Arbëreshët e Zarës, koncert në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës

E hënë, 15 Prill, 2024
E hënë, 15 Prill, 2024

Arbëreshët e Zarës, koncert në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës

Këngët e vjetra të arbëreshëve të Zarës, të sjella nga Dina Bušić e Melita Ivković jehuan në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës.

Dy muzikologet nga Zara e Kroacisë, Dina Bušić me origjinë arbëreshe dhe Melita Ivković, u kthyen në kohën e gjyshërve duke interpretuar këngë të veçanta nga albumi që e kanë mbledhur e kultivuar ndër vite.

Lexo edhe: Muzika bën bashkë arbëreshët e Italisë me arbëreshët Kroacisë

“Ky koncert u mbajt në kuadër të Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, me qëllimin ndër të tjera të përforcimit të ndjenjës së identitetit dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore”, shkruan Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë. 

Lexo edhe: “Bërbili”, kënga e harruar e arbëreshëve të Kroacisë

 

Këngët e vjetra të arbëreshëve të Zarës, të sjella nga Dina Bušić e Melita Ivković jehuan në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës.

Dy muzikologet nga Zara e Kroacisë, Dina Bušić me origjinë arbëreshe dhe Melita Ivković, u kthyen në kohën e gjyshërve duke interpretuar këngë të veçanta nga albumi që e kanë mbledhur e kultivuar ndër vite.

Lexo edhe: Muzika bën bashkë arbëreshët e Italisë me arbëreshët Kroacisë

“Ky koncert u mbajt në kuadër të Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, me qëllimin ndër të tjera të përforcimit të ndjenjës së identitetit dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore”, shkruan Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë. 

Lexo edhe: “Bërbili”, kënga e harruar e arbëreshëve të Kroacisë

 

Këngët e vjetra të arbëreshëve të Zarës, të sjella nga Dina Bušić e Melita Ivković jehuan në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës.

Dy muzikologet nga Zara e Kroacisë, Dina Bušić me origjinë arbëreshe dhe Melita Ivković, u kthyen në kohën e gjyshërve duke interpretuar këngë të veçanta nga albumi që e kanë mbledhur e kultivuar ndër vite.

Lexo edhe: Muzika bën bashkë arbëreshët e Italisë me arbëreshët Kroacisë

“Ky koncert u mbajt në kuadër të Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, me qëllimin ndër të tjera të përforcimit të ndjenjës së identitetit dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore”, shkruan Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Kosovë. 

Lexo edhe: “Bërbili”, kënga e harruar e arbëreshëve të Kroacisë