Në Savudrija u mbajt shkolla verore e nxënësve të mësimit shqip të Kroacisë

E mërkurë, 22 Maj, 2024
E mërkurë, 22 Maj, 2024

Në Savudrija u mbajt shkolla verore e nxënësve të mësimit shqip të Kroacisë

Nxënësit e mësimit shqip të Zagrebit, Osijekut e Gjakovës morën pjesë në shkollën verore të gjuhës shqipe, që e mbajt në Savudrija, në bregdetin e bukur kroat në pjesën Istriane të Kroacisë.

Gjatë shtatë ditëve të shkollës verore, nxënësit mësuan dhe zgjeruan njohuritë e tyre, por edhe u argëtuan në punëtoritë gjuhësore, letrare, muzikore, të artit, sportit dhe dramës.

Nxënësve iu dha mundësia për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha kushtet dhe rrethanat e komunikimit, zgjeruan dhe thelluan njohuritë për kulturën e popullit shqiptar, si pjesë përbërëse e qytetërimit evropian dhe botëror.

 

Në mbrëmjen e ditës së dytë u mbajt programi artistik, gjatë të cilit nxënësit nën tingujt e këngës së këngëtares Nexhmije Pagarusha sfiluan me veshjet e bukura kombëtare. Ridola ishte prezantuese e programit, Metini dhe Omari recituan, Lea e Marta kënduan, Jani bëri disa ushtrime gjimnastikore, ndërsa grupet e valleve të nxënëseve të Zagrebit dhe të Gjakovës vallëzuan vallet e Rugovës dhe të Shotës.

Në puntoritë zhvilluan temat për natyrën, kafshët-miqtë tanë, simbolet kombëtare, gjuhën shqipe e tjerë, për të cilat nxënësit folën, kënduan këngë, recituan e vizatuan. Nga punimet e vizatimeve më të bukura për grupin e parë fituan: Metini, Šimuni dhe Armela. Ndërsa për grupin e dytë fituan Lea, Adea dhe Alzana. Çdo mbrëmje veç programeve artistike kishte edhe kinema në oborr, fëmijët ndoqën me vëmendje filma shqiptarë për fëmijë.

Nxënësit zhvilluan gara duke luajtur me gjëegjëza, lojëra popullore shqiptare dhe lojëra të tjera sportive. Ata interpretuan edhe dy dramatizime të legjendave shqiptare në gjuhën shqipe.

Drejtuese e shkollës verore ishte mësuesja Melita Orešković, ndërsa morri pjesë dhe udhëhoqi disa punëtori edhe mësuesi Mendu Imeri, gjithashtu nxënësit u shoqëruan edhe nga disa asistentë.

Nxënësit shkruan edhe letra për gjyshërit e tyre, të cilat ua dërguan nga Savudrija. Ata me mësuesit e asistentët shëtitën dhe mblodhën gurë në bregun e detit, në të cilat vizatuan, ngjyrosën e krijuan suvenire për prindërit e tyre dhe mësuesit.

Mësuesit, pedagogët dhe asistentët vullnetarisht japin një kontribut të çmuar për fëmijët shqiptarë, që të zhvillojnë dhe ruajnë identitetin e tyre kombëtar përmes lojrave gjuhësore, letrare, muzikore, të artit dhe dramës.

Shkolla verore e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare u zhvillua me një program të veçantë të hartuar nga Këshilli i Mësuesve Shqiptarë të Kroacisë dhe miratuar e financuar nga Ministria e Shkencës dhe Arsimit të Republikës së Kroacisë, ndërsa pjesërisht u financua edhe nga prindërit.

 

Nga Melita Orešković,

Nxënësit e mësimit shqip të Zagrebit, Osijekut e Gjakovës morën pjesë në shkollën verore të gjuhës shqipe, që e mbajt në Savudrija, në bregdetin e bukur kroat në pjesën Istriane të Kroacisë.

Gjatë shtatë ditëve të shkollës verore, nxënësit mësuan dhe zgjeruan njohuritë e tyre, por edhe u argëtuan në punëtoritë gjuhësore, letrare, muzikore, të artit, sportit dhe dramës.

Nxënësve iu dha mundësia për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha kushtet dhe rrethanat e komunikimit, zgjeruan dhe thelluan njohuritë për kulturën e popullit shqiptar, si pjesë përbërëse e qytetërimit evropian dhe botëror.

 

Në mbrëmjen e ditës së dytë u mbajt programi artistik, gjatë të cilit nxënësit nën tingujt e këngës së këngëtares Nexhmije Pagarusha sfiluan me veshjet e bukura kombëtare. Ridola ishte prezantuese e programit, Metini dhe Omari recituan, Lea e Marta kënduan, Jani bëri disa ushtrime gjimnastikore, ndërsa grupet e valleve të nxënëseve të Zagrebit dhe të Gjakovës vallëzuan vallet e Rugovës dhe të Shotës.

Në puntoritë zhvilluan temat për natyrën, kafshët-miqtë tanë, simbolet kombëtare, gjuhën shqipe e tjerë, për të cilat nxënësit folën, kënduan këngë, recituan e vizatuan. Nga punimet e vizatimeve më të bukura për grupin e parë fituan: Metini, Šimuni dhe Armela. Ndërsa për grupin e dytë fituan Lea, Adea dhe Alzana. Çdo mbrëmje veç programeve artistike kishte edhe kinema në oborr, fëmijët ndoqën me vëmendje filma shqiptarë për fëmijë.

Nxënësit zhvilluan gara duke luajtur me gjëegjëza, lojëra popullore shqiptare dhe lojëra të tjera sportive. Ata interpretuan edhe dy dramatizime të legjendave shqiptare në gjuhën shqipe.

Drejtuese e shkollës verore ishte mësuesja Melita Orešković, ndërsa morri pjesë dhe udhëhoqi disa punëtori edhe mësuesi Mendu Imeri, gjithashtu nxënësit u shoqëruan edhe nga disa asistentë.

Nxënësit shkruan edhe letra për gjyshërit e tyre, të cilat ua dërguan nga Savudrija. Ata me mësuesit e asistentët shëtitën dhe mblodhën gurë në bregun e detit, në të cilat vizatuan, ngjyrosën e krijuan suvenire për prindërit e tyre dhe mësuesit.

Mësuesit, pedagogët dhe asistentët vullnetarisht japin një kontribut të çmuar për fëmijët shqiptarë, që të zhvillojnë dhe ruajnë identitetin e tyre kombëtar përmes lojrave gjuhësore, letrare, muzikore, të artit dhe dramës.

Shkolla verore e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare u zhvillua me një program të veçantë të hartuar nga Këshilli i Mësuesve Shqiptarë të Kroacisë dhe miratuar e financuar nga Ministria e Shkencës dhe Arsimit të Republikës së Kroacisë, ndërsa pjesërisht u financua edhe nga prindërit.

 

Nga Melita Orešković,

Nxënësit e mësimit shqip të Zagrebit, Osijekut e Gjakovës morën pjesë në shkollën verore të gjuhës shqipe, që e mbajt në Savudrija, në bregdetin e bukur kroat në pjesën Istriane të Kroacisë.

Gjatë shtatë ditëve të shkollës verore, nxënësit mësuan dhe zgjeruan njohuritë e tyre, por edhe u argëtuan në punëtoritë gjuhësore, letrare, muzikore, të artit, sportit dhe dramës.

Nxënësve iu dha mundësia për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha kushtet dhe rrethanat e komunikimit, zgjeruan dhe thelluan njohuritë për kulturën e popullit shqiptar, si pjesë përbërëse e qytetërimit evropian dhe botëror.

 

Në mbrëmjen e ditës së dytë u mbajt programi artistik, gjatë të cilit nxënësit nën tingujt e këngës së këngëtares Nexhmije Pagarusha sfiluan me veshjet e bukura kombëtare. Ridola ishte prezantuese e programit, Metini dhe Omari recituan, Lea e Marta kënduan, Jani bëri disa ushtrime gjimnastikore, ndërsa grupet e valleve të nxënëseve të Zagrebit dhe të Gjakovës vallëzuan vallet e Rugovës dhe të Shotës.

Në puntoritë zhvilluan temat për natyrën, kafshët-miqtë tanë, simbolet kombëtare, gjuhën shqipe e tjerë, për të cilat nxënësit folën, kënduan këngë, recituan e vizatuan. Nga punimet e vizatimeve më të bukura për grupin e parë fituan: Metini, Šimuni dhe Armela. Ndërsa për grupin e dytë fituan Lea, Adea dhe Alzana. Çdo mbrëmje veç programeve artistike kishte edhe kinema në oborr, fëmijët ndoqën me vëmendje filma shqiptarë për fëmijë.

Nxënësit zhvilluan gara duke luajtur me gjëegjëza, lojëra popullore shqiptare dhe lojëra të tjera sportive. Ata interpretuan edhe dy dramatizime të legjendave shqiptare në gjuhën shqipe.

Drejtuese e shkollës verore ishte mësuesja Melita Orešković, ndërsa morri pjesë dhe udhëhoqi disa punëtori edhe mësuesi Mendu Imeri, gjithashtu nxënësit u shoqëruan edhe nga disa asistentë.

Nxënësit shkruan edhe letra për gjyshërit e tyre, të cilat ua dërguan nga Savudrija. Ata me mësuesit e asistentët shëtitën dhe mblodhën gurë në bregun e detit, në të cilat vizatuan, ngjyrosën e krijuan suvenire për prindërit e tyre dhe mësuesit.

Mësuesit, pedagogët dhe asistentët vullnetarisht japin një kontribut të çmuar për fëmijët shqiptarë, që të zhvillojnë dhe ruajnë identitetin e tyre kombëtar përmes lojrave gjuhësore, letrare, muzikore, të artit dhe dramës.

Shkolla verore e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare u zhvillua me një program të veçantë të hartuar nga Këshilli i Mësuesve Shqiptarë të Kroacisë dhe miratuar e financuar nga Ministria e Shkencës dhe Arsimit të Republikës së Kroacisë, ndërsa pjesërisht u financua edhe nga prindërit.

 

Nga Melita Orešković,