Regjistri shtetëror i mësuesve të gjuhës shqipe, shtyhet afati i regjistrimit

E enjte, 13 Qershor, 2024
E enjte, 13 Qershor, 2024

Regjistri shtetëror i mësuesve të gjuhës shqipe, shtyhet afati i regjistrimit

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar ka njoftuar shtyrjen e afatit të aplikimit për regjistrim në regjistrin shtetëror të mësuesve të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare ne Diasporë.

Sipas njoftimit të kësaj agjencie, kandidatët të cilët dëshirojnë të bëhen pjesë e regjistrit shtetëror të mësuesve të gjuhës shqipe e të kulturës shqiptare në Diasporë, duhet të aplikojnë për t’u regjistruar dhe të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar sipas afateve të ripërcaktuara në këtë njoftim.

Afati përfundimtar i dorëzimit të dokumenteve është data 30 nëntor 2020.

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumenteve të cituara në njoftim mund të bëhet përmes adresës postare: ASCAP, Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë ose online në faqen zyrtare elektronike të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar. Kliko në linkun e mëposhtëm:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcLPuKlR6msHD7UjLLaOWOwu7esf_yAbiPbdnK0I22cVe1Qw/viewform

ose në adresën elektronike zyrtare të ASCAP-it: [email protected]

Për të mësuar më shumë mbi modelin e kërkesës për aplikim ASCAP ka vënë në dispozicion një material informues që mund ta gjeni këtu:

https://www.ascap.edu.al/njoftim-per-aplikim-per-regjistrim-ne-regjistrin-shteteror-te-mesuesve-te-gjuhes-shqipe-e-te-kultures-shqiptare-ne-diaspore-2/

Ndërsa modelin e kërkesës për aplikim e gjeni këtu

https://www.ascap.edu.al/wp-content/uploads/2019/10/Model-shtojca.pdf

Regjistri shtetëror i mësuesve të gjuhës shqipe do të përmbajë listën e mësuesve të cilët kanë të drejtë të japin mësim për programin e gjuhës shqipe e të kulturës shqiptare në Diasporë. Gjithashtu aty do të pasqyrohen të dhënat e mësuesve në Diasporë të cilat do të bëhen pas vlerësimit të dokumentacionit të paraqitur nga ana e tyre, në ministrinë përgjegjëse.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar ka njoftuar shtyrjen e afatit të aplikimit për regjistrim në regjistrin shtetëror të mësuesve të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare ne Diasporë.

Sipas njoftimit të kësaj agjencie, kandidatët të cilët dëshirojnë të bëhen pjesë e regjistrit shtetëror të mësuesve të gjuhës shqipe e të kulturës shqiptare në Diasporë, duhet të aplikojnë për t’u regjistruar dhe të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar sipas afateve të ripërcaktuara në këtë njoftim.

Afati përfundimtar i dorëzimit të dokumenteve është data 30 nëntor 2020.

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumenteve të cituara në njoftim mund të bëhet përmes adresës postare: ASCAP, Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë ose online në faqen zyrtare elektronike të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar. Kliko në linkun e mëposhtëm:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcLPuKlR6msHD7UjLLaOWOwu7esf_yAbiPbdnK0I22cVe1Qw/viewform

ose në adresën elektronike zyrtare të ASCAP-it: [email protected]

Për të mësuar më shumë mbi modelin e kërkesës për aplikim ASCAP ka vënë në dispozicion një material informues që mund ta gjeni këtu:

https://www.ascap.edu.al/njoftim-per-aplikim-per-regjistrim-ne-regjistrin-shteteror-te-mesuesve-te-gjuhes-shqipe-e-te-kultures-shqiptare-ne-diaspore-2/

Ndërsa modelin e kërkesës për aplikim e gjeni këtu

https://www.ascap.edu.al/wp-content/uploads/2019/10/Model-shtojca.pdf

Regjistri shtetëror i mësuesve të gjuhës shqipe do të përmbajë listën e mësuesve të cilët kanë të drejtë të japin mësim për programin e gjuhës shqipe e të kulturës shqiptare në Diasporë. Gjithashtu aty do të pasqyrohen të dhënat e mësuesve në Diasporë të cilat do të bëhen pas vlerësimit të dokumentacionit të paraqitur nga ana e tyre, në ministrinë përgjegjëse.

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar ka njoftuar shtyrjen e afatit të aplikimit për regjistrim në regjistrin shtetëror të mësuesve të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare ne Diasporë.

Sipas njoftimit të kësaj agjencie, kandidatët të cilët dëshirojnë të bëhen pjesë e regjistrit shtetëror të mësuesve të gjuhës shqipe e të kulturës shqiptare në Diasporë, duhet të aplikojnë për t’u regjistruar dhe të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar sipas afateve të ripërcaktuara në këtë njoftim.

Afati përfundimtar i dorëzimit të dokumenteve është data 30 nëntor 2020.

Aplikimi dhe dorëzimi i dokumenteve të cituara në njoftim mund të bëhet përmes adresës postare: ASCAP, Rruga “Naim Frashëri”, Nr. 37, Tiranë ose online në faqen zyrtare elektronike të Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar. Kliko në linkun e mëposhtëm:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcLPuKlR6msHD7UjLLaOWOwu7esf_yAbiPbdnK0I22cVe1Qw/viewform

ose në adresën elektronike zyrtare të ASCAP-it: [email protected]

Për të mësuar më shumë mbi modelin e kërkesës për aplikim ASCAP ka vënë në dispozicion një material informues që mund ta gjeni këtu:

https://www.ascap.edu.al/njoftim-per-aplikim-per-regjistrim-ne-regjistrin-shteteror-te-mesuesve-te-gjuhes-shqipe-e-te-kultures-shqiptare-ne-diaspore-2/

Ndërsa modelin e kërkesës për aplikim e gjeni këtu

https://www.ascap.edu.al/wp-content/uploads/2019/10/Model-shtojca.pdf

Regjistri shtetëror i mësuesve të gjuhës shqipe do të përmbajë listën e mësuesve të cilët kanë të drejtë të japin mësim për programin e gjuhës shqipe e të kulturës shqiptare në Diasporë. Gjithashtu aty do të pasqyrohen të dhënat e mësuesve në Diasporë të cilat do të bëhen pas vlerësimit të dokumentacionit të paraqitur nga ana e tyre, në ministrinë përgjegjëse.