Pas 3 dekadash rikthehen ekspeditat e etnografisë,dëshmitë e fundit të traditave

E mërkurë, 8 Shkurt, 2023
E mërkurë, 8 Shkurt, 2023

Pas 3 dekadash rikthehen ekspeditat e etnografisë,dëshmitë e fundit të traditave

Rikthehen pas 30 vitesh ekspeditat në terren, në gjurmët e etnografit Rrok Zojzi, nga Instituti i Antropologjisë dhe Studimit të Artit . Sipas drejtorit të këtij institucioni Nebi Bardhoshi, kërkuesit shkencorë kanë hulumtuar terrenin e 40 fshatrave nga Saranda në Theth.

“ Ne kemi marr në shqyrtim përveç 30 fshatrave turistik të kategorizuara nga qeveria shqiptare edhe 10 fshatra të tjerë në Kosovë.  Ky projekt ndërthur perspektivën antropologjike në konceptimin teorik të kulturës me atë që perceptohet dhe përjetohet si kulturë prej vetë individëve. Në rrafshin shkencor, ky projekt propozon risi metodologjike dhe teknologjike në raport me projektin fillestar të Atlasit Etnografik Shqiptar të viteve 1960, përmes një teknike të re pyetësori dhe metode të re të pranisë së etnografit dhe folkloristit në terren, duke mundësuar një proces më kompleks katalogimi dhe analize të të dhënave. Po në këtë rrafsh, ky projekt i riartikulon perspektivat etnografike dhe foklorike tradicionale nëpërmjet lenteve bashkëkohore shkencore duke iu përmbajtur kriterit të objektivitetit shkencor dhe reflektimit kritik. Së fundmi, materiali empirik i mbledhur do të jetë baza nga ku do të nisë një analizë me fokus studimin e ndryshimeve dhe profilit ekonomik, social, demografik, morfologjik të fshatit shqiptar sot”, tha Barshoshi.

Megjithëse shumica e fshatrave janë shpopulluar, mbledhja e të dhënave në terren rezulton mes ruajtjes së riteve shpirtërore dhe zbehjes së kulturës materiale .

Në këtë atlas, vijnë dëshmitë e bartësve të fundit të traditave në fshatrat shqiptare thekson Bardhoshi.

 

Rikthehen pas 30 vitesh ekspeditat në terren, në gjurmët e etnografit Rrok Zojzi, nga Instituti i Antropologjisë dhe Studimit të Artit . Sipas drejtorit të këtij institucioni Nebi Bardhoshi, kërkuesit shkencorë kanë hulumtuar terrenin e 40 fshatrave nga Saranda në Theth.

“ Ne kemi marr në shqyrtim përveç 30 fshatrave turistik të kategorizuara nga qeveria shqiptare edhe 10 fshatra të tjerë në Kosovë.  Ky projekt ndërthur perspektivën antropologjike në konceptimin teorik të kulturës me atë që perceptohet dhe përjetohet si kulturë prej vetë individëve. Në rrafshin shkencor, ky projekt propozon risi metodologjike dhe teknologjike në raport me projektin fillestar të Atlasit Etnografik Shqiptar të viteve 1960, përmes një teknike të re pyetësori dhe metode të re të pranisë së etnografit dhe folkloristit në terren, duke mundësuar një proces më kompleks katalogimi dhe analize të të dhënave. Po në këtë rrafsh, ky projekt i riartikulon perspektivat etnografike dhe foklorike tradicionale nëpërmjet lenteve bashkëkohore shkencore duke iu përmbajtur kriterit të objektivitetit shkencor dhe reflektimit kritik. Së fundmi, materiali empirik i mbledhur do të jetë baza nga ku do të nisë një analizë me fokus studimin e ndryshimeve dhe profilit ekonomik, social, demografik, morfologjik të fshatit shqiptar sot”, tha Barshoshi.

Megjithëse shumica e fshatrave janë shpopulluar, mbledhja e të dhënave në terren rezulton mes ruajtjes së riteve shpirtërore dhe zbehjes së kulturës materiale .

Në këtë atlas, vijnë dëshmitë e bartësve të fundit të traditave në fshatrat shqiptare thekson Bardhoshi.