veçantë, ku nisi viti shkollor akademik 2023-2024, me dhjetra nxënës, së bashku me prindërit, ishin në hapjen e shkollës së re “Ardhmëria” në Bexleyheath, ku u pritën nga drejtori z. Lutfi Vata dhe mësueset: znj. Albana Vata, znj. Marsela Koçi, znj.Linda Bazini, znj. Ermira Zefi, znj. Fatmira Gashi.

Në hapjen e kësaj shkolle të re ishin të pranishëm përfaqësues të trupit diplomatik nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë, e ngarkuara me punë, zv-Ambasadore znj. Mamica Toska. Deputeti i Parlamentit Shqiptar dhe kryetar i bordit të shoqatës “Ardhmëria” z. Lavdrim Krashi. Gjithashtu, profesor Shyqyri Haxha dhe të ftuar të tjerë.

Një projekt në vazhdim hapja e një pike tjetër shkollore në Penge Croydon.

Vazhdohet përgjatë gjithë muajit tetor me regjistrime të reja, nxënës të tjerë do të nisin mësimin e gjuhës shqipe në këto dy shkolla të shoqatës “Ardhmëria”.

Emocionet e një dite, ku pasioni ndërthuret me dashurinë për gjuhën dhe brezat.

Nuk kanë të numëruara eksperiencat ndër vite të stafit pedagogjik të shkollave shqipe “Ardhmëria”, të drejtuara nga z.Lutfi Vata, në shumë zona të Londrës, ku ka edhe më shumë dendësi banimi nga komuniteti shqiptar.

Por çdo vit ka veçantinë e tij!

Për faktin e ndërrimit të nxënësve, kalimit me stafetë nga një grupmoshë në tjetrën, ardhjes në shkollë për herë të parë, disa janë të turpshëm, disa entuziastë, disa kanë një prind i cili ndalet në klasë në periudhën e parë të vitit sepse fëmija nuk e lë të shkojë dhe kjo është e pranueshme. Bëhen edhe prindërit pjesë e orëve të mësimit derisa ata marrin konfidencë me gjuhën dhe mësuesen. Kjo, dita e parë e shkollës është një hap përpara, është një derë, që e fton nxënësin në botën e njohjes me gjuhën dhe traditën amtare.

Për çdo herë ka diçka edhe më të veçantë, kur hapet një shkollë e re, si një bekim ku shqiptarët e vegjël nisin fluturimin nga një çerdhe të re shkollore.

Sot me datë 7 tetor 2023, në oraret e stabilizuara, ardhja e familjeve shqiptare në zonën e Kilburnit, në ambientet e shkollës së St. Agustinit’s, ku shkolla “Ardhmëria “ tashmë e konsoliduar, u pritën nga stafi pedagogjik me përvojë, mësueset: znj. Aida Haziri, znj. Anila Kadija dhe znj. Vlora Vojvoda. Të cilat punojnë me tre grupmosha.

Parashkollorët 5-6 vjeç.

Grupi i parë 6-9 vjeç.

Grupi i dytë 10-15 vjeç.

Po në të njëjtën ditë të veçantë, ku nisi viti shkollor akademik 2023-2024, me dhjetra nxënës, së bashku me prindërit, ishin në hapjen e shkollës së re “Ardhmëria” në Bexleyheath, ku u pritën nga drejtori z. Lutfi Vata dhe mësueset: znj. Albana Vata, znj. Marsela Koçi, znj.Linda Bazini, znj. Ermira Zefi, znj. Fatmira Gashi.

Në hapjen e kësaj shkolle të re ishin të pranishëm përfaqësues të trupit diplomatik nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë, e ngarkuara me punë, zv-Ambasadore znj. Mamica Toska. Deputeti i Parlamentit Shqiptar dhe kryetar i bordit të shoqatës “Ardhmëria” z. Lavdrim Krashi. Gjithashtu, profesor Shyqyri Haxha dhe të ftuar të tjerë.

Një projekt në vazhdim hapja e një pike tjetër shkollore në Penge Croydon.

Vazhdohet përgjatë gjithë muajit tetor me regjistrime të reja, nxënës të tjerë do të nisin mësimin e gjuhës shqipe në këto dy shkolla të shoqatës “Ardhmëria”.

Emocionet e një dite, ku pasioni ndërthuret me dashurinë për gjuhën dhe brezat.

Nuk kanë të numëruara eksperiencat ndër vite të stafit pedagogjik të shkollave shqipe “Ardhmëria”, të drejtuara nga z.Lutfi Vata, në shumë zona të Londrës, ku ka edhe më shumë dendësi banimi nga komuniteti shqiptar.

Por çdo vit ka veçantinë e tij!

Për faktin e ndërrimit të nxënësve, kalimit me stafetë nga një grupmoshë në tjetrën, ardhjes në shkollë për herë të parë, disa janë të turpshëm, disa entuziastë, disa kanë një prind i cili ndalet në klasë në periudhën e parë të vitit sepse fëmija nuk e lë të shkojë dhe kjo është e pranueshme. Bëhen edhe prindërit pjesë e orëve të mësimit derisa ata marrin konfidencë me gjuhën dhe mësuesen. Kjo, dita e parë e shkollës është një hap përpara, është një derë, që e fton nxënësin në botën e njohjes me gjuhën dhe traditën amtare.

Për çdo herë ka diçka edhe më të veçantë, kur hapet një shkollë e re, si një bekim ku shqiptarët e vegjël nisin fluturimin nga një çerdhe të re shkollore.

Sot me datë 7 tetor 2023, në oraret e stabilizuara, ardhja e familjeve shqiptare në zonën e Kilburnit, në ambientet e shkollës së St. Agustinit’s, ku shkolla “Ardhmëria “ tashmë e konsoliduar, u pritën nga stafi pedagogjik me përvojë, mësueset: znj. Aida Haziri, znj. Anila Kadija dhe znj. Vlora Vojvoda. Të cilat punojnë me tre grupmosha.

Parashkollorët 5-6 vjeç.

Grupi i parë 6-9 vjeç.

Grupi i dytë 10-15 vjeç.

Po në të njëjtën ditë të veçantë, ku nisi viti shkollor akademik 2023-2024, me dhjetra nxënës, së bashku me prindërit, ishin në hapjen e shkollës së re “Ardhmëria” në Bexleyheath, ku u pritën nga drejtori z. Lutfi Vata dhe mësueset: znj. Albana Vata, znj. Marsela Koçi, znj.Linda Bazini, znj. Ermira Zefi, znj. Fatmira Gashi.

Në hapjen e kësaj shkolle të re ishin të pranishëm përfaqësues të trupit diplomatik nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë, e ngarkuara me punë, zv-Ambasadore znj. Mamica Toska. Deputeti i Parlamentit Shqiptar dhe kryetar i bordit të shoqatës “Ardhmëria” z. Lavdrim Krashi. Gjithashtu, profesor Shyqyri Haxha dhe të ftuar të tjerë.

Një projekt në vazhdim hapja e një pike tjetër shkollore në Penge Croydon.

Vazhdohet përgjatë gjithë muajit tetor me regjistrime të reja, nxënës të tjerë do të nisin mësimin e gjuhës shqipe në këto dy shkolla të shoqatës “Ardhmëria”.