Dhoma e Tregtisë së Athinës krijon komisionin e biznesit greko-shqiptar

E shtunë, 13 Prill, 2024
E shtunë, 13 Prill, 2024

Dhoma e Tregtisë së Athinës krijon komisionin e biznesit greko-shqiptar

Komuniteti Shqiptar, me iniciativën e përfaqësuesit të tij në Dhomën e Tregtisë së Athinës, z. Kristaq Konduri ka krijuar komisionin e biznesit greko-shqiptar brenda kësaj dhome.

Kryetari i Dhomës së Tregtisë së Athinës Z. Yiannis Hatzitheodosiou përshëndeti këtë iniciativë dhe u uroi anëtarëve të komisionit punë të mbarë.

Në mbledhjen e parë të zhvilluar, anëtarët e komisionit të udhëhequr nga kryetari i komisionit, z. Christakis Kontouris, diskutuan për çështjet që i shqetësojnë dhe parashtruan veprimet që do të zbatohen nga komiteti.

“Një hap shumë i rëndësishëm ky për biznesin shqiptar, i cili ishte i domosdoshëm duke marrë parasysh numrin e madh të bizneseve shqiptare të hapura vitet e fundit. Pjesë e këtij komisioni janë biznesmenë shqiptarë të suksesshëm, disa prej tyre dhe aktivistë të nderuar të komunitetit me në krye kryetarin Ermal Sulaj. E pranishme në mbledhjen e parë të komisionit ishte dhe Ambasada Shqiptare me përfaqësuesen e saj për çështjet e biznesit, znj. Joana Zhonga” thuhet në njoftimin e komunitetit.

Pikat  kryesore të funksionimit të komitetit do të jenë informimi dhe qasja e anëtarëve në mënyrë që ata të përfshihen më intensivisht në veprimet e Dhomës së Tregtisë së Athinës edukimin dhe trajnimin e  profesionistëve me seminare dhe trajnime të specializuara, rrjetëzimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve tregtare ndërmjet profesionistëve dhe krijimi i një kuadri bashkëpunimi mes profesionistëve në Greqi dhe Shqipëri.

Takim me përfaqësuesen e Dhomës Ekonomike të Gruas të Shqipërisë

Pas ceremonisë formale të krijimit të komisionit të ri  në Dhomën e Tregtisë së Athinës u zhvillua një takim mes Zëvendës Presidentit Z. Nikos Grendzelos dhe anëtarit të Bordit të Drejtorëve dhe President i “Komiteti Greko-Shqiptar” Z. Kristaq Konduri. me përfaqësuesen e Dhomës Ekonomike të Gruas të Shqipërisë znj.Valbona Begolli. E pranishme edhe Atasheut Tregtar i Ambasadës së Shqipërisë në Athinë, znj. Joana Zhonga.

Diskutimi u fokusua në njohjen me qëllimin dhe veprimet e dy dhomave.

Iniciativa për krijimin e një dhome kaq të veçantë dhe njëkohësisht të rëndësishme për nxitjen e sipërmarrjes femërore në Shqipëri u përshëndet dhe nga përfaqësuesit e Dhomës së Tregtisë së Athinës të cilët shprehën dëshirën për të ndihmuar në forcimin e mëtejshëm të punës së saj duke ofruar ekspertizë.

U hodhën bazat për vazhdimin e bashkëpunimit mes dy organeve, ndërsa takimi përmbylli me synimin për nënshkrimin e një memorandumi bashkëpunimi ndërmjet dy dhomave duke identifikuar fushat e përbashkëta të bashkëpunimit, organizimin e seminareve dhe konferencave dhe rrjetëzimin e mëtejshëm të profesionistëve të dy shtete.

Komuniteti Shqiptar, me iniciativën e përfaqësuesit të tij në Dhomën e Tregtisë së Athinës, z. Kristaq Konduri ka krijuar komisionin e biznesit greko-shqiptar brenda kësaj dhome.

Kryetari i Dhomës së Tregtisë së Athinës Z. Yiannis Hatzitheodosiou përshëndeti këtë iniciativë dhe u uroi anëtarëve të komisionit punë të mbarë.

Në mbledhjen e parë të zhvilluar, anëtarët e komisionit të udhëhequr nga kryetari i komisionit, z. Christakis Kontouris, diskutuan për çështjet që i shqetësojnë dhe parashtruan veprimet që do të zbatohen nga komiteti.

“Një hap shumë i rëndësishëm ky për biznesin shqiptar, i cili ishte i domosdoshëm duke marrë parasysh numrin e madh të bizneseve shqiptare të hapura vitet e fundit. Pjesë e këtij komisioni janë biznesmenë shqiptarë të suksesshëm, disa prej tyre dhe aktivistë të nderuar të komunitetit me në krye kryetarin Ermal Sulaj. E pranishme në mbledhjen e parë të komisionit ishte dhe Ambasada Shqiptare me përfaqësuesen e saj për çështjet e biznesit, znj. Joana Zhonga” thuhet në njoftimin e komunitetit.

Pikat  kryesore të funksionimit të komitetit do të jenë informimi dhe qasja e anëtarëve në mënyrë që ata të përfshihen më intensivisht në veprimet e Dhomës së Tregtisë së Athinës edukimin dhe trajnimin e  profesionistëve me seminare dhe trajnime të specializuara, rrjetëzimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve tregtare ndërmjet profesionistëve dhe krijimi i një kuadri bashkëpunimi mes profesionistëve në Greqi dhe Shqipëri.

Takim me përfaqësuesen e Dhomës Ekonomike të Gruas të Shqipërisë

Pas ceremonisë formale të krijimit të komisionit të ri  në Dhomën e Tregtisë së Athinës u zhvillua një takim mes Zëvendës Presidentit Z. Nikos Grendzelos dhe anëtarit të Bordit të Drejtorëve dhe President i “Komiteti Greko-Shqiptar” Z. Kristaq Konduri. me përfaqësuesen e Dhomës Ekonomike të Gruas të Shqipërisë znj.Valbona Begolli. E pranishme edhe Atasheut Tregtar i Ambasadës së Shqipërisë në Athinë, znj. Joana Zhonga.

Diskutimi u fokusua në njohjen me qëllimin dhe veprimet e dy dhomave.

Iniciativa për krijimin e një dhome kaq të veçantë dhe njëkohësisht të rëndësishme për nxitjen e sipërmarrjes femërore në Shqipëri u përshëndet dhe nga përfaqësuesit e Dhomës së Tregtisë së Athinës të cilët shprehën dëshirën për të ndihmuar në forcimin e mëtejshëm të punës së saj duke ofruar ekspertizë.

U hodhën bazat për vazhdimin e bashkëpunimit mes dy organeve, ndërsa takimi përmbylli me synimin për nënshkrimin e një memorandumi bashkëpunimi ndërmjet dy dhomave duke identifikuar fushat e përbashkëta të bashkëpunimit, organizimin e seminareve dhe konferencave dhe rrjetëzimin e mëtejshëm të profesionistëve të dy shtete.

Komuniteti Shqiptar, me iniciativën e përfaqësuesit të tij në Dhomën e Tregtisë së Athinës, z. Kristaq Konduri ka krijuar komisionin e biznesit greko-shqiptar brenda kësaj dhome.

Kryetari i Dhomës së Tregtisë së Athinës Z. Yiannis Hatzitheodosiou përshëndeti këtë iniciativë dhe u uroi anëtarëve të komisionit punë të mbarë.

Në mbledhjen e parë të zhvilluar, anëtarët e komisionit të udhëhequr nga kryetari i komisionit, z. Christakis Kontouris, diskutuan për çështjet që i shqetësojnë dhe parashtruan veprimet që do të zbatohen nga komiteti.

“Një hap shumë i rëndësishëm ky për biznesin shqiptar, i cili ishte i domosdoshëm duke marrë parasysh numrin e madh të bizneseve shqiptare të hapura vitet e fundit. Pjesë e këtij komisioni janë biznesmenë shqiptarë të suksesshëm, disa prej tyre dhe aktivistë të nderuar të komunitetit me në krye kryetarin Ermal Sulaj. E pranishme në mbledhjen e parë të komisionit ishte dhe Ambasada Shqiptare me përfaqësuesen e saj për çështjet e biznesit, znj. Joana Zhonga” thuhet në njoftimin e komunitetit.

Pikat  kryesore të funksionimit të komitetit do të jenë informimi dhe qasja e anëtarëve në mënyrë që ata të përfshihen më intensivisht në veprimet e Dhomës së Tregtisë së Athinës edukimin dhe trajnimin e  profesionistëve me seminare dhe trajnime të specializuara, rrjetëzimi dhe zhvillimi i marrëdhënieve tregtare ndërmjet profesionistëve dhe krijimi i një kuadri bashkëpunimi mes profesionistëve në Greqi dhe Shqipëri.

Takim me përfaqësuesen e Dhomës Ekonomike të Gruas të Shqipërisë

Pas ceremonisë formale të krijimit të komisionit të ri  në Dhomën e Tregtisë së Athinës u zhvillua një takim mes Zëvendës Presidentit Z. Nikos Grendzelos dhe anëtarit të Bordit të Drejtorëve dhe President i “Komiteti Greko-Shqiptar” Z. Kristaq Konduri. me përfaqësuesen e Dhomës Ekonomike të Gruas të Shqipërisë znj.Valbona Begolli. E pranishme edhe Atasheut Tregtar i Ambasadës së Shqipërisë në Athinë, znj. Joana Zhonga.

Diskutimi u fokusua në njohjen me qëllimin dhe veprimet e dy dhomave.

Iniciativa për krijimin e një dhome kaq të veçantë dhe njëkohësisht të rëndësishme për nxitjen e sipërmarrjes femërore në Shqipëri u përshëndet dhe nga përfaqësuesit e Dhomës së Tregtisë së Athinës të cilët shprehën dëshirën për të ndihmuar në forcimin e mëtejshëm të punës së saj duke ofruar ekspertizë.

U hodhën bazat për vazhdimin e bashkëpunimit mes dy organeve, ndërsa takimi përmbylli me synimin për nënshkrimin e një memorandumi bashkëpunimi ndërmjet dy dhomave duke identifikuar fushat e përbashkëta të bashkëpunimit, organizimin e seminareve dhe konferencave dhe rrjetëzimin e mëtejshëm të profesionistëve të dy shtete.