Akademia e Shkencave zgjerohet me 12 anëtarë të rinj, 2 nga Diaspora

E shtunë, 20 Prill, 2024
E shtunë, 20 Prill, 2024

Akademia e Shkencave zgjerohet me 12 anëtarë të rinj, 2 nga Diaspora

Nga sot Akademia e Shkencave është zgjeruar me 12 anëtarë të rinj. Zgjedhjet u realizuan me votim të drejtpërdrejtë në sallën “Aleks Buda”, por edhe online, për shkak të pandemisë COVID 19. Pas prezantimit të emrave nga kreu i Akademisë Skënder Gjinushi, asambleja kreu procedurat e parashikuara në ligj për Statutin e zgjedhjeve të anëtarëve të rinj akademikë e akademikë të asociuar, për avancime në titullin akademik të  dy anëtarëve të saj (lëvizje të brendshme), si dhe për zgjedhjen e anëtarëve të jashtëm.

“Kandidatët që paraqiten sot kanë ndjekur procedurat në lidhje me statutin, edhe plotësimi i kriterit ligjor i është bërë i njohur komisionit teknik. Gjatë zbatimit të procedurave të reja ligjore, sipas ligjit të ri, mundësohet një bashkëpunim i ngushtë me institucionet arsimore”, shprehet ndër të tjera, Skënder Gjinushi, kryetar i ASH-së.

Kandiduan për titullin akademik anëtarët e Asamblesë me titull të mëparshëm akademik i asociuar Arjan Durrësi dhe Ilirian Malollari.

“Të dy anëtarët Arjan Durrësi dhe Ilirian Malollari u zgjodhën fitues”.

Kandiduan për anëtarë të Asamblesë, duke fituar titullin akademik:

1. Genc Sulçebe

2. Ilia Mikerezi

3. Pëllumb Xhufi

Kandiduan për anëtarë të Asamblesë, duke fituar titullin akademik i asociuar:

1. Adrian Civici;

2. Artan Boriçi;

3. Kristina Jorgaqi;

4. Mimoza Hafizi;

5. Rajmonda Bualoti.

Kandiduan si akademikë të jashtëm të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, duke fituar:

1. Ardian Ndreca i cili jeton ne Itali

2. Ardian Vehbiu i cili jeton ne SHBA

Komisioni i votimit përbëhej nga akad. Neki Frashëri (kryetar), akad. Floran Vila (anëtar), akad. Jorgaq Kaçani (anëtar) dhe akad. emeritus Gjovalin Shkurtaj (anëtar).

Nga sot Akademia e Shkencave është zgjeruar me 12 anëtarë të rinj. Zgjedhjet u realizuan me votim të drejtpërdrejtë në sallën “Aleks Buda”, por edhe online, për shkak të pandemisë COVID 19. Pas prezantimit të emrave nga kreu i Akademisë Skënder Gjinushi, asambleja kreu procedurat e parashikuara në ligj për Statutin e zgjedhjeve të anëtarëve të rinj akademikë e akademikë të asociuar, për avancime në titullin akademik të  dy anëtarëve të saj (lëvizje të brendshme), si dhe për zgjedhjen e anëtarëve të jashtëm.

“Kandidatët që paraqiten sot kanë ndjekur procedurat në lidhje me statutin, edhe plotësimi i kriterit ligjor i është bërë i njohur komisionit teknik. Gjatë zbatimit të procedurave të reja ligjore, sipas ligjit të ri, mundësohet një bashkëpunim i ngushtë me institucionet arsimore”, shprehet ndër të tjera, Skënder Gjinushi, kryetar i ASH-së.

Kandiduan për titullin akademik anëtarët e Asamblesë me titull të mëparshëm akademik i asociuar Arjan Durrësi dhe Ilirian Malollari.

“Të dy anëtarët Arjan Durrësi dhe Ilirian Malollari u zgjodhën fitues”.

Kandiduan për anëtarë të Asamblesë, duke fituar titullin akademik:

1. Genc Sulçebe

2. Ilia Mikerezi

3. Pëllumb Xhufi

Kandiduan për anëtarë të Asamblesë, duke fituar titullin akademik i asociuar:

1. Adrian Civici;

2. Artan Boriçi;

3. Kristina Jorgaqi;

4. Mimoza Hafizi;

5. Rajmonda Bualoti.

Kandiduan si akademikë të jashtëm të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, duke fituar:

1. Ardian Ndreca i cili jeton ne Itali

2. Ardian Vehbiu i cili jeton ne SHBA

Komisioni i votimit përbëhej nga akad. Neki Frashëri (kryetar), akad. Floran Vila (anëtar), akad. Jorgaq Kaçani (anëtar) dhe akad. emeritus Gjovalin Shkurtaj (anëtar).

Nga sot Akademia e Shkencave është zgjeruar me 12 anëtarë të rinj. Zgjedhjet u realizuan me votim të drejtpërdrejtë në sallën “Aleks Buda”, por edhe online, për shkak të pandemisë COVID 19. Pas prezantimit të emrave nga kreu i Akademisë Skënder Gjinushi, asambleja kreu procedurat e parashikuara në ligj për Statutin e zgjedhjeve të anëtarëve të rinj akademikë e akademikë të asociuar, për avancime në titullin akademik të  dy anëtarëve të saj (lëvizje të brendshme), si dhe për zgjedhjen e anëtarëve të jashtëm.

“Kandidatët që paraqiten sot kanë ndjekur procedurat në lidhje me statutin, edhe plotësimi i kriterit ligjor i është bërë i njohur komisionit teknik. Gjatë zbatimit të procedurave të reja ligjore, sipas ligjit të ri, mundësohet një bashkëpunim i ngushtë me institucionet arsimore”, shprehet ndër të tjera, Skënder Gjinushi, kryetar i ASH-së.

Kandiduan për titullin akademik anëtarët e Asamblesë me titull të mëparshëm akademik i asociuar Arjan Durrësi dhe Ilirian Malollari.

“Të dy anëtarët Arjan Durrësi dhe Ilirian Malollari u zgjodhën fitues”.

Kandiduan për anëtarë të Asamblesë, duke fituar titullin akademik:

1. Genc Sulçebe

2. Ilia Mikerezi

3. Pëllumb Xhufi

Kandiduan për anëtarë të Asamblesë, duke fituar titullin akademik i asociuar:

1. Adrian Civici;

2. Artan Boriçi;

3. Kristina Jorgaqi;

4. Mimoza Hafizi;

5. Rajmonda Bualoti.

Kandiduan si akademikë të jashtëm të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, duke fituar:

1. Ardian Ndreca i cili jeton ne Itali

2. Ardian Vehbiu i cili jeton ne SHBA

Komisioni i votimit përbëhej nga akad. Neki Frashëri (kryetar), akad. Floran Vila (anëtar), akad. Jorgaq Kaçani (anëtar) dhe akad. emeritus Gjovalin Shkurtaj (anëtar).