Dhoma e Biznesit të Diasporës në jurinë e “Women Startup Competition”

E mërkurë, 17 Prill, 2024
E mërkurë, 17 Prill, 2024

Dhoma e Biznesit të Diasporës në jurinë e “Women Startup Competition”

“Women Startup Competition” finalizon ditën e sotme edicionin e parë në Shqipëri. Ky kompeticion, që synon të rrisë pjesëmarrjen e grave në sipërmarrje dhe inovacion, është pjesë e rrjetit europian të ekosistemit “Women Startup Competition”.

Në fazën finale kanë mbërritur 10 ide të cilat do të vlerësohen nga një juri profesionistesh, pjesë e të cilës është edhe Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare

Juria që do të vlerësoje idetë fituese përbëhet nga Eduart Shalsi, kryetar i komisionit për ekonominë në Kuvendin e Shqipërisë.

Znj. Elisabeta Katiaj nënkryetare e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare,

Znj Nevila Dudaj sipërmarrëse, themeluese dhe Menaxhere e Përgjithshme e ADRIATIC TOURS LLC,

  1. Fation Dragoshi Project Manager Skills for Jobs Project, Swisscontact,
  2. Driton Emini zv. president Strategic Mobile Access në Deutsche Telekom.

Znj. Sibel Pipa Head of Public, Media & Internal Communication at ONE Telecommunications

Albana Mucaj drejtuesja e “Women Startup Competition” për Shqipërinë tregon për Diaspora Shqiptare se synimi i këtij konkursi është evidentimi i ideve origjinale dhe me potencial në biznes.

“Idetë në fushën e biznesit janë shumë ambicioze dhe më së shumti janë ide që vijnë nga gratë. Madje edhe në fushën e teknologjisë, që është e dominuar nga meshkujt. Pavarësisht se ky është një kompeticion që mban emrin “Women Startup Competition” nuk ka të bëjë fare me çështjet gjinore, pra nuk jemi këtu për të folur për mangësi apo disavanazhe për gruan. Gratë kanë treguar që kur ndërmarrin nisma ja dalin me së miri dhe me sukses dhe ndihen njësoj të vlerësuara dhe të afta në treg. Madje edhe ne tregun shqiptar. Sfida është që gratë duhet të orientohen drejt fushave me përfitues mëri të lartë, siç është fusha e teknologjisë dhe me më shumë mundësi për të zhvilluar karrierën” shpjegoi ajo.

Cfarë është WSC

Women Startup Competition është një kompeticion i përvitshëm në Europë i startupeve të drejtuara nga gratë. Ai është themeluar për t’u dhënë mundësi grave sipërmarrëse dhe skuadrave të tyre, në mënyrë që të takojnë investitorë, të marrin mbështetje dhe këshilla për të arritur qëllimet e tyre të biznesit. Kompeticioni synon të rrisë raportin aktual shumë të ulët të grave në biznes krahasuar me burrat.

women Startup Competition lindi në vitin 2012, në Budapest, Hungari. Që atëherë, lëvizja ka lulëzuar dhe është rritur vazhdimisht, duke tërhequr gratë sipërmarrëse krijuese, të cilat, përmes programit, janë përshpejtuar në autostradën e biznesit. ËSC është i pranishëm në 12 vende europiane, duke ofruar gjithashtu një seri trajnimesh dhe konkursesh.

Qëllimi i Women Startup Competition është të rrisë praninë e grave në biznes dhe për ta bërë këtë, ËSC ofron trajnime dhe mundësi për startup-e, për të realizuar ëndrrat e tyre dhe për t’i inkurajuar ato të bëjnë atë që duan. Seria e konkurseve të ËSC rrit numrin e ndërmarrjeve inovative, ku shumica e themeluesve janë gra. WSC punon të përmirësojmë njohuritë e grave sipërmarrëse, t’i inkurajojë dhe t’i ndihmojmë ato, si dhe t’i lidhë ato me qendrat kryesore të inovacionit të korporatave, investitorët sipërmarrës, investitorët engjëj dhe partnerë të tjerë të mundshëm.

“Women Startup Competition” finalizon ditën e sotme edicionin e parë në Shqipëri. Ky kompeticion, që synon të rrisë pjesëmarrjen e grave në sipërmarrje dhe inovacion, është pjesë e rrjetit europian të ekosistemit “Women Startup Competition”.

Në fazën finale kanë mbërritur 10 ide të cilat do të vlerësohen nga një juri profesionistesh, pjesë e të cilës është edhe Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare

Juria që do të vlerësoje idetë fituese përbëhet nga Eduart Shalsi, kryetar i komisionit për ekonominë në Kuvendin e Shqipërisë.

Znj. Elisabeta Katiaj nënkryetare e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare,

Znj Nevila Dudaj sipërmarrëse, themeluese dhe Menaxhere e Përgjithshme e ADRIATIC TOURS LLC,

  1. Fation Dragoshi Project Manager Skills for Jobs Project, Swisscontact,
  2. Driton Emini zv. president Strategic Mobile Access në Deutsche Telekom.

Znj. Sibel Pipa Head of Public, Media & Internal Communication at ONE Telecommunications

Albana Mucaj drejtuesja e “Women Startup Competition” për Shqipërinë tregon për Diaspora Shqiptare se synimi i këtij konkursi është evidentimi i ideve origjinale dhe me potencial në biznes.

“Idetë në fushën e biznesit janë shumë ambicioze dhe më së shumti janë ide që vijnë nga gratë. Madje edhe në fushën e teknologjisë, që është e dominuar nga meshkujt. Pavarësisht se ky është një kompeticion që mban emrin “Women Startup Competition” nuk ka të bëjë fare me çështjet gjinore, pra nuk jemi këtu për të folur për mangësi apo disavanazhe për gruan. Gratë kanë treguar që kur ndërmarrin nisma ja dalin me së miri dhe me sukses dhe ndihen njësoj të vlerësuara dhe të afta në treg. Madje edhe ne tregun shqiptar. Sfida është që gratë duhet të orientohen drejt fushave me përfitues mëri të lartë, siç është fusha e teknologjisë dhe me më shumë mundësi për të zhvilluar karrierën” shpjegoi ajo.

Cfarë është WSC

Women Startup Competition është një kompeticion i përvitshëm në Europë i startupeve të drejtuara nga gratë. Ai është themeluar për t’u dhënë mundësi grave sipërmarrëse dhe skuadrave të tyre, në mënyrë që të takojnë investitorë, të marrin mbështetje dhe këshilla për të arritur qëllimet e tyre të biznesit. Kompeticioni synon të rrisë raportin aktual shumë të ulët të grave në biznes krahasuar me burrat.

women Startup Competition lindi në vitin 2012, në Budapest, Hungari. Që atëherë, lëvizja ka lulëzuar dhe është rritur vazhdimisht, duke tërhequr gratë sipërmarrëse krijuese, të cilat, përmes programit, janë përshpejtuar në autostradën e biznesit. ËSC është i pranishëm në 12 vende europiane, duke ofruar gjithashtu një seri trajnimesh dhe konkursesh.

Qëllimi i Women Startup Competition është të rrisë praninë e grave në biznes dhe për ta bërë këtë, ËSC ofron trajnime dhe mundësi për startup-e, për të realizuar ëndrrat e tyre dhe për t’i inkurajuar ato të bëjnë atë që duan. Seria e konkurseve të ËSC rrit numrin e ndërmarrjeve inovative, ku shumica e themeluesve janë gra. WSC punon të përmirësojmë njohuritë e grave sipërmarrëse, t’i inkurajojë dhe t’i ndihmojmë ato, si dhe t’i lidhë ato me qendrat kryesore të inovacionit të korporatave, investitorët sipërmarrës, investitorët engjëj dhe partnerë të tjerë të mundshëm.

“Women Startup Competition” finalizon ditën e sotme edicionin e parë në Shqipëri. Ky kompeticion, që synon të rrisë pjesëmarrjen e grave në sipërmarrje dhe inovacion, është pjesë e rrjetit europian të ekosistemit “Women Startup Competition”.

Në fazën finale kanë mbërritur 10 ide të cilat do të vlerësohen nga një juri profesionistesh, pjesë e të cilës është edhe Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare

Juria që do të vlerësoje idetë fituese përbëhet nga Eduart Shalsi, kryetar i komisionit për ekonominë në Kuvendin e Shqipërisë.

Znj. Elisabeta Katiaj nënkryetare e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare,

Znj Nevila Dudaj sipërmarrëse, themeluese dhe Menaxhere e Përgjithshme e ADRIATIC TOURS LLC,

  1. Fation Dragoshi Project Manager Skills for Jobs Project, Swisscontact,
  2. Driton Emini zv. president Strategic Mobile Access në Deutsche Telekom.

Znj. Sibel Pipa Head of Public, Media & Internal Communication at ONE Telecommunications

Albana Mucaj drejtuesja e “Women Startup Competition” për Shqipërinë tregon për Diaspora Shqiptare se synimi i këtij konkursi është evidentimi i ideve origjinale dhe me potencial në biznes.

“Idetë në fushën e biznesit janë shumë ambicioze dhe më së shumti janë ide që vijnë nga gratë. Madje edhe në fushën e teknologjisë, që është e dominuar nga meshkujt. Pavarësisht se ky është një kompeticion që mban emrin “Women Startup Competition” nuk ka të bëjë fare me çështjet gjinore, pra nuk jemi këtu për të folur për mangësi apo disavanazhe për gruan. Gratë kanë treguar që kur ndërmarrin nisma ja dalin me së miri dhe me sukses dhe ndihen njësoj të vlerësuara dhe të afta në treg. Madje edhe ne tregun shqiptar. Sfida është që gratë duhet të orientohen drejt fushave me përfitues mëri të lartë, siç është fusha e teknologjisë dhe me më shumë mundësi për të zhvilluar karrierën” shpjegoi ajo.

Cfarë është WSC

Women Startup Competition është një kompeticion i përvitshëm në Europë i startupeve të drejtuara nga gratë. Ai është themeluar për t’u dhënë mundësi grave sipërmarrëse dhe skuadrave të tyre, në mënyrë që të takojnë investitorë, të marrin mbështetje dhe këshilla për të arritur qëllimet e tyre të biznesit. Kompeticioni synon të rrisë raportin aktual shumë të ulët të grave në biznes krahasuar me burrat.

women Startup Competition lindi në vitin 2012, në Budapest, Hungari. Që atëherë, lëvizja ka lulëzuar dhe është rritur vazhdimisht, duke tërhequr gratë sipërmarrëse krijuese, të cilat, përmes programit, janë përshpejtuar në autostradën e biznesit. ËSC është i pranishëm në 12 vende europiane, duke ofruar gjithashtu një seri trajnimesh dhe konkursesh.

Qëllimi i Women Startup Competition është të rrisë praninë e grave në biznes dhe për ta bërë këtë, ËSC ofron trajnime dhe mundësi për startup-e, për të realizuar ëndrrat e tyre dhe për t’i inkurajuar ato të bëjnë atë që duan. Seria e konkurseve të ËSC rrit numrin e ndërmarrjeve inovative, ku shumica e themeluesve janë gra. WSC punon të përmirësojmë njohuritë e grave sipërmarrëse, t’i inkurajojë dhe t’i ndihmojmë ato, si dhe t’i lidhë ato me qendrat kryesore të inovacionit të korporatave, investitorët sipërmarrës, investitorët engjëj dhe partnerë të tjerë të mundshëm.