Mbyllet Kuvendi i Dytë i Studimeve Arbëreshe, gjuha në kufijtë e mbijetesës

E enjte, 29 Shkurt, 2024
E enjte, 29 Shkurt, 2024

Mbyllet Kuvendi i Dytë i Studimeve Arbëreshe, gjuha në kufijtë e mbijetesës

Ditën e djeshme, në përfundim të një maratone dyditore kumtesash e prezantimesh u mbyll Kuvendi i Dytë të Studimeve Arbëreshe organizuar nga Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA) me temë “Mbijetesa e Arbërishtes në shekullin XXI” – Forum mes aktorëve kryesorë
Ky Kuvend u mbajt në datat 4 dhe 5 shtator 2023, me një agjendë të ngjeshur kumtesash solli në Tiranë mbi 16 studiues e përfaqësues të qendrave kërkimore ndërkombëtare, përfaqësues dhe aktivistë ndër vetë arbëreshët.
Kuvendi ngjalli një interes të jashtëzakonshëm, jo vetëm ndër pjesëmarrësit dhe të pranishmit në sallë, por mbi të gjitha nga vetë komunitetet arbëreshe, të cilat janë në zemër të çdo aktiviteti të QSPA.

Ambrogio Bellizzi nga Firmo, Kalabri mbajti një kumtesë bazuar në përvojën e tij të mësimdhënies në shkollat e Kalabrisë.  Bellizzi theksoi përgjatë kumtesës së tij paraqiti mënyrën si janë angazhuar fëmijët në procesin e mësimdhënies së gjuhës arbëreshe. Ai theksoi se përgjatë viteve janë prodhuar materiale të ndryshme mësimore, disa prej të cilave janë mbledhur në botime/vëllime të botuara. Ndër këto: vepra kushtuar lojërave të së shkuarës, Lojërat dhe lodrat në traditën popullore të Fermës dhe vëllimi “Kujtimet. Si qemë një herë”, si dhe ai nënvizoi rolin e teatrit si instrument për mësimin e arbërishtes te fëmijët e shkollave fillore.

Ndërsa Fernanda Pugliese nga Montecilfone, Molise mbajti kumtesën e titull: Gjuha arbëreshe në bashkësitë arbëreshe të Molise-s. Prof. Pugliese analizoi programet dhe strategjitë që duke përfshirë sferën institucionale dhe publike, mund të futen në përdorim për të ngjallur kuriozitet dhe interes, në mënyrë që gjuha e etërve të bëhet bartëse e vlerave të lashta të përfshira në transformimet e vazhdueshme. Shtysa erdhi nga një studim i kryer nga profesorë të Universitetit të Monpellier si prof. Ksenija dhe Leo Lèonard, ku rezultoi se gjuha arbëreshe në bashkësitë shqipfolëse të Molise-s është ende e përhapur në popullatën e moshës madhore që praktikon përdorimin e saj gojor, por që përdorimi i saj është i rrezikuar ndër brezat e rinj.

Në ditën e dytë të Kuvendit, ka ligjëruar edhe dr. Edmond Cane nga Qendra e Studimeve dhe e Publikimeve për Arbëreshët. Ai vijoi me kumtesën me titull: Përcaktimi i niveleve të përdorimit të arbëreshëve, transmetimi i tij midis brezave dhe prioritizimi i faktorëve, si parakusht për zhvillimin e politikave gjuhësore.

Dr. Cane paraqiti të dhënat parësore të marra nga puna në terren e kryer në kuadër të ekspeditës në komunat arbëreshe në qershor 2022. Këto të dhëna parësore që vijnë nga kërkimi sasior me studimin e variablave si numri i komunave, pesha specifike e popullsisë së këtyre komunave, shtrirja gjeografike si dhe tipologjia e tyre, të dhëna këto të kombinuara me vëzhgimin e drejtpërdrejtë në terren çuan në përfundimin që gjuha arbëreshe është në kufijtë e mbijetesës në komunitetet e këtyre kantundeve arbëreshe në Kalabri.

Ditën e djeshme, në përfundim të një maratone dyditore kumtesash e prezantimesh u mbyll Kuvendi i Dytë të Studimeve Arbëreshe organizuar nga Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA) me temë “Mbijetesa e Arbërishtes në shekullin XXI” – Forum mes aktorëve kryesorë
Ky Kuvend u mbajt në datat 4 dhe 5 shtator 2023, me një agjendë të ngjeshur kumtesash solli në Tiranë mbi 16 studiues e përfaqësues të qendrave kërkimore ndërkombëtare, përfaqësues dhe aktivistë ndër vetë arbëreshët.
Kuvendi ngjalli një interes të jashtëzakonshëm, jo vetëm ndër pjesëmarrësit dhe të pranishmit në sallë, por mbi të gjitha nga vetë komunitetet arbëreshe, të cilat janë në zemër të çdo aktiviteti të QSPA.

Ambrogio Bellizzi nga Firmo, Kalabri mbajti një kumtesë bazuar në përvojën e tij të mësimdhënies në shkollat e Kalabrisë.  Bellizzi theksoi përgjatë kumtesës së tij paraqiti mënyrën si janë angazhuar fëmijët në procesin e mësimdhënies së gjuhës arbëreshe. Ai theksoi se përgjatë viteve janë prodhuar materiale të ndryshme mësimore, disa prej të cilave janë mbledhur në botime/vëllime të botuara. Ndër këto: vepra kushtuar lojërave të së shkuarës, Lojërat dhe lodrat në traditën popullore të Fermës dhe vëllimi “Kujtimet. Si qemë një herë”, si dhe ai nënvizoi rolin e teatrit si instrument për mësimin e arbërishtes te fëmijët e shkollave fillore.

Ndërsa Fernanda Pugliese nga Montecilfone, Molise mbajti kumtesën e titull: Gjuha arbëreshe në bashkësitë arbëreshe të Molise-s. Prof. Pugliese analizoi programet dhe strategjitë që duke përfshirë sferën institucionale dhe publike, mund të futen në përdorim për të ngjallur kuriozitet dhe interes, në mënyrë që gjuha e etërve të bëhet bartëse e vlerave të lashta të përfshira në transformimet e vazhdueshme. Shtysa erdhi nga një studim i kryer nga profesorë të Universitetit të Monpellier si prof. Ksenija dhe Leo Lèonard, ku rezultoi se gjuha arbëreshe në bashkësitë shqipfolëse të Molise-s është ende e përhapur në popullatën e moshës madhore që praktikon përdorimin e saj gojor, por që përdorimi i saj është i rrezikuar ndër brezat e rinj.

Në ditën e dytë të Kuvendit, ka ligjëruar edhe dr. Edmond Cane nga Qendra e Studimeve dhe e Publikimeve për Arbëreshët. Ai vijoi me kumtesën me titull: Përcaktimi i niveleve të përdorimit të arbëreshëve, transmetimi i tij midis brezave dhe prioritizimi i faktorëve, si parakusht për zhvillimin e politikave gjuhësore.

Dr. Cane paraqiti të dhënat parësore të marra nga puna në terren e kryer në kuadër të ekspeditës në komunat arbëreshe në qershor 2022. Këto të dhëna parësore që vijnë nga kërkimi sasior me studimin e variablave si numri i komunave, pesha specifike e popullsisë së këtyre komunave, shtrirja gjeografike si dhe tipologjia e tyre, të dhëna këto të kombinuara me vëzhgimin e drejtpërdrejtë në terren çuan në përfundimin që gjuha arbëreshe është në kufijtë e mbijetesës në komunitetet e këtyre kantundeve arbëreshe në Kalabri.

Ditën e djeshme, në përfundim të një maratone dyditore kumtesash e prezantimesh u mbyll Kuvendi i Dytë të Studimeve Arbëreshe organizuar nga Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA) me temë “Mbijetesa e Arbërishtes në shekullin XXI” – Forum mes aktorëve kryesorë
Ky Kuvend u mbajt në datat 4 dhe 5 shtator 2023, me një agjendë të ngjeshur kumtesash solli në Tiranë mbi 16 studiues e përfaqësues të qendrave kërkimore ndërkombëtare, përfaqësues dhe aktivistë ndër vetë arbëreshët.
Kuvendi ngjalli një interes të jashtëzakonshëm, jo vetëm ndër pjesëmarrësit dhe të pranishmit në sallë, por mbi të gjitha nga vetë komunitetet arbëreshe, të cilat janë në zemër të çdo aktiviteti të QSPA.

Ambrogio Bellizzi nga Firmo, Kalabri mbajti një kumtesë bazuar në përvojën e tij të mësimdhënies në shkollat e Kalabrisë.  Bellizzi theksoi përgjatë kumtesës së tij paraqiti mënyrën si janë angazhuar fëmijët në procesin e mësimdhënies së gjuhës arbëreshe. Ai theksoi se përgjatë viteve janë prodhuar materiale të ndryshme mësimore, disa prej të cilave janë mbledhur në botime/vëllime të botuara. Ndër këto: vepra kushtuar lojërave të së shkuarës, Lojërat dhe lodrat në traditën popullore të Fermës dhe vëllimi “Kujtimet. Si qemë një herë”, si dhe ai nënvizoi rolin e teatrit si instrument për mësimin e arbërishtes te fëmijët e shkollave fillore.

Ndërsa Fernanda Pugliese nga Montecilfone, Molise mbajti kumtesën e titull: Gjuha arbëreshe në bashkësitë arbëreshe të Molise-s. Prof. Pugliese analizoi programet dhe strategjitë që duke përfshirë sferën institucionale dhe publike, mund të futen në përdorim për të ngjallur kuriozitet dhe interes, në mënyrë që gjuha e etërve të bëhet bartëse e vlerave të lashta të përfshira në transformimet e vazhdueshme. Shtysa erdhi nga një studim i kryer nga profesorë të Universitetit të Monpellier si prof. Ksenija dhe Leo Lèonard, ku rezultoi se gjuha arbëreshe në bashkësitë shqipfolëse të Molise-s është ende e përhapur në popullatën e moshës madhore që praktikon përdorimin e saj gojor, por që përdorimi i saj është i rrezikuar ndër brezat e rinj.

Në ditën e dytë të Kuvendit, ka ligjëruar edhe dr. Edmond Cane nga Qendra e Studimeve dhe e Publikimeve për Arbëreshët. Ai vijoi me kumtesën me titull: Përcaktimi i niveleve të përdorimit të arbëreshëve, transmetimi i tij midis brezave dhe prioritizimi i faktorëve, si parakusht për zhvillimin e politikave gjuhësore.

Dr. Cane paraqiti të dhënat parësore të marra nga puna në terren e kryer në kuadër të ekspeditës në komunat arbëreshe në qershor 2022. Këto të dhëna parësore që vijnë nga kërkimi sasior me studimin e variablave si numri i komunave, pesha specifike e popullsisë së këtyre komunave, shtrirja gjeografike si dhe tipologjia e tyre, të dhëna këto të kombinuara me vëzhgimin e drejtpërdrejtë në terren çuan në përfundimin që gjuha arbëreshe është në kufijtë e mbijetesës në komunitetet e këtyre kantundeve arbëreshe në Kalabri.