Foto dite / “Albanian Festival” viti 1987 në Worcester, SHBA

E enjte, 13 Qershor, 2024
E enjte, 13 Qershor, 2024

Foto dite / “Albanian Festival” viti 1987 në Worcester, SHBA

Pjesëtarë të komunitet shqiptar në Worcester gjatë festivali të kulturës shqiptare “Albanian Festival” në vitin 1987.

 

Pjesëtarë të komunitet shqiptar në Worcester gjatë festivali të kulturës shqiptare “Albanian Festival” në vitin 1987.

 

Pjesëtarë të komunitet shqiptar në Worcester gjatë festivali të kulturës shqiptare “Albanian Festival” në vitin 1987.