Spanjë / Arben Merkoçi: Nuk mund të presim gjithçka nga shkenca

E mërkurë, 17 Prill, 2024
E mërkurë, 17 Prill, 2024

Spanjë / Arben Merkoçi: Nuk mund të presim gjithçka nga shkenca

Akademiku shqiptar Arben Merkoçi, kimist i specializuar në fushën e nanoteknologjisë dhe biosensorëve me veprimtari profesionale në Spanjë thotë se Pandemia e gjeti të gjithë botën të papërgatitur. Tashmë shkenca dhe teknologjia duhet të kontribuojnë me të vërtetat shkencore kundrejt hipotezave mediatike për COVID-19.

Për hipotezat e hedhura për situatën e rëndë në Itali dhe Spanjë ai ka thënë se kjo po diskutohet ende në tryezën e ekspertëve. Një nga hipotezat e hedhura është stili mediterran i jetesës në këto dy vende.

“Të gjithë e dimë se koronavirusi, kalon nga njëri person tek tjetri nëpërmjet kontaktit. Stili i jetesës mesdheta (Itali dhe Spanjë), ku kontakti midis brezave është më i shpeshtë, është ndoshta një arsye. Ndërkohë analizat e plota gjenetike të virusit janë akoma në proçes. Gjithashtu është folur edhe për një ndeshje sportive, pikërisht disa ditë para rasteve të infeksionit, ku pati një numër të madh tifozës nga këto dy vende që mund të ketë shërbyer si pikënisje”, shprehet akademiku.

Gjithashtu për shkencën ai thekson se ai nuk mund të presim gjithçka nga ajo. Ajo nuk ka një shkop magjik që mund të rregullojë situatën. Sipas tij qeveria shqiptare dhe ajo e vendeve të tjera duhet të sigurojnë një pakt për teknologjinë dhe shkencën.

“Shkencën e bëjnë njerëzit e përgatitur, në kushte të përshtashme. Një diagnostikim efikas kërkon miliona sensorë që duhet të kishin kosto të përballueshme, por edhe të ishin multi-parametrik. Kjo do të bënte të kishim një përgjigje më të saktë në çdo situatë klinike”, tha ai.

Burimi origjinal, këtu:

Akademiku shqiptar Arben Merkoçi, kimist i specializuar në fushën e nanoteknologjisë dhe biosensorëve me veprimtari profesionale në Spanjë thotë se Pandemia e gjeti të gjithë botën të papërgatitur. Tashmë shkenca dhe teknologjia duhet të kontribuojnë me të vërtetat shkencore kundrejt hipotezave mediatike për COVID-19.

Për hipotezat e hedhura për situatën e rëndë në Itali dhe Spanjë ai ka thënë se kjo po diskutohet ende në tryezën e ekspertëve. Një nga hipotezat e hedhura është stili mediterran i jetesës në këto dy vende.

“Të gjithë e dimë se koronavirusi, kalon nga njëri person tek tjetri nëpërmjet kontaktit. Stili i jetesës mesdheta (Itali dhe Spanjë), ku kontakti midis brezave është më i shpeshtë, është ndoshta një arsye. Ndërkohë analizat e plota gjenetike të virusit janë akoma në proçes. Gjithashtu është folur edhe për një ndeshje sportive, pikërisht disa ditë para rasteve të infeksionit, ku pati një numër të madh tifozës nga këto dy vende që mund të ketë shërbyer si pikënisje”, shprehet akademiku.

Gjithashtu për shkencën ai thekson se ai nuk mund të presim gjithçka nga ajo. Ajo nuk ka një shkop magjik që mund të rregullojë situatën. Sipas tij qeveria shqiptare dhe ajo e vendeve të tjera duhet të sigurojnë një pakt për teknologjinë dhe shkencën.

“Shkencën e bëjnë njerëzit e përgatitur, në kushte të përshtashme. Një diagnostikim efikas kërkon miliona sensorë që duhet të kishin kosto të përballueshme, por edhe të ishin multi-parametrik. Kjo do të bënte të kishim një përgjigje më të saktë në çdo situatë klinike”, tha ai.

Burimi origjinal, këtu:

Akademiku shqiptar Arben Merkoçi, kimist i specializuar në fushën e nanoteknologjisë dhe biosensorëve me veprimtari profesionale në Spanjë thotë se Pandemia e gjeti të gjithë botën të papërgatitur. Tashmë shkenca dhe teknologjia duhet të kontribuojnë me të vërtetat shkencore kundrejt hipotezave mediatike për COVID-19.

Për hipotezat e hedhura për situatën e rëndë në Itali dhe Spanjë ai ka thënë se kjo po diskutohet ende në tryezën e ekspertëve. Një nga hipotezat e hedhura është stili mediterran i jetesës në këto dy vende.

“Të gjithë e dimë se koronavirusi, kalon nga njëri person tek tjetri nëpërmjet kontaktit. Stili i jetesës mesdheta (Itali dhe Spanjë), ku kontakti midis brezave është më i shpeshtë, është ndoshta një arsye. Ndërkohë analizat e plota gjenetike të virusit janë akoma në proçes. Gjithashtu është folur edhe për një ndeshje sportive, pikërisht disa ditë para rasteve të infeksionit, ku pati një numër të madh tifozës nga këto dy vende që mund të ketë shërbyer si pikënisje”, shprehet akademiku.

Gjithashtu për shkencën ai thekson se ai nuk mund të presim gjithçka nga ajo. Ajo nuk ka një shkop magjik që mund të rregullojë situatën. Sipas tij qeveria shqiptare dhe ajo e vendeve të tjera duhet të sigurojnë një pakt për teknologjinë dhe shkencën.

“Shkencën e bëjnë njerëzit e përgatitur, në kushte të përshtashme. Një diagnostikim efikas kërkon miliona sensorë që duhet të kishin kosto të përballueshme, por edhe të ishin multi-parametrik. Kjo do të bënte të kishim një përgjigje më të saktë në çdo situatë klinike”, tha ai.

Burimi origjinal, këtu: