Thesaret e Muzeut Historik Kombëtar, udhëtim virtual në tempullin Fronton

E shtunë, 13 Prill, 2024
E shtunë, 13 Prill, 2024

Thesaret e Muzeut Historik Kombëtar, udhëtim virtual në tempullin Fronton

Si çdo institucion tjetër këto ditë edhe Muzeu Historik Kombëtar ka mbyllur dyert për shkak të pandemisë globale. Në këto kushte të pazakonta drejtuesit e muzeut kanë menduar të “dërgojnë” muzeun në shtëpitë e njerëzve, për të njohur më mirë historinë, për të kuptuar të kaluarën e për të zbuluar “thesare” të reja nëpërmjet videove të përgatitura në ambientet e muzeut kombëtar por edhe muzeve të tjera në Shqipëri.

Në këtë video prezantohet bukuria e tempullit Fronton e  shekullit II.

Fronton Tempulli, personifikimi i lumit AOS, i zbuluar nga Hasan Ceka, në Berat e ka prejardhjen nga Apolonia. Hyji është përfytyruar si një plak i fuqishëm i shtrirë dhe i mbështetur në krahun e djathtë.  Fytyra e plakut është impozante me mjekër dhe flokë të gjatë që lëshohet mbi supe që artisti i ka paraqitur sikur janë të lagështa. Modelimi dhe teknika tregon për rëndësinë e paraqitjes së shumë detajeve anatomike. Identifikimi i figurës me personifikimi e lumit aos është mbështetur në element historic, numizmatik dhe mitologjik. Lumi AOS kishte një rol të rëndësishëm në jetën ekonomike të Apolonisë. Personifikimi i Vjosës ndeshet edhe në monedhat e kohës perandorake të qytetit, çka përforcon më tepër adhurimin që gëzonte lumin. Edhe burimet e shkruara pohojnë rolin mbrojtës që i jepet Aosit në raste lufte.

Fronton tempulli i vitit 1228, është i realizuar me gur gëlqeror. Përmasat e tij janë: lartësia 47,5 cm, gjerësia 65 cm, thellësia 21 cm. Objekti ndodhet i ekspozuar në Pavijonin e Lashtësisë në Muzeun Historik Kombëtar.

Video e plotë, këtu:

Si çdo institucion tjetër këto ditë edhe Muzeu Historik Kombëtar ka mbyllur dyert për shkak të pandemisë globale. Në këto kushte të pazakonta drejtuesit e muzeut kanë menduar të “dërgojnë” muzeun në shtëpitë e njerëzve, për të njohur më mirë historinë, për të kuptuar të kaluarën e për të zbuluar “thesare” të reja nëpërmjet videove të përgatitura në ambientet e muzeut kombëtar por edhe muzeve të tjera në Shqipëri.

Në këtë video prezantohet bukuria e tempullit Fronton e  shekullit II.

Fronton Tempulli, personifikimi i lumit AOS, i zbuluar nga Hasan Ceka, në Berat e ka prejardhjen nga Apolonia. Hyji është përfytyruar si një plak i fuqishëm i shtrirë dhe i mbështetur në krahun e djathtë.  Fytyra e plakut është impozante me mjekër dhe flokë të gjatë që lëshohet mbi supe që artisti i ka paraqitur sikur janë të lagështa. Modelimi dhe teknika tregon për rëndësinë e paraqitjes së shumë detajeve anatomike. Identifikimi i figurës me personifikimi e lumit aos është mbështetur në element historic, numizmatik dhe mitologjik. Lumi AOS kishte një rol të rëndësishëm në jetën ekonomike të Apolonisë. Personifikimi i Vjosës ndeshet edhe në monedhat e kohës perandorake të qytetit, çka përforcon më tepër adhurimin që gëzonte lumin. Edhe burimet e shkruara pohojnë rolin mbrojtës që i jepet Aosit në raste lufte.

Fronton tempulli i vitit 1228, është i realizuar me gur gëlqeror. Përmasat e tij janë: lartësia 47,5 cm, gjerësia 65 cm, thellësia 21 cm. Objekti ndodhet i ekspozuar në Pavijonin e Lashtësisë në Muzeun Historik Kombëtar.

Video e plotë, këtu:

Si çdo institucion tjetër këto ditë edhe Muzeu Historik Kombëtar ka mbyllur dyert për shkak të pandemisë globale. Në këto kushte të pazakonta drejtuesit e muzeut kanë menduar të “dërgojnë” muzeun në shtëpitë e njerëzve, për të njohur më mirë historinë, për të kuptuar të kaluarën e për të zbuluar “thesare” të reja nëpërmjet videove të përgatitura në ambientet e muzeut kombëtar por edhe muzeve të tjera në Shqipëri.

Në këtë video prezantohet bukuria e tempullit Fronton e  shekullit II.

Fronton Tempulli, personifikimi i lumit AOS, i zbuluar nga Hasan Ceka, në Berat e ka prejardhjen nga Apolonia. Hyji është përfytyruar si një plak i fuqishëm i shtrirë dhe i mbështetur në krahun e djathtë.  Fytyra e plakut është impozante me mjekër dhe flokë të gjatë që lëshohet mbi supe që artisti i ka paraqitur sikur janë të lagështa. Modelimi dhe teknika tregon për rëndësinë e paraqitjes së shumë detajeve anatomike. Identifikimi i figurës me personifikimi e lumit aos është mbështetur në element historic, numizmatik dhe mitologjik. Lumi AOS kishte një rol të rëndësishëm në jetën ekonomike të Apolonisë. Personifikimi i Vjosës ndeshet edhe në monedhat e kohës perandorake të qytetit, çka përforcon më tepër adhurimin që gëzonte lumin. Edhe burimet e shkruara pohojnë rolin mbrojtës që i jepet Aosit në raste lufte.

Fronton tempulli i vitit 1228, është i realizuar me gur gëlqeror. Përmasat e tij janë: lartësia 47,5 cm, gjerësia 65 cm, thellësia 21 cm. Objekti ndodhet i ekspozuar në Pavijonin e Lashtësisë në Muzeun Historik Kombëtar.

Video e plotë, këtu: