Pas tërmetit më pak taksa, bizneset e dëmtuara do të lehtësohen

E shtunë, 13 Prill, 2024
E shtunë, 13 Prill, 2024

Pas tërmetit më pak taksa, bizneset e dëmtuara do të lehtësohen

Bizneset që kanë pësuar dëme nga tërmeti i 26 nëntorit do të kompesohen duke paguar më pak taksa. Qeveria ka vendosur që të gjitha mallrat e shkatërruara nga tërmeti, por edhe asetet si si fabrikat apo makineritë të njihen si shpenzime të zbritshme.

Njohja e dëmeve si shpenzime të zbritshme ul bazën e taksueshme duke bërë që bizneset të paguajnë më pak tatim fitimi. Në rast se dëmet janë të mëdha atëherë pagesa e tatim fitimit shkon në zero.

Veç kompesimit të dëmeve nga tërmeti, tatimet kanë miratuar edhe një ndryshim tjetër, i cili prek të gjitha bizneset. Sipas udhëzimit të ri, të gjitha bizneset duhet ti dorëzojnë bilancet pranë tatimeve në të njëjtin format me ato që dorëzojnë në Qendrën Kombëtare të Biznesit

Sipas raportit të vlerësimit që kreu qeveria shqiptare në bashkëpunim me ekspertët ndërkombëtare tërmeti I 26 nëntorit ka shkaktuar mbi 150 milionë euro dëme tek bizneset përmes dëmtimit të fabrikave, makinerive apo mallrave në inventarë.

Burimi origjinal këtu

 

Bizneset që kanë pësuar dëme nga tërmeti i 26 nëntorit do të kompesohen duke paguar më pak taksa. Qeveria ka vendosur që të gjitha mallrat e shkatërruara nga tërmeti, por edhe asetet si si fabrikat apo makineritë të njihen si shpenzime të zbritshme.

Njohja e dëmeve si shpenzime të zbritshme ul bazën e taksueshme duke bërë që bizneset të paguajnë më pak tatim fitimi. Në rast se dëmet janë të mëdha atëherë pagesa e tatim fitimit shkon në zero.

Veç kompesimit të dëmeve nga tërmeti, tatimet kanë miratuar edhe një ndryshim tjetër, i cili prek të gjitha bizneset. Sipas udhëzimit të ri, të gjitha bizneset duhet ti dorëzojnë bilancet pranë tatimeve në të njëjtin format me ato që dorëzojnë në Qendrën Kombëtare të Biznesit

Sipas raportit të vlerësimit që kreu qeveria shqiptare në bashkëpunim me ekspertët ndërkombëtare tërmeti I 26 nëntorit ka shkaktuar mbi 150 milionë euro dëme tek bizneset përmes dëmtimit të fabrikave, makinerive apo mallrave në inventarë.

Burimi origjinal këtu

 

Bizneset që kanë pësuar dëme nga tërmeti i 26 nëntorit do të kompesohen duke paguar më pak taksa. Qeveria ka vendosur që të gjitha mallrat e shkatërruara nga tërmeti, por edhe asetet si si fabrikat apo makineritë të njihen si shpenzime të zbritshme.

Njohja e dëmeve si shpenzime të zbritshme ul bazën e taksueshme duke bërë që bizneset të paguajnë më pak tatim fitimi. Në rast se dëmet janë të mëdha atëherë pagesa e tatim fitimit shkon në zero.

Veç kompesimit të dëmeve nga tërmeti, tatimet kanë miratuar edhe një ndryshim tjetër, i cili prek të gjitha bizneset. Sipas udhëzimit të ri, të gjitha bizneset duhet ti dorëzojnë bilancet pranë tatimeve në të njëjtin format me ato që dorëzojnë në Qendrën Kombëtare të Biznesit

Sipas raportit të vlerësimit që kreu qeveria shqiptare në bashkëpunim me ekspertët ndërkombëtare tërmeti I 26 nëntorit ka shkaktuar mbi 150 milionë euro dëme tek bizneset përmes dëmtimit të fabrikave, makinerive apo mallrave në inventarë.

Burimi origjinal këtu