SHBA, edhe emigrantët pa dokumenta do të trajtohen në spitalet publike

E diel, 28 Maj, 2023
E diel, 28 Maj, 2023

SHBA, edhe emigrantët pa dokumenta do të trajtohen në spitalet publike

Spitalet dhe klinikat publike në SHBA, do të ofrojnë shërbim mjekësor edhe për emigrantët pa leje qendrimi të rregullt. Shqiptarët që nuk kanë dokumenta apo para për të paguar nuk duhet të kenë frikë për të kërkuar ndihmë mjekësore, për COVID-19.

Zyra Qëndrore për Cështjet e Emigracionit fton emigrantët që të mos hezitojnë për të kërkuar shërbim shëndetësor. Të gjitha spitalet dhe klinikat publike ofrojnë mbrojtje të fortë të të dhënave tuaja private. Ato nuk ruajnë informacione për statusin tuaj të emigrantit. As nuk e përcjellin informacionet për pacientin te askush, te asnjë organizatë apo institucion, përveçse me autorizimin e vetë pacientit.

Vetë Emigracioni (Zbatimi i Emigracionit dhe Doganave të SHBA-së) ka deklarur se nuk do të kryejë asnjë operacion arrestimi apo deportimi afër qendrave të kujdesit dhe shërbimit mjekësor. Individët NUK duhet të shmangin kërkimin e ndihmës mjekësore nga frika e oficerëve të emigracionit.

Kërkimi i ndihmës mjekësore, testimi, apo kurimi nga COVID-19 në asnjë mënyrë NUK do të ndikojë në statusin tuaj të emigracionit, apo mundësinë për të aplikuar për kartën e gjelbër apo qytetarinë amerikane.

 

 

Spitalet dhe klinikat publike në SHBA, do të ofrojnë shërbim mjekësor edhe për emigrantët pa leje qendrimi të rregullt. Shqiptarët që nuk kanë dokumenta apo para për të paguar nuk duhet të kenë frikë për të kërkuar ndihmë mjekësore, për COVID-19.

Zyra Qëndrore për Cështjet e Emigracionit fton emigrantët që të mos hezitojnë për të kërkuar shërbim shëndetësor. Të gjitha spitalet dhe klinikat publike ofrojnë mbrojtje të fortë të të dhënave tuaja private. Ato nuk ruajnë informacione për statusin tuaj të emigrantit. As nuk e përcjellin informacionet për pacientin te askush, te asnjë organizatë apo institucion, përveçse me autorizimin e vetë pacientit.

Vetë Emigracioni (Zbatimi i Emigracionit dhe Doganave të SHBA-së) ka deklarur se nuk do të kryejë asnjë operacion arrestimi apo deportimi afër qendrave të kujdesit dhe shërbimit mjekësor. Individët NUK duhet të shmangin kërkimin e ndihmës mjekësore nga frika e oficerëve të emigracionit.

Kërkimi i ndihmës mjekësore, testimi, apo kurimi nga COVID-19 në asnjë mënyrë NUK do të ndikojë në statusin tuaj të emigracionit, apo mundësinë për të aplikuar për kartën e gjelbër apo qytetarinë amerikane.

 

 

Spitalet dhe klinikat publike në SHBA, do të ofrojnë shërbim mjekësor edhe për emigrantët pa leje qendrimi të rregullt. Shqiptarët që nuk kanë dokumenta apo para për të paguar nuk duhet të kenë frikë për të kërkuar ndihmë mjekësore, për COVID-19.

Zyra Qëndrore për Cështjet e Emigracionit fton emigrantët që të mos hezitojnë për të kërkuar shërbim shëndetësor. Të gjitha spitalet dhe klinikat publike ofrojnë mbrojtje të fortë të të dhënave tuaja private. Ato nuk ruajnë informacione për statusin tuaj të emigrantit. As nuk e përcjellin informacionet për pacientin te askush, te asnjë organizatë apo institucion, përveçse me autorizimin e vetë pacientit.

Vetë Emigracioni (Zbatimi i Emigracionit dhe Doganave të SHBA-së) ka deklarur se nuk do të kryejë asnjë operacion arrestimi apo deportimi afër qendrave të kujdesit dhe shërbimit mjekësor. Individët NUK duhet të shmangin kërkimin e ndihmës mjekësore nga frika e oficerëve të emigracionit.

Kërkimi i ndihmës mjekësore, testimi, apo kurimi nga COVID-19 në asnjë mënyrë NUK do të ndikojë në statusin tuaj të emigracionit, apo mundësinë për të aplikuar për kartën e gjelbër apo qytetarinë amerikane.