Brenda 4 viteve gati autostrada Janinë-Kallpaq-Kakavijë ja detajet

E diel, 23 Qershor, 2024
E diel, 23 Qershor, 2024

Brenda 4 viteve gati autostrada Janinë-Kallpaq-Kakavijë ja detajet

Në fazën finale të realizimit ka hyrë projekti i segmentit rrugor Janinë-Kallpaq-Kakavijë që lidh kryeqytetin e zonës greke të Epirit me Shqipërinë.
Në 2 shkurt është shpallur tenderi për pikëlidhjen e Greqisë me Ballkanin Jugperëndimor.
Tenderi për aksin rrugor që do jetë 70 km me buxhet 310 milionë euro, autostradë e shpejtësisë së lartë, me 1 (karrexhatë) korsi e gjysëm në çdo anë, pa pikëndarje në mes, me 14 kryqëzime gjithsej në disnivel me pikënisje kryqëzimin në disnivel të Rrugës Egnatia.

Kryqëzimet e tjera do të ndërtohen në këto pika rrugore: Kosmira-Asvestohori, Gramenohoria, Pasaronas, Zicas, Karies, Kallpaq, Dholiana, Ravenia, Visani, Dhelvinaki, Zavroho, Ktismata dhe në fund Kakavijë.

Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit të Greqisë, Kostas Karamanlis ka theksuar gjatë shpalljes së tenderit se: “Bëhet fjalë për një vepër të karakterizuar të rëndësisë kombëtare, me buxhet dhe afat kohor të paracaktuar (4 vite). Aksi rrugor Janinë-Kallpaq-Kakavijë do të jetë një autostradë e mbyllur e shpejtësisë së lartë 70 km. Si ministria jonë ashtu dhe vetë kryeministri Kyriakos Mitsotakis dhamë një betejë për miratimin e projektit në Komisionin Europian, pasi kjo vepër ka dimensione kombëtare, promovon zonën përkatëse si dhe e afron me Epirin, Maqedoninë Perëndimore dhe Ballkanin Perëndimor. Bëhet fjalë për një segment rrugor me akses në Rrugën e Jonit, një vepër që nxjerr mjaft zona nga izolimi shumëvjeçar.
Me realizimin e veprës do të lehtësohet aksesi në aeroportin e Janinës, si dhe do të favorizohen të gjithë automjetet dhe udhëtarët Greqi-Shqipëri, madje në tender theksohet se do të shërblehen dhe gjithë vizitorët e turistët e bregdetit shqiptar, pasi do të lidhet me autostradën që lidh Kakavijën me Shqipërinë bregdetare deri në Tiranë.
Diskutimet dhe planifikimi i projektit për veprën në fjalë kanë startuar në vitin 2005, ndërsa pala greke e konsideron një sukses të qeverisë aktuale të “Demokracia e Re”.
Zv/ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Georgios Karajanis ka deklaruar se përfitimet nga miratimi i tenderit janë tepër të mëdha për zonën në fjalë, pasi në 4 vitet e planifikuara të ndërtimit do të hapen 750 vende pune, ndërsa 50% e buxhetit do të investohet për materiale ndërtimi të importuara ose vendi, nga do krijohen 200 vende të tjera pune.
Së fundi, duhet theksuar se ky segment rrugor përbën një pjesë të “Korridorit Blu”, një rrjet rrugor 1500 km që starton nga Italia Veriore e përfundon në Kallamata, Peloponez, i ndërtuar kryesisht për të shërbyer brigjet detare.
Në realizimin e veprës “Korridori Blu” përfshihen gjithsej këto 8 vende, Shqipëria, Bosnja-Herzegovina, Kroacia, Greqia, Italia, Mali i Zi, Serbia dhe Sllovenia.

Në fazën finale të realizimit ka hyrë projekti i segmentit rrugor Janinë-Kallpaq-Kakavijë që lidh kryeqytetin e zonës greke të Epirit me Shqipërinë.
Në 2 shkurt është shpallur tenderi për pikëlidhjen e Greqisë me Ballkanin Jugperëndimor.
Tenderi për aksin rrugor që do jetë 70 km me buxhet 310 milionë euro, autostradë e shpejtësisë së lartë, me 1 (karrexhatë) korsi e gjysëm në çdo anë, pa pikëndarje në mes, me 14 kryqëzime gjithsej në disnivel me pikënisje kryqëzimin në disnivel të Rrugës Egnatia.

Kryqëzimet e tjera do të ndërtohen në këto pika rrugore: Kosmira-Asvestohori, Gramenohoria, Pasaronas, Zicas, Karies, Kallpaq, Dholiana, Ravenia, Visani, Dhelvinaki, Zavroho, Ktismata dhe në fund Kakavijë.

Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit të Greqisë, Kostas Karamanlis ka theksuar gjatë shpalljes së tenderit se: “Bëhet fjalë për një vepër të karakterizuar të rëndësisë kombëtare, me buxhet dhe afat kohor të paracaktuar (4 vite). Aksi rrugor Janinë-Kallpaq-Kakavijë do të jetë një autostradë e mbyllur e shpejtësisë së lartë 70 km. Si ministria jonë ashtu dhe vetë kryeministri Kyriakos Mitsotakis dhamë një betejë për miratimin e projektit në Komisionin Europian, pasi kjo vepër ka dimensione kombëtare, promovon zonën përkatëse si dhe e afron me Epirin, Maqedoninë Perëndimore dhe Ballkanin Perëndimor. Bëhet fjalë për një segment rrugor me akses në Rrugën e Jonit, një vepër që nxjerr mjaft zona nga izolimi shumëvjeçar.
Me realizimin e veprës do të lehtësohet aksesi në aeroportin e Janinës, si dhe do të favorizohen të gjithë automjetet dhe udhëtarët Greqi-Shqipëri, madje në tender theksohet se do të shërblehen dhe gjithë vizitorët e turistët e bregdetit shqiptar, pasi do të lidhet me autostradën që lidh Kakavijën me Shqipërinë bregdetare deri në Tiranë.
Diskutimet dhe planifikimi i projektit për veprën në fjalë kanë startuar në vitin 2005, ndërsa pala greke e konsideron një sukses të qeverisë aktuale të “Demokracia e Re”.
Zv/ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Georgios Karajanis ka deklaruar se përfitimet nga miratimi i tenderit janë tepër të mëdha për zonën në fjalë, pasi në 4 vitet e planifikuara të ndërtimit do të hapen 750 vende pune, ndërsa 50% e buxhetit do të investohet për materiale ndërtimi të importuara ose vendi, nga do krijohen 200 vende të tjera pune.
Së fundi, duhet theksuar se ky segment rrugor përbën një pjesë të “Korridorit Blu”, një rrjet rrugor 1500 km që starton nga Italia Veriore e përfundon në Kallamata, Peloponez, i ndërtuar kryesisht për të shërbyer brigjet detare.
Në realizimin e veprës “Korridori Blu” përfshihen gjithsej këto 8 vende, Shqipëria, Bosnja-Herzegovina, Kroacia, Greqia, Italia, Mali i Zi, Serbia dhe Sllovenia.

Në fazën finale të realizimit ka hyrë projekti i segmentit rrugor Janinë-Kallpaq-Kakavijë që lidh kryeqytetin e zonës greke të Epirit me Shqipërinë.
Në 2 shkurt është shpallur tenderi për pikëlidhjen e Greqisë me Ballkanin Jugperëndimor.
Tenderi për aksin rrugor që do jetë 70 km me buxhet 310 milionë euro, autostradë e shpejtësisë së lartë, me 1 (karrexhatë) korsi e gjysëm në çdo anë, pa pikëndarje në mes, me 14 kryqëzime gjithsej në disnivel me pikënisje kryqëzimin në disnivel të Rrugës Egnatia.

Kryqëzimet e tjera do të ndërtohen në këto pika rrugore: Kosmira-Asvestohori, Gramenohoria, Pasaronas, Zicas, Karies, Kallpaq, Dholiana, Ravenia, Visani, Dhelvinaki, Zavroho, Ktismata dhe në fund Kakavijë.

Ministri i Infrastrukturës dhe Transportit të Greqisë, Kostas Karamanlis ka theksuar gjatë shpalljes së tenderit se: “Bëhet fjalë për një vepër të karakterizuar të rëndësisë kombëtare, me buxhet dhe afat kohor të paracaktuar (4 vite). Aksi rrugor Janinë-Kallpaq-Kakavijë do të jetë një autostradë e mbyllur e shpejtësisë së lartë 70 km. Si ministria jonë ashtu dhe vetë kryeministri Kyriakos Mitsotakis dhamë një betejë për miratimin e projektit në Komisionin Europian, pasi kjo vepër ka dimensione kombëtare, promovon zonën përkatëse si dhe e afron me Epirin, Maqedoninë Perëndimore dhe Ballkanin Perëndimor. Bëhet fjalë për një segment rrugor me akses në Rrugën e Jonit, një vepër që nxjerr mjaft zona nga izolimi shumëvjeçar.
Me realizimin e veprës do të lehtësohet aksesi në aeroportin e Janinës, si dhe do të favorizohen të gjithë automjetet dhe udhëtarët Greqi-Shqipëri, madje në tender theksohet se do të shërblehen dhe gjithë vizitorët e turistët e bregdetit shqiptar, pasi do të lidhet me autostradën që lidh Kakavijën me Shqipërinë bregdetare deri në Tiranë.
Diskutimet dhe planifikimi i projektit për veprën në fjalë kanë startuar në vitin 2005, ndërsa pala greke e konsideron një sukses të qeverisë aktuale të “Demokracia e Re”.
Zv/ministri i Infrastrukturës dhe Transportit, Georgios Karajanis ka deklaruar se përfitimet nga miratimi i tenderit janë tepër të mëdha për zonën në fjalë, pasi në 4 vitet e planifikuara të ndërtimit do të hapen 750 vende pune, ndërsa 50% e buxhetit do të investohet për materiale ndërtimi të importuara ose vendi, nga do krijohen 200 vende të tjera pune.
Së fundi, duhet theksuar se ky segment rrugor përbën një pjesë të “Korridorit Blu”, një rrjet rrugor 1500 km që starton nga Italia Veriore e përfundon në Kallamata, Peloponez, i ndërtuar kryesisht për të shërbyer brigjet detare.
Në realizimin e veprës “Korridori Blu” përfshihen gjithsej këto 8 vende, Shqipëria, Bosnja-Herzegovina, Kroacia, Greqia, Italia, Mali i Zi, Serbia dhe Sllovenia.