AADF hap thirrjen e dytë për programin READ për akademikët nga Diaspora

E mërkurë, 17 Prill, 2024
E mërkurë, 17 Prill, 2024

AADF hap thirrjen e dytë për programin READ për akademikët nga Diaspora

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) ka lancuar thirrjen e dytë për programin Research Expertise from the Academic Diaspora, (READ). Një program që synon të krijojë një bashkëpunim të qëndrueshëm midis Diasporës Shkencore dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri me qëllimin për të forcuar kapacitetet institucionale dhe cilësinë e kërkimit shkencor.

Lexo edhe: READ, Suksesi i programit të parë që angazhon Diasporën Shkencore në vendlindje

Nëse jeni resident në Shqipëri mund të alikoni në linkun këtu.

http://ëëë.iie.org/…/Apply/For-Albanian-Resident-Scholars

Nëse jeni një akademik që jetoni jashtë Shqipërisë  klikoni në linkun këtu

http: // www.iie.org/en/Programs/Research-Expertise-from-the-Academic-Diaspora/Apply/For-Albanian-Diaspora-Scholars

Aplikimet mbyllen më 17 Dhjetor 2022

Në planin afatgjatë, programi READ do të kontribuojë në rezultatet e kërkimit në Shqipëri, do të rrisë kapacitetet e IAL-ve në vend dhe do të krijojë bashkëpunime të qëndrueshme me institucionet e tjera akademike jashtë vendit. Programi gjithashtu do të aftësojë akademikët shqiptarë të aplikojnë për grante e projekte kërkimore në donatorë të ndryshëm.

 

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) ka lancuar thirrjen e dytë për programin Research Expertise from the Academic Diaspora, (READ). Një program që synon të krijojë një bashkëpunim të qëndrueshëm midis Diasporës Shkencore dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri me qëllimin për të forcuar kapacitetet institucionale dhe cilësinë e kërkimit shkencor.

Lexo edhe: READ, Suksesi i programit të parë që angazhon Diasporën Shkencore në vendlindje

Nëse jeni resident në Shqipëri mund të alikoni në linkun këtu.

http://ëëë.iie.org/…/Apply/For-Albanian-Resident-Scholars

Nëse jeni një akademik që jetoni jashtë Shqipërisë  klikoni në linkun këtu

http: // www.iie.org/en/Programs/Research-Expertise-from-the-Academic-Diaspora/Apply/For-Albanian-Diaspora-Scholars

Aplikimet mbyllen më 17 Dhjetor 2022

Në planin afatgjatë, programi READ do të kontribuojë në rezultatet e kërkimit në Shqipëri, do të rrisë kapacitetet e IAL-ve në vend dhe do të krijojë bashkëpunime të qëndrueshme me institucionet e tjera akademike jashtë vendit. Programi gjithashtu do të aftësojë akademikët shqiptarë të aplikojnë për grante e projekte kërkimore në donatorë të ndryshëm.

 

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) ka lancuar thirrjen e dytë për programin Research Expertise from the Academic Diaspora, (READ). Një program që synon të krijojë një bashkëpunim të qëndrueshëm midis Diasporës Shkencore dhe Institucioneve të Arsimit të Lartë në Shqipëri me qëllimin për të forcuar kapacitetet institucionale dhe cilësinë e kërkimit shkencor.

Lexo edhe: READ, Suksesi i programit të parë që angazhon Diasporën Shkencore në vendlindje

Nëse jeni resident në Shqipëri mund të alikoni në linkun këtu.

http://ëëë.iie.org/…/Apply/For-Albanian-Resident-Scholars

Nëse jeni një akademik që jetoni jashtë Shqipërisë  klikoni në linkun këtu

http: // www.iie.org/en/Programs/Research-Expertise-from-the-Academic-Diaspora/Apply/For-Albanian-Diaspora-Scholars

Aplikimet mbyllen më 17 Dhjetor 2022

Në planin afatgjatë, programi READ do të kontribuojë në rezultatet e kërkimit në Shqipëri, do të rrisë kapacitetet e IAL-ve në vend dhe do të krijojë bashkëpunime të qëndrueshme me institucionet e tjera akademike jashtë vendit. Programi gjithashtu do të aftësojë akademikët shqiptarë të aplikojnë për grante e projekte kërkimore në donatorë të ndryshëm.