Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare në Panairin “Build and Live Smart”

E mërkurë, 29 Mars, 2023
E mërkurë, 29 Mars, 2023

Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare në Panairin “Build and Live Smart”

Ditën e nesërme çelet në Tiranë Edicioni i 3-të i Panairit të Ndërtimit “Build and Live Smart”. Përgjatë tre ditëve, ky organizim do të shërbejë si një platformë e rëndësishme komunikimi për aktorët më të rëndësishëm të sektorit të ndërtimit, arkitekturës, planifikimit urban dhe publikut të gjerë. Krahas një komunikimi efektiv, platforma do të evidentojë rëndësinë e koncepteve të reja për Shqipërinë, siç janë zgjidhjet efektive, materialet dhe pajisjet e duhura për të siguruar kushtet për realizimin e Smart Buildings dhe Smart Cities. Kjo nëpërmjet paneleve ku të ftuar do të jenë ekspertë fushave të ndryshme. Pjesë e Forumit me temë Sfidat dhe Planifikimi në sektorin e ndërtimit do të jetë Zv. Kryetarja e Dhomës së Biznesit të Diasporës znj. Elisabeta Katiaj.

 

“Qytete inteligjente, që u përgjigjen nevojave të komunitetit, si hapësira të jetueshme, të pastra, të shëndetshme dhe tërheqëse, të cilat ofrojnë lëvizshmëri novatore, të shumëllojshme dhe të disponueshme, të përballueshme dhe të barabartë për të gjithë” është një nga sfidat që dikton koha dhe një prej fokuseve kryesore që do të evidentohet përgjatë këtij panairi.

Panairi do të qëndrojë i hapur deri në datën 29 tetor në Ekspocity Albania, autostrada Tiranë Durrës Km 8 pranë City Park.

Ditën e nesërme çelet në Tiranë Edicioni i 3-të i Panairit të Ndërtimit “Build and Live Smart”. Përgjatë tre ditëve, ky organizim do të shërbejë si një platformë e rëndësishme komunikimi për aktorët më të rëndësishëm të sektorit të ndërtimit, arkitekturës, planifikimit urban dhe publikut të gjerë. Krahas një komunikimi efektiv, platforma do të evidentojë rëndësinë e koncepteve të reja për Shqipërinë, siç janë zgjidhjet efektive, materialet dhe pajisjet e duhura për të siguruar kushtet për realizimin e Smart Buildings dhe Smart Cities. Kjo nëpërmjet paneleve ku të ftuar do të jenë ekspertë fushave të ndryshme. Pjesë e Forumit me temë Sfidat dhe Planifikimi në sektorin e ndërtimit do të jetë Zv. Kryetarja e Dhomës së Biznesit të Diasporës znj. Elisabeta Katiaj.

 

“Qytete inteligjente, që u përgjigjen nevojave të komunitetit, si hapësira të jetueshme, të pastra, të shëndetshme dhe tërheqëse, të cilat ofrojnë lëvizshmëri novatore, të shumëllojshme dhe të disponueshme, të përballueshme dhe të barabartë për të gjithë” është një nga sfidat që dikton koha dhe një prej fokuseve kryesore që do të evidentohet përgjatë këtij panairi.

Panairi do të qëndrojë i hapur deri në datën 29 tetor në Ekspocity Albania, autostrada Tiranë Durrës Km 8 pranë City Park.