Studentët shqiptar nisën nismën studentore universitare të qytetit të Nju Jorkut

E mërkurë, 17 Prill, 2024
E mërkurë, 17 Prill, 2024

Studentët shqiptar nisën nismën studentore universitare të qytetit të Nju Jorkut

Rritja jashtëzakonisht e madhe e numrit të të rinjve shqiptarë që studiojnë në universitetet e zonës së Tri-Shteshit, dhe kryesisht New York-ut, ka nxitur Konsullatë e Përgjithshme e Republikës së Kosovës, në SHBA, të mbështesi iniciativat e tyre.

Për këtë qëllim mesjavën e kaluar, në mjediset e kësaj konsullate u mbajt një takim nismëtar mes bordeve studentore universitare të qytetit të Nju Jorkut, takim i thirrur nën kujdesin e Konsullatës së Përgjithshme e Republikës së Kosovës.

Diplomati Fatmir Zajmi, i Ngarkuar me Punë i Përkohshëm -Charge d’Affaires ne KPNJ, na tha se: ”Synimi i këtij takimi ishte krijimi i një iniciative të përbashkët, apo një pikëmbledhje që grupimet studentore të mblidhen së bashku”.

Diplomati i Republikës së Kosovës në New York, sqaroi se takim i parë ishte një bashkëbisedim i sinqerte mbi rëndësinë e krijimit të një bashkëpunimi të përbashkët mes studentëve.

Takimi i praktikave “Tryezë e rrumbullakët” në këtë konsullatë u ndoq nga afër nga znj. Ana Mani, asistente ekzekutive e Ambasadorit. Në ndërkohë në këtë takim morën pjesë tre student (3) përfaqësues të “Manhattan College Albanians:” Eleni Mazija, Dejvi Hoxha dhe Frenki-Samuel Lulgjuraj, një (1) student, përfaqësues i “Columbia University Albanian Society:” Bekim Bruka, i cili njëkohësisht po kryen praktikën pranë Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Kosovës në Nju Jork.

Si dhe dy student (2) përfaqësues të “Albanian Roots Club – Saint Francis College:” Jesika Hasankolli, dhe Megi Rama, dhe një student përfaqësues i “Stony Brook University Albanian American Student Organization:” Alban Hyseni.

Diplomati Fatmir Zajmi, in Ngarkuar me Punë i Përkohshem – Charge d’Affaires ne KPNJ duke folur për këtë iniciativë mjaft të rëndësishme të studentëve shqiptar në universitetet amerikane tha se Bordet në këtë takim u ranë në dakord në parim për zgjerim të mëtejshëm të iniciativës në të tjera klube studentore universitare, ku parashikohet që takimi i radhës të mbahet përpara Festave të Nëntorit.

Dhe, Krijimi i një ure lidhëse kontakti e bordeve me njëri-tjetrin dhe me Konsullatën. Krijimi i një databaze me të gjitha grupimet studentore universitare në Nju Jork, e më pas në SHBA.

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në New York, e cila me punën e saj të madhe dhe të palodhur me komunitetin shqiptar, po luan rolin e një Ambasade ose Misioni të R.K. në SHBA thotë se Bordet me inkurajim të Konsullatës, diskutuan mbi zgjerimin e mëtejshëm të iniciativës në të tjera klube studentore universitare, dhe mbi iniciativat e ardhshme të organizuara nga ta.

Rritja jashtëzakonisht e madhe e numrit të të rinjve shqiptarë që studiojnë në universitetet e zonës së Tri-Shteshit, dhe kryesisht New York-ut, ka nxitur Konsullatë e Përgjithshme e Republikës së Kosovës, në SHBA, të mbështesi iniciativat e tyre.

Për këtë qëllim mesjavën e kaluar, në mjediset e kësaj konsullate u mbajt një takim nismëtar mes bordeve studentore universitare të qytetit të Nju Jorkut, takim i thirrur nën kujdesin e Konsullatës së Përgjithshme e Republikës së Kosovës.

Diplomati Fatmir Zajmi, i Ngarkuar me Punë i Përkohshëm -Charge d’Affaires ne KPNJ, na tha se: ”Synimi i këtij takimi ishte krijimi i një iniciative të përbashkët, apo një pikëmbledhje që grupimet studentore të mblidhen së bashku”.

Diplomati i Republikës së Kosovës në New York, sqaroi se takim i parë ishte një bashkëbisedim i sinqerte mbi rëndësinë e krijimit të një bashkëpunimi të përbashkët mes studentëve.

Takimi i praktikave “Tryezë e rrumbullakët” në këtë konsullatë u ndoq nga afër nga znj. Ana Mani, asistente ekzekutive e Ambasadorit. Në ndërkohë në këtë takim morën pjesë tre student (3) përfaqësues të “Manhattan College Albanians:” Eleni Mazija, Dejvi Hoxha dhe Frenki-Samuel Lulgjuraj, një (1) student, përfaqësues i “Columbia University Albanian Society:” Bekim Bruka, i cili njëkohësisht po kryen praktikën pranë Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Kosovës në Nju Jork.

Si dhe dy student (2) përfaqësues të “Albanian Roots Club – Saint Francis College:” Jesika Hasankolli, dhe Megi Rama, dhe një student përfaqësues i “Stony Brook University Albanian American Student Organization:” Alban Hyseni.

Diplomati Fatmir Zajmi, in Ngarkuar me Punë i Përkohshem – Charge d’Affaires ne KPNJ duke folur për këtë iniciativë mjaft të rëndësishme të studentëve shqiptar në universitetet amerikane tha se Bordet në këtë takim u ranë në dakord në parim për zgjerim të mëtejshëm të iniciativës në të tjera klube studentore universitare, ku parashikohet që takimi i radhës të mbahet përpara Festave të Nëntorit.

Dhe, Krijimi i një ure lidhëse kontakti e bordeve me njëri-tjetrin dhe me Konsullatën. Krijimi i një databaze me të gjitha grupimet studentore universitare në Nju Jork, e më pas në SHBA.

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në New York, e cila me punën e saj të madhe dhe të palodhur me komunitetin shqiptar, po luan rolin e një Ambasade ose Misioni të R.K. në SHBA thotë se Bordet me inkurajim të Konsullatës, diskutuan mbi zgjerimin e mëtejshëm të iniciativës në të tjera klube studentore universitare, dhe mbi iniciativat e ardhshme të organizuara nga ta.

Rritja jashtëzakonisht e madhe e numrit të të rinjve shqiptarë që studiojnë në universitetet e zonës së Tri-Shteshit, dhe kryesisht New York-ut, ka nxitur Konsullatë e Përgjithshme e Republikës së Kosovës, në SHBA, të mbështesi iniciativat e tyre.

Për këtë qëllim mesjavën e kaluar, në mjediset e kësaj konsullate u mbajt një takim nismëtar mes bordeve studentore universitare të qytetit të Nju Jorkut, takim i thirrur nën kujdesin e Konsullatës së Përgjithshme e Republikës së Kosovës.

Diplomati Fatmir Zajmi, i Ngarkuar me Punë i Përkohshëm -Charge d’Affaires ne KPNJ, na tha se: ”Synimi i këtij takimi ishte krijimi i një iniciative të përbashkët, apo një pikëmbledhje që grupimet studentore të mblidhen së bashku”.

Diplomati i Republikës së Kosovës në New York, sqaroi se takim i parë ishte një bashkëbisedim i sinqerte mbi rëndësinë e krijimit të një bashkëpunimi të përbashkët mes studentëve.

Takimi i praktikave “Tryezë e rrumbullakët” në këtë konsullatë u ndoq nga afër nga znj. Ana Mani, asistente ekzekutive e Ambasadorit. Në ndërkohë në këtë takim morën pjesë tre student (3) përfaqësues të “Manhattan College Albanians:” Eleni Mazija, Dejvi Hoxha dhe Frenki-Samuel Lulgjuraj, një (1) student, përfaqësues i “Columbia University Albanian Society:” Bekim Bruka, i cili njëkohësisht po kryen praktikën pranë Konsullatës së Përgjithshme të Republikës së Kosovës në Nju Jork.

Si dhe dy student (2) përfaqësues të “Albanian Roots Club – Saint Francis College:” Jesika Hasankolli, dhe Megi Rama, dhe një student përfaqësues i “Stony Brook University Albanian American Student Organization:” Alban Hyseni.

Diplomati Fatmir Zajmi, in Ngarkuar me Punë i Përkohshem – Charge d’Affaires ne KPNJ duke folur për këtë iniciativë mjaft të rëndësishme të studentëve shqiptar në universitetet amerikane tha se Bordet në këtë takim u ranë në dakord në parim për zgjerim të mëtejshëm të iniciativës në të tjera klube studentore universitare, ku parashikohet që takimi i radhës të mbahet përpara Festave të Nëntorit.

Dhe, Krijimi i një ure lidhëse kontakti e bordeve me njëri-tjetrin dhe me Konsullatën. Krijimi i një databaze me të gjitha grupimet studentore universitare në Nju Jork, e më pas në SHBA.

Konsullata e Përgjithshme e Republikës së Kosovës në New York, e cila me punën e saj të madhe dhe të palodhur me komunitetin shqiptar, po luan rolin e një Ambasade ose Misioni të R.K. në SHBA thotë se Bordet me inkurajim të Konsullatës, diskutuan mbi zgjerimin e mëtejshëm të iniciativës në të tjera klube studentore universitare, dhe mbi iniciativat e ardhshme të organizuara nga ta.