Banka Botërore diskutim mbi remitancat e Diasporës shqiptare

E martë, 18 Qershor, 2024
E martë, 18 Qershor, 2024

Banka Botërore diskutim mbi remitancat e Diasporës shqiptare

Në kontekstin e projektit “Greenback” të Programit të Remitancave dhe Pagesave, Banka Botërore do të organizojë sot në ditën kombëtare të Diasporës dhe Ditës Ndërkombëtare të Migranëtve një diskutim me përfaqësues të Diasporës Shqiptare në Shtetet e Bashkuara.

Kjo ngjarje do të jetë një mundësi për të theksuar rolin e dërgesave të parave në zhvillimin socio-ekonomik të Shqipërisë, veçanërisht në menaxhimin e sfidave të krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia globale. Të pranishëm në diskutim do të jenë z. Pandeli Majko, Ministri Shtetëror Shqiptar i Diasporës dhe z. Mahesh Uttamchandani, Menaxher i Praktikës Globale për Financa, Konkurrencë dhe Inovacion, në Grupin e Bankës Botërore si dhe një panel përfaqësuesish nga Ministria e Diasporës, Banka e Shqipërisë, Dhoma Amerikane e Tregtisë dhe Diasporës Shqiptare.

Diskutimi do të jetë mbi aspektet e ndryshme, sfidat dhe mundësitë me të cilat përballen anëtarët e diasporës në drejtim të burimeve efikase, kanalizimit dhe përdorimit të dërgesave të parave. për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Shqipëri.

Ky është aktiviteti i pare i një serie prej gjashte takimesh me përfaqësuesit e Diasporës shqiptare në shtete të ndryshme në botë.

Akiviteti mund të ndiqet online në faqen facebook të “Diaspora Shqiptare”.

Në kontekstin e projektit “Greenback” të Programit të Remitancave dhe Pagesave, Banka Botërore do të organizojë sot në ditën kombëtare të Diasporës dhe Ditës Ndërkombëtare të Migranëtve një diskutim me përfaqësues të Diasporës Shqiptare në Shtetet e Bashkuara.

Kjo ngjarje do të jetë një mundësi për të theksuar rolin e dërgesave të parave në zhvillimin socio-ekonomik të Shqipërisë, veçanërisht në menaxhimin e sfidave të krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia globale. Të pranishëm në diskutim do të jenë z. Pandeli Majko, Ministri Shtetëror Shqiptar i Diasporës dhe z. Mahesh Uttamchandani, Menaxher i Praktikës Globale për Financa, Konkurrencë dhe Inovacion, në Grupin e Bankës Botërore si dhe një panel përfaqësuesish nga Ministria e Diasporës, Banka e Shqipërisë, Dhoma Amerikane e Tregtisë dhe Diasporës Shqiptare.

Diskutimi do të jetë mbi aspektet e ndryshme, sfidat dhe mundësitë me të cilat përballen anëtarët e diasporës në drejtim të burimeve efikase, kanalizimit dhe përdorimit të dërgesave të parave. për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Shqipëri.

Ky është aktiviteti i pare i një serie prej gjashte takimesh me përfaqësuesit e Diasporës shqiptare në shtete të ndryshme në botë.

Akiviteti mund të ndiqet online në faqen facebook të “Diaspora Shqiptare”.

Në kontekstin e projektit “Greenback” të Programit të Remitancave dhe Pagesave, Banka Botërore do të organizojë sot në ditën kombëtare të Diasporës dhe Ditës Ndërkombëtare të Migranëtve një diskutim me përfaqësues të Diasporës Shqiptare në Shtetet e Bashkuara.

Kjo ngjarje do të jetë një mundësi për të theksuar rolin e dërgesave të parave në zhvillimin socio-ekonomik të Shqipërisë, veçanërisht në menaxhimin e sfidave të krizës ekonomike të shkaktuar nga pandemia globale. Të pranishëm në diskutim do të jenë z. Pandeli Majko, Ministri Shtetëror Shqiptar i Diasporës dhe z. Mahesh Uttamchandani, Menaxher i Praktikës Globale për Financa, Konkurrencë dhe Inovacion, në Grupin e Bankës Botërore si dhe një panel përfaqësuesish nga Ministria e Diasporës, Banka e Shqipërisë, Dhoma Amerikane e Tregtisë dhe Diasporës Shqiptare.

Diskutimi do të jetë mbi aspektet e ndryshme, sfidat dhe mundësitë me të cilat përballen anëtarët e diasporës në drejtim të burimeve efikase, kanalizimit dhe përdorimit të dërgesave të parave. për të promovuar zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik në Shqipëri.

Ky është aktiviteti i pare i një serie prej gjashte takimesh me përfaqësuesit e Diasporës shqiptare në shtete të ndryshme në botë.

Akiviteti mund të ndiqet online në faqen facebook të “Diaspora Shqiptare”.