Media italiane: Dhoma e Biznesit të Diasporës, suport konkret për sipërmarrjet

E enjte, 13 Qershor, 2024
E enjte, 13 Qershor, 2024

Media italiane: Dhoma e Biznesit të Diasporës, suport konkret për sipërmarrjet

Jehona e aktivitetit të Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare tashme i ka kaluar kufijtë. Këtë e tregon edhe vëmendja e mediave italiane të cilat pasqyrojnë aktivitete dhe punën e Dhomës.

Media online Notizie in un Clik e profilizuar për ekonominë i ka dedikuar një shkrim drejtuesve dhe nismave të dhomës.

Shkrimi i plotë:

Kjo shoqatë e rëndësishme ekonomike nën guidën e nënkryetares Elisabeta Katiaj, luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e dialogut mes autoritetet qeveritare dhe administrative kombëtare dhe vendore të Republikës së Shqipërisë, si promovimin e lidhjeve të qëndrueshme me sipërmarrësit shqiptarë dhe me origjinë shqiptare të pranishme në të gjitha kontinentet.

Objektivi është i dyfishtë: të inkurajohet zbatimi i planeve të investimeve në Tokën e Shqiponjave dhe në vendet fqinje, si Kosova dhe Maqedonia e Veriut, në fusha të ndryshme që variojnë nga industria automobilistike te agrobiznesi, nga turizmi tek artizanati tipik etj. Duke kapur kështu një tendencë të re, për të rigrumbulluar në zemër të Europës shumë sipërmarrje prodhuese dhe sipërmarrje që po arratisen nga Azia – si dhe të promovojë produktet tipike të kulturës tradicionale shqiptare ekselencat e së cilës kanë gëzuar prej kohësh mbështetjen e plotë të fondeve strukturore evropiane të para-anëtarësimit, pasi ato njihen botërisht si një element integral dhe pjesë përbërëse e pasurisë së dijes dhe krijimtarisë së të gjithë kontinentit.

Vlerësimi i trashëgimisë shqiptare është tashmë një tipar dallues i bashkëpunimit ndërkombëtar italian dhe i strategjisë politike të Brukselit për të mbrojtur pasuritë e veçanta të prekshme dhe të paprekshme.

Elisabeta Katiaj, si nënkryetare e Dhomës së Tregtisë dhe kontabiliste e autorizuar, luan gjithashtu një rol kyç në ilustrimin e procedurave korrekte për aksesin në mundësitë e ofruara nga qeveria Rama dhe ligji për startup-et, për të tërhequr projekte dhe investime inovative në Ballkan dhe për të ilustruar këtë potencial për institucionet publike dhe shoqatat tregtare aktive në Itali me vëmendje të veçantë për rajonet veriore.

Në sajë të këtij aktiviteti të palodhur, autori Profesor Beppe Ghisolfi, Bankier dhe përfaqësues italian në grupin europian të bankave të kursimeve (ku është e pranishme edhe Shqipëria) i ka dhuruar me një dedikim të veçantë një manual me vlerë Aragno nga Financial Lexicon.

Kryetar i Dhomës së Tregtisë së Diasporës sipërmarrëse shqiptare në botë është sipërmarrësi  i rëndësishëm Ardian Lekaj.

Redaksia jonë, e cila ka nderin të zhvillojë aktivitete në emër të edukimit financiar dhe sipërmarrës, për të orientuar investitorët drejt institucioneve autentike kundër ndërmjetësimeve false, përshëndet punën e Elisabeta Katiajt e cila favorizon projekte reale, konkrete investimi dhe realisht të lehtësuara nga institucionet e ndryshme vendore kombëtare dhe të Komunitetit Evropian.

Nga Alessandro Zorgniotti

Jehona e aktivitetit të Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare tashme i ka kaluar kufijtë. Këtë e tregon edhe vëmendja e mediave italiane të cilat pasqyrojnë aktivitete dhe punën e Dhomës.

Media online Notizie in un Clik e profilizuar për ekonominë i ka dedikuar një shkrim drejtuesve dhe nismave të dhomës.

Shkrimi i plotë:

Kjo shoqatë e rëndësishme ekonomike nën guidën e nënkryetares Elisabeta Katiaj, luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e dialogut mes autoritetet qeveritare dhe administrative kombëtare dhe vendore të Republikës së Shqipërisë, si promovimin e lidhjeve të qëndrueshme me sipërmarrësit shqiptarë dhe me origjinë shqiptare të pranishme në të gjitha kontinentet.

Objektivi është i dyfishtë: të inkurajohet zbatimi i planeve të investimeve në Tokën e Shqiponjave dhe në vendet fqinje, si Kosova dhe Maqedonia e Veriut, në fusha të ndryshme që variojnë nga industria automobilistike te agrobiznesi, nga turizmi tek artizanati tipik etj. Duke kapur kështu një tendencë të re, për të rigrumbulluar në zemër të Europës shumë sipërmarrje prodhuese dhe sipërmarrje që po arratisen nga Azia – si dhe të promovojë produktet tipike të kulturës tradicionale shqiptare ekselencat e së cilës kanë gëzuar prej kohësh mbështetjen e plotë të fondeve strukturore evropiane të para-anëtarësimit, pasi ato njihen botërisht si një element integral dhe pjesë përbërëse e pasurisë së dijes dhe krijimtarisë së të gjithë kontinentit.

Vlerësimi i trashëgimisë shqiptare është tashmë një tipar dallues i bashkëpunimit ndërkombëtar italian dhe i strategjisë politike të Brukselit për të mbrojtur pasuritë e veçanta të prekshme dhe të paprekshme.

Elisabeta Katiaj, si nënkryetare e Dhomës së Tregtisë dhe kontabiliste e autorizuar, luan gjithashtu një rol kyç në ilustrimin e procedurave korrekte për aksesin në mundësitë e ofruara nga qeveria Rama dhe ligji për startup-et, për të tërhequr projekte dhe investime inovative në Ballkan dhe për të ilustruar këtë potencial për institucionet publike dhe shoqatat tregtare aktive në Itali me vëmendje të veçantë për rajonet veriore.

Në sajë të këtij aktiviteti të palodhur, autori Profesor Beppe Ghisolfi, Bankier dhe përfaqësues italian në grupin europian të bankave të kursimeve (ku është e pranishme edhe Shqipëria) i ka dhuruar me një dedikim të veçantë një manual me vlerë Aragno nga Financial Lexicon.

Kryetar i Dhomës së Tregtisë së Diasporës sipërmarrëse shqiptare në botë është sipërmarrësi  i rëndësishëm Ardian Lekaj.

Redaksia jonë, e cila ka nderin të zhvillojë aktivitete në emër të edukimit financiar dhe sipërmarrës, për të orientuar investitorët drejt institucioneve autentike kundër ndërmjetësimeve false, përshëndet punën e Elisabeta Katiajt e cila favorizon projekte reale, konkrete investimi dhe realisht të lehtësuara nga institucionet e ndryshme vendore kombëtare dhe të Komunitetit Evropian.

Nga Alessandro Zorgniotti

Jehona e aktivitetit të Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare tashme i ka kaluar kufijtë. Këtë e tregon edhe vëmendja e mediave italiane të cilat pasqyrojnë aktivitete dhe punën e Dhomës.

Media online Notizie in un Clik e profilizuar për ekonominë i ka dedikuar një shkrim drejtuesve dhe nismave të dhomës.

Shkrimi i plotë:

Kjo shoqatë e rëndësishme ekonomike nën guidën e nënkryetares Elisabeta Katiaj, luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e dialogut mes autoritetet qeveritare dhe administrative kombëtare dhe vendore të Republikës së Shqipërisë, si promovimin e lidhjeve të qëndrueshme me sipërmarrësit shqiptarë dhe me origjinë shqiptare të pranishme në të gjitha kontinentet.

Objektivi është i dyfishtë: të inkurajohet zbatimi i planeve të investimeve në Tokën e Shqiponjave dhe në vendet fqinje, si Kosova dhe Maqedonia e Veriut, në fusha të ndryshme që variojnë nga industria automobilistike te agrobiznesi, nga turizmi tek artizanati tipik etj. Duke kapur kështu një tendencë të re, për të rigrumbulluar në zemër të Europës shumë sipërmarrje prodhuese dhe sipërmarrje që po arratisen nga Azia – si dhe të promovojë produktet tipike të kulturës tradicionale shqiptare ekselencat e së cilës kanë gëzuar prej kohësh mbështetjen e plotë të fondeve strukturore evropiane të para-anëtarësimit, pasi ato njihen botërisht si një element integral dhe pjesë përbërëse e pasurisë së dijes dhe krijimtarisë së të gjithë kontinentit.

Vlerësimi i trashëgimisë shqiptare është tashmë një tipar dallues i bashkëpunimit ndërkombëtar italian dhe i strategjisë politike të Brukselit për të mbrojtur pasuritë e veçanta të prekshme dhe të paprekshme.

Elisabeta Katiaj, si nënkryetare e Dhomës së Tregtisë dhe kontabiliste e autorizuar, luan gjithashtu një rol kyç në ilustrimin e procedurave korrekte për aksesin në mundësitë e ofruara nga qeveria Rama dhe ligji për startup-et, për të tërhequr projekte dhe investime inovative në Ballkan dhe për të ilustruar këtë potencial për institucionet publike dhe shoqatat tregtare aktive në Itali me vëmendje të veçantë për rajonet veriore.

Në sajë të këtij aktiviteti të palodhur, autori Profesor Beppe Ghisolfi, Bankier dhe përfaqësues italian në grupin europian të bankave të kursimeve (ku është e pranishme edhe Shqipëria) i ka dhuruar me një dedikim të veçantë një manual me vlerë Aragno nga Financial Lexicon.

Kryetar i Dhomës së Tregtisë së Diasporës sipërmarrëse shqiptare në botë është sipërmarrësi  i rëndësishëm Ardian Lekaj.

Redaksia jonë, e cila ka nderin të zhvillojë aktivitete në emër të edukimit financiar dhe sipërmarrës, për të orientuar investitorët drejt institucioneve autentike kundër ndërmjetësimeve false, përshëndet punën e Elisabeta Katiajt e cila favorizon projekte reale, konkrete investimi dhe realisht të lehtësuara nga institucionet e ndryshme vendore kombëtare dhe të Komunitetit Evropian.

Nga Alessandro Zorgniotti