Profil/ Bledar Feta analisti shqiptar për zhvillimet geostrategjike

E premte, 29 Shtator, 2023
E premte, 29 Shtator, 2023

Profil/ Bledar Feta analisti shqiptar për zhvillimet geostrategjike

Bledar Feta lindi në qytetin e Sarandës në 1986 dhe ka përfunduar me sukses studimet në Universitetin e Pireut, në Fakultetin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Evropiane me rezultate të shkëlqyera. Në 107 studentë të diplomuar në vitin 2009 ai doli i pari.

Karierën e tij Bledar Feta e filloi si analist dhe hulumtues në Qëndrën Helene për Studime Evopiane, Think Tank-un zyrtar të Ministrisë së Jashtme greke. Nga viti 2011, Bledari është pjesë e Fondacionit Helen për Politikën e Jashtme dhe Evropiane, si specialist i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai ushtron profesionin e tij jo vetëm në Greqi, por edhe në shtete të tjera me analiza për zhvillimet geostrategjike, ku përmendim ShBA-ës, Mbretërinë e Bashkuar, Egjyptin, Spanjën, etj.

Feta është aktiv edhe në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut – përmendim këtu projektin “Mëso të drejtat e tua”, që synon heqjen e pengesave në lëvizjen e lirë për anëtarët e familjeve të vendeve të treta që janë të martuar me shtetas të BE-së dhe ndërgjegjësimin e insitucioneve përkatëse dhe shteteve anëtare të BE-së për efektet negative që sjellin këto pengesa.

Gjatë këtyre viteve, Bledari ka arritur të prodhojë një numër të konsiderueshëm analizash, veҫojmë këtu analizën për Pentagonin dhe NATO-n, mbi marrëdhëniet e shteteve të Ballkanit me NATO-on. Përveç kësaj, ai është autor i raporteve mujore të Oxford Analytic-ës për situatën politike në Shqipëri. Bledari ka botuar punime kërkimore, raporte dhe analiza për ELIAMEP-in si dhe për disa media evropiane/ ballkanike si: EurActive, Balkan Insight, Trans Conflict, Tirana Observatory dhe gazeta “Ta Nea”.

Marre nga Ambasada Shqiptare ne Greqi

Bledar Feta lindi në qytetin e Sarandës në 1986 dhe ka përfunduar me sukses studimet në Universitetin e Pireut, në Fakultetin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Evropiane me rezultate të shkëlqyera. Në 107 studentë të diplomuar në vitin 2009 ai doli i pari.

Karierën e tij Bledar Feta e filloi si analist dhe hulumtues në Qëndrën Helene për Studime Evopiane, Think Tank-un zyrtar të Ministrisë së Jashtme greke. Nga viti 2011, Bledari është pjesë e Fondacionit Helen për Politikën e Jashtme dhe Evropiane, si specialist i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai ushtron profesionin e tij jo vetëm në Greqi, por edhe në shtete të tjera me analiza për zhvillimet geostrategjike, ku përmendim ShBA-ës, Mbretërinë e Bashkuar, Egjyptin, Spanjën, etj.

Feta është aktiv edhe në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut – përmendim këtu projektin “Mëso të drejtat e tua”, që synon heqjen e pengesave në lëvizjen e lirë për anëtarët e familjeve të vendeve të treta që janë të martuar me shtetas të BE-së dhe ndërgjegjësimin e insitucioneve përkatëse dhe shteteve anëtare të BE-së për efektet negative që sjellin këto pengesa.

Gjatë këtyre viteve, Bledari ka arritur të prodhojë një numër të konsiderueshëm analizash, veҫojmë këtu analizën për Pentagonin dhe NATO-n, mbi marrëdhëniet e shteteve të Ballkanit me NATO-on. Përveç kësaj, ai është autor i raporteve mujore të Oxford Analytic-ës për situatën politike në Shqipëri. Bledari ka botuar punime kërkimore, raporte dhe analiza për ELIAMEP-in si dhe për disa media evropiane/ ballkanike si: EurActive, Balkan Insight, Trans Conflict, Tirana Observatory dhe gazeta “Ta Nea”.

Marre nga Ambasada Shqiptare ne Greqi

Bledar Feta lindi në qytetin e Sarandës në 1986 dhe ka përfunduar me sukses studimet në Universitetin e Pireut, në Fakultetin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Evropiane me rezultate të shkëlqyera. Në 107 studentë të diplomuar në vitin 2009 ai doli i pari.

Karierën e tij Bledar Feta e filloi si analist dhe hulumtues në Qëndrën Helene për Studime Evopiane, Think Tank-un zyrtar të Ministrisë së Jashtme greke. Nga viti 2011, Bledari është pjesë e Fondacionit Helen për Politikën e Jashtme dhe Evropiane, si specialist i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai ushtron profesionin e tij jo vetëm në Greqi, por edhe në shtete të tjera me analiza për zhvillimet geostrategjike, ku përmendim ShBA-ës, Mbretërinë e Bashkuar, Egjyptin, Spanjën, etj.

Feta është aktiv edhe në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut – përmendim këtu projektin “Mëso të drejtat e tua”, që synon heqjen e pengesave në lëvizjen e lirë për anëtarët e familjeve të vendeve të treta që janë të martuar me shtetas të BE-së dhe ndërgjegjësimin e insitucioneve përkatëse dhe shteteve anëtare të BE-së për efektet negative që sjellin këto pengesa.

Gjatë këtyre viteve, Bledari ka arritur të prodhojë një numër të konsiderueshëm analizash, veҫojmë këtu analizën për Pentagonin dhe NATO-n, mbi marrëdhëniet e shteteve të Ballkanit me NATO-on. Përveç kësaj, ai është autor i raporteve mujore të Oxford Analytic-ës për situatën politike në Shqipëri. Bledari ka botuar punime kërkimore, raporte dhe analiza për ELIAMEP-in si dhe për disa media evropiane/ ballkanike si: EurActive, Balkan Insight, Trans Conflict, Tirana Observatory dhe gazeta “Ta Nea”.

Marre nga Ambasada Shqiptare ne Greqi