Aristokracia shqiptare në Perandorinë Osmane

E martë, 18 Qershor, 2024
E martë, 18 Qershor, 2024

Aristokracia shqiptare në Perandorinë Osmane

Të njohura si oxhaqëritë shqiptare, në Perandorinë Osmane ekzistonin një numër familjesh të pasura shqiptare, që paraqitnin një lloj aristokracie.

Të tilla ishin familjet Vlora, Toptani, Vrioni, Begolli etj., anëtarët e të cilat mbanin pozita drejtuese në Perandorinë Osmane dhe përgjithësisht martoheshin vetëm mes tyre.

Të përshkruara deri në detaje nga politikani dhe intelektuali Eqrem Bej Vlora në kujtimet e tij, historia e tyre është përfolur në emisionin CODEX të KTV-së, nga ligjëruesi i të drejtës ndërkombëtare Enver Hasani.

“Shqiptarët si çdo perandori kanë pasur një aristokraci të tyren, sepse nuk mund të ketë perandori pa aristokraci” u shpreh Hasani në Codex.

Më tej ai tregon: “Shqiptarët në Perandorinë Otomane kanë merrë pjesë shumë bukur në aristokraci, veçanërisht në aristokracinë ushtarake, siç kanë marrë pjesë dhe Kurdër. Aristokracia ka lindur kryesisht prej pushtimeve në shëkullin XVII-XVIII si merita të luftës që i kanë shërbyer perandorisë osmane. Në fillim të shek XX filloi të krijohej elita, sepse familjet e mëdha, Vlora, Toptani etj., filluan të shkollojnë fëmijët në lice dhe më vonë i kanë përfunduar shkollat në Vjenë. Kadareja e ka thënë shumë bukur tek libri “Viti i Mbrapshtë”, ku shkruan se në 1912 Shqipëria ka qenë më së shumti aristokraci dhe intelektualë, sepse kur u prish perandoria Osmane, pjesa më e madhe e tyre u tërhoq. Në momenin që ne pranuam alfabetin latin ata mbetën të përjashtuar dhe për më tepër shkrimi i ri solli riedukimin.”

Të njohura si oxhaqëritë shqiptare, në Perandorinë Osmane ekzistonin një numër familjesh të pasura shqiptare, që paraqitnin një lloj aristokracie.

Të tilla ishin familjet Vlora, Toptani, Vrioni, Begolli etj., anëtarët e të cilat mbanin pozita drejtuese në Perandorinë Osmane dhe përgjithësisht martoheshin vetëm mes tyre.

Të përshkruara deri në detaje nga politikani dhe intelektuali Eqrem Bej Vlora në kujtimet e tij, historia e tyre është përfolur në emisionin CODEX të KTV-së, nga ligjëruesi i të drejtës ndërkombëtare Enver Hasani.

“Shqiptarët si çdo perandori kanë pasur një aristokraci të tyren, sepse nuk mund të ketë perandori pa aristokraci” u shpreh Hasani në Codex.

Më tej ai tregon: “Shqiptarët në Perandorinë Otomane kanë merrë pjesë shumë bukur në aristokraci, veçanërisht në aristokracinë ushtarake, siç kanë marrë pjesë dhe Kurdër. Aristokracia ka lindur kryesisht prej pushtimeve në shëkullin XVII-XVIII si merita të luftës që i kanë shërbyer perandorisë osmane. Në fillim të shek XX filloi të krijohej elita, sepse familjet e mëdha, Vlora, Toptani etj., filluan të shkollojnë fëmijët në lice dhe më vonë i kanë përfunduar shkollat në Vjenë. Kadareja e ka thënë shumë bukur tek libri “Viti i Mbrapshtë”, ku shkruan se në 1912 Shqipëria ka qenë më së shumti aristokraci dhe intelektualë, sepse kur u prish perandoria Osmane, pjesa më e madhe e tyre u tërhoq. Në momenin që ne pranuam alfabetin latin ata mbetën të përjashtuar dhe për më tepër shkrimi i ri solli riedukimin.”

Të njohura si oxhaqëritë shqiptare, në Perandorinë Osmane ekzistonin një numër familjesh të pasura shqiptare, që paraqitnin një lloj aristokracie.

Të tilla ishin familjet Vlora, Toptani, Vrioni, Begolli etj., anëtarët e të cilat mbanin pozita drejtuese në Perandorinë Osmane dhe përgjithësisht martoheshin vetëm mes tyre.

Të përshkruara deri në detaje nga politikani dhe intelektuali Eqrem Bej Vlora në kujtimet e tij, historia e tyre është përfolur në emisionin CODEX të KTV-së, nga ligjëruesi i të drejtës ndërkombëtare Enver Hasani.

“Shqiptarët si çdo perandori kanë pasur një aristokraci të tyren, sepse nuk mund të ketë perandori pa aristokraci” u shpreh Hasani në Codex.

Më tej ai tregon: “Shqiptarët në Perandorinë Otomane kanë merrë pjesë shumë bukur në aristokraci, veçanërisht në aristokracinë ushtarake, siç kanë marrë pjesë dhe Kurdër. Aristokracia ka lindur kryesisht prej pushtimeve në shëkullin XVII-XVIII si merita të luftës që i kanë shërbyer perandorisë osmane. Në fillim të shek XX filloi të krijohej elita, sepse familjet e mëdha, Vlora, Toptani etj., filluan të shkollojnë fëmijët në lice dhe më vonë i kanë përfunduar shkollat në Vjenë. Kadareja e ka thënë shumë bukur tek libri “Viti i Mbrapshtë”, ku shkruan se në 1912 Shqipëria ka qenë më së shumti aristokraci dhe intelektualë, sepse kur u prish perandoria Osmane, pjesa më e madhe e tyre u tërhoq. Në momenin që ne pranuam alfabetin latin ata mbetën të përjashtuar dhe për më tepër shkrimi i ri solli riedukimin.”