Viti 1937 dhe pjesëmarrja e Shqipërisë në Ekspozitën Ndërkombëtarë të Parisit

E hënë, 22 Prill, 2024
E hënë, 22 Prill, 2024

Viti 1937 dhe pjesëmarrja e Shqipërisë në Ekspozitën Ndërkombëtarë të Parisit

Më 6 korrik 1937 u hap pavijoni i Shqipërisë në Ekspozitën Ndërkombëtarë të Parisit, ku 65 firma bujqësore, zooteknike, pyjore, të minierave, artizanatit, etj., ekspozuan produktet e tyre.

Aty ishin vendosur edhe shumë foto me pamje nga vendi, të kostumeve kombëtare si dhe vepra arti të shkollës së vizatimit që funksiononte në Tiranë.

Viti 1937 përkonte edhe me 50 vjetorin e ndërtimit të Kullës Eilef që edhe sot e kësaj ditë është një ndër vendet më të vizituara në botë.

Foton e rrallë të prezantimit të ekspozitës e ka publikuar në Facebook, “Shoqëria Shqiptare në Irlandë”.

Më 6 korrik 1937 u hap pavijoni i Shqipërisë në Ekspozitën Ndërkombëtarë të Parisit, ku 65 firma bujqësore, zooteknike, pyjore, të minierave, artizanatit, etj., ekspozuan produktet e tyre.

Aty ishin vendosur edhe shumë foto me pamje nga vendi, të kostumeve kombëtare si dhe vepra arti të shkollës së vizatimit që funksiononte në Tiranë.

Viti 1937 përkonte edhe me 50 vjetorin e ndërtimit të Kullës Eilef që edhe sot e kësaj ditë është një ndër vendet më të vizituara në botë.

Foton e rrallë të prezantimit të ekspozitës e ka publikuar në Facebook, “Shoqëria Shqiptare në Irlandë”.

Më 6 korrik 1937 u hap pavijoni i Shqipërisë në Ekspozitën Ndërkombëtarë të Parisit, ku 65 firma bujqësore, zooteknike, pyjore, të minierave, artizanatit, etj., ekspozuan produktet e tyre.

Aty ishin vendosur edhe shumë foto me pamje nga vendi, të kostumeve kombëtare si dhe vepra arti të shkollës së vizatimit që funksiononte në Tiranë.

Viti 1937 përkonte edhe me 50 vjetorin e ndërtimit të Kullës Eilef që edhe sot e kësaj ditë është një ndër vendet më të vizituara në botë.

Foton e rrallë të prezantimit të ekspozitës e ka publikuar në Facebook, “Shoqëria Shqiptare në Irlandë”.