35% e pasurive të paluajtshme në Shqipëri u blen nga individë me banim jashtë

E mërkurë, 12 Maj, 2021
E mërkurë, 12 Maj, 2021

35% e pasurive të paluajtshme në Shqipëri u blen nga individë me banim jashtë

35% e pronave të shitura në Shqipëri janë blerë nga individë me banim jashtë vendit.

Vrojtimi periodik i Bankës së Shqipërisë për tregun e pasurive të paluajtshme dhe indeksin e çmimeve të banesave tregon se në gjysmën e parë të këtij, blerësit jorezidentë kishin një peshë të konsiderueshme në transaksionet e tregut të pasurive të paluajtshme në vend.

Sipas BSH-së, rreth 1/3 blerësve nga jashtë Shqipërisë raportohen si rezidentë në Bashkimin Europian. Blerësit jorezidentë përfshijnë shtetas të huaj dhe shqiptarë me banim jashtë vendit. BSH vëren se kërkesa e shtuar nga jashtë mund të jetë një faktor në  çmimet e larta të pasurive të paluajtshme në Shqipëri. Çmimi i banesave në rang vend, që llogaritet nga Banka e Shqipërisë, është rritur me 40% krahasuar me vitin 2013, ku kryeson Tirana, me rritja e çmimeve më të lartë, me 43.4%.

Për zonat bregdetare, agjentët raportuan çmime mesatare rreth 15% më të ulëta në krahasim me gjashtëmujorin e kaluar, ndërsa çmimet e shitjes në zonat e tjera të vendit shfaqën ndryshime thuajse të papërfillshme. ATA

35% e pronave të shitura në Shqipëri janë blerë nga individë me banim jashtë vendit.

Vrojtimi periodik i Bankës së Shqipërisë për tregun e pasurive të paluajtshme dhe indeksin e çmimeve të banesave tregon se në gjysmën e parë të këtij, blerësit jorezidentë kishin një peshë të konsiderueshme në transaksionet e tregut të pasurive të paluajtshme në vend.

Sipas BSH-së, rreth 1/3 blerësve nga jashtë Shqipërisë raportohen si rezidentë në Bashkimin Europian. Blerësit jorezidentë përfshijnë shtetas të huaj dhe shqiptarë me banim jashtë vendit. BSH vëren se kërkesa e shtuar nga jashtë mund të jetë një faktor në  çmimet e larta të pasurive të paluajtshme në Shqipëri. Çmimi i banesave në rang vend, që llogaritet nga Banka e Shqipërisë, është rritur me 40% krahasuar me vitin 2013, ku kryeson Tirana, me rritja e çmimeve më të lartë, me 43.4%.

Për zonat bregdetare, agjentët raportuan çmime mesatare rreth 15% më të ulëta në krahasim me gjashtëmujorin e kaluar, ndërsa çmimet e shitjes në zonat e tjera të vendit shfaqën ndryshime thuajse të papërfillshme. ATA