Fiskalizimi / Fillojnë aplikimet për çertifikimin e prodhuesve të software

E enjte, 13 Qershor, 2024
E enjte, 13 Qershor, 2024

Fiskalizimi / Fillojnë aplikimet për çertifikimin e prodhuesve të software

Procesi i fiskalizimit, që do të detyrojë bizneset mbi 8 mln lekë që nga shtatori i këtij viti dhe të tjerë tjerët nga 1 janari, që të raportojnë shitjet ditore sipas një teknologjie të re, po avancon.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon tatimpaguesit që operojnë në fushën e Teknologjisë së Informacionit, se në kuadër të procesit të Fiskalizimit, mund të aplikojnë për t’u çertifikuar si  një prodhues/mirëmbajtës i zgjidhjeve software-ike, bazuar dhe në zbatim të kërkesave të VKM  nr. 239, datë 20.03.2020 “Për kërkesat teknike dhe funskionale të zgjidhjes software-ike për procedurën e faturimit dhe të fiskalizimit si dhe procedurën e kriteret për regjistrimin e prodhuesve e të mirëmbajtësve të zgjidhjeve software-ike”

Regjistrimi i prodhuesve dhe mirëmbajtësve të zgjidhjeve software-ike, është mundësuar nëpërmjet  aplikimit online në platformën e-albania.

Pasi subjektet e klasifisikuara si pjesë e regjistrit të prodhuesve apo mirëmbajtësve software-ikë do të marrin Certifikatën elektronike, e cila do të përmbajë kodin e prodhuesit/mirëmbajtësit software-ik si dhe kodin e zgjidhjes software-ike të regjistruar, ata do të regjistrohen në regjistrin publik të prodhuesve apo mirëmbajtësve software-ikë dhe do të mund të ofrojnë produktet/shërbimet e tyre në tregun e Republikës së Shqipërisë.

Kriteret, hapat e procedurës së aplikimit si dhe dokumentacionin e nevojshëm, ju mund t’i gjeni në https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspxwservice_filter=INS&institution_id=111&institution_name=Ministria%20e%20Financave%20dhe%20Ekonomis%c3%ab&service_type=Y

Administrata Tatimore fton të gjithë subjektet që operojnë në këtë fushë dhe plotësojnë kriteret sipas VKM nr.239 datë 20.03.2020, të aplikojnë sa më parë për t’u certifikuar dhe për t’u bërë pjesë e procesit të Fiskalizimit.

Kur filllon zbatimi

Konkretisht ligji për fiskalizimin parashikon që për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatim fitimit me të ardhura vjetore mbi 8 milionë lekë,  të shtrijë efektet fillojnë më 1 shtator 2020.

Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatim të thjeshtuar mbi fitimin me të ardhura vjetore mbi 2 milionë lekë, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.

Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin me të ardhura vjetore deri në 2 milionë lekë, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021 kurse Për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.

Në fund për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 korrik 2021. /Monitor

Procesi i fiskalizimit, që do të detyrojë bizneset mbi 8 mln lekë që nga shtatori i këtij viti dhe të tjerë tjerët nga 1 janari, që të raportojnë shitjet ditore sipas një teknologjie të re, po avancon.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon tatimpaguesit që operojnë në fushën e Teknologjisë së Informacionit, se në kuadër të procesit të Fiskalizimit, mund të aplikojnë për t’u çertifikuar si  një prodhues/mirëmbajtës i zgjidhjeve software-ike, bazuar dhe në zbatim të kërkesave të VKM  nr. 239, datë 20.03.2020 “Për kërkesat teknike dhe funskionale të zgjidhjes software-ike për procedurën e faturimit dhe të fiskalizimit si dhe procedurën e kriteret për regjistrimin e prodhuesve e të mirëmbajtësve të zgjidhjeve software-ike”

Regjistrimi i prodhuesve dhe mirëmbajtësve të zgjidhjeve software-ike, është mundësuar nëpërmjet  aplikimit online në platformën e-albania.

Pasi subjektet e klasifisikuara si pjesë e regjistrit të prodhuesve apo mirëmbajtësve software-ikë do të marrin Certifikatën elektronike, e cila do të përmbajë kodin e prodhuesit/mirëmbajtësit software-ik si dhe kodin e zgjidhjes software-ike të regjistruar, ata do të regjistrohen në regjistrin publik të prodhuesve apo mirëmbajtësve software-ikë dhe do të mund të ofrojnë produktet/shërbimet e tyre në tregun e Republikës së Shqipërisë.

Kriteret, hapat e procedurës së aplikimit si dhe dokumentacionin e nevojshëm, ju mund t’i gjeni në https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspxwservice_filter=INS&institution_id=111&institution_name=Ministria%20e%20Financave%20dhe%20Ekonomis%c3%ab&service_type=Y

Administrata Tatimore fton të gjithë subjektet që operojnë në këtë fushë dhe plotësojnë kriteret sipas VKM nr.239 datë 20.03.2020, të aplikojnë sa më parë për t’u certifikuar dhe për t’u bërë pjesë e procesit të Fiskalizimit.

Kur filllon zbatimi

Konkretisht ligji për fiskalizimin parashikon që për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatim fitimit me të ardhura vjetore mbi 8 milionë lekë,  të shtrijë efektet fillojnë më 1 shtator 2020.

Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatim të thjeshtuar mbi fitimin me të ardhura vjetore mbi 2 milionë lekë, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.

Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin me të ardhura vjetore deri në 2 milionë lekë, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021 kurse Për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.

Në fund për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 korrik 2021. /Monitor

Procesi i fiskalizimit, që do të detyrojë bizneset mbi 8 mln lekë që nga shtatori i këtij viti dhe të tjerë tjerët nga 1 janari, që të raportojnë shitjet ditore sipas një teknologjie të re, po avancon.

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve informon tatimpaguesit që operojnë në fushën e Teknologjisë së Informacionit, se në kuadër të procesit të Fiskalizimit, mund të aplikojnë për t’u çertifikuar si  një prodhues/mirëmbajtës i zgjidhjeve software-ike, bazuar dhe në zbatim të kërkesave të VKM  nr. 239, datë 20.03.2020 “Për kërkesat teknike dhe funskionale të zgjidhjes software-ike për procedurën e faturimit dhe të fiskalizimit si dhe procedurën e kriteret për regjistrimin e prodhuesve e të mirëmbajtësve të zgjidhjeve software-ike”

Regjistrimi i prodhuesve dhe mirëmbajtësve të zgjidhjeve software-ike, është mundësuar nëpërmjet  aplikimit online në platformën e-albania.

Pasi subjektet e klasifisikuara si pjesë e regjistrit të prodhuesve apo mirëmbajtësve software-ikë do të marrin Certifikatën elektronike, e cila do të përmbajë kodin e prodhuesit/mirëmbajtësit software-ik si dhe kodin e zgjidhjes software-ike të regjistruar, ata do të regjistrohen në regjistrin publik të prodhuesve apo mirëmbajtësve software-ikë dhe do të mund të ofrojnë produktet/shërbimet e tyre në tregun e Republikës së Shqipërisë.

Kriteret, hapat e procedurës së aplikimit si dhe dokumentacionin e nevojshëm, ju mund t’i gjeni në https://e-albania.al/eAlbaniaServices/ServiceList.aspxwservice_filter=INS&institution_id=111&institution_name=Ministria%20e%20Financave%20dhe%20Ekonomis%c3%ab&service_type=Y

Administrata Tatimore fton të gjithë subjektet që operojnë në këtë fushë dhe plotësojnë kriteret sipas VKM nr.239 datë 20.03.2020, të aplikojnë sa më parë për t’u certifikuar dhe për t’u bërë pjesë e procesit të Fiskalizimit.

Kur filllon zbatimi

Konkretisht ligji për fiskalizimin parashikon që për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatim fitimit me të ardhura vjetore mbi 8 milionë lekë,  të shtrijë efektet fillojnë më 1 shtator 2020.

Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit mbi vlerën e shtuar dhe tatim të thjeshtuar mbi fitimin me të ardhura vjetore mbi 2 milionë lekë, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.

Për transaksionet me para në dorë nga tatimpaguesit subjekt të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin me të ardhura vjetore deri në 2 milionë lekë, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021 kurse Për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve dhe organeve publike, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 janar 2021.

Në fund për transaksionet pa para në dorë ndërmjet tatimpaguesve, efektet e këtij ligji fillojnë më 1 korrik 2021. /Monitor