Shkolla Shqipe në Zvicër vazhdon me mësimin e gjuhës shqipe në distancë

E diel, 28 Maj, 2023
E diel, 28 Maj, 2023

Shkolla Shqipe në Zvicër vazhdon me mësimin e gjuhës shqipe në distancë

Në këtë kohë pandemie, ku po mundohemi që sa më shumë të zbatojmë rregullat e shëndetit publik, edhe Shkolla Shqipe në Zvicër gjatë këtyre dy javëve të fundit ka filluar me orët mësimore në distancë. Qëllimi i këtyre orëve mësimore është që të jemi sa më afër nxënësve tanë në këto ditë të vështira, si dhe të mundohemi, që nëpërmjet njësive mësimore të komunikojmë me nxënësit dhe familjet e tyre.

Pothuajse të gjithë prindërit e shkollës shqipe në Zvicër  gjatë këtyre dy javëve kanë treguar një gatishmëri dhe njësitë mësimore i kanë pranuar nëpërmjet formave të ndryshme elektronike, duke bashkëpunuar me mësuesit si dhe njëherit duke i angazhuar fëmijët e tyre jo vetëm në orët e shkollës zvicerane por edhe në orët mësimore të gjuhës shqipe.

Në këtë gjendje të ngarkuar psikike ndihemi të lehtësuar ne si mësues kur marrim përgjigjet e fëmijëve të shkollës shqipe, për punën e tyre që e kanë bërë në shtëpi. Pra forma e detyrave të klasës tani ka kaluar në formën e detyrave të shtëpisë dhe njësive mësimore të cilat dërgohen në formë elektronike.

Është jashtëzakonisht i madh numri  i atyre nxënësve të cilët i kanë kryer detyrat gjatë këtyre dy javëve në këto shënime të ditarit tonë, po i sjellim edhe për lexuesit e revistës Albinfo disa fotografi për angazhimin e tyre, angazhim i cili dëshmon edhe dashurinë e madhe që kanë për mësimin e gjuhës amtare.

Burimi origjinal, këtu:

Në këtë kohë pandemie, ku po mundohemi që sa më shumë të zbatojmë rregullat e shëndetit publik, edhe Shkolla Shqipe në Zvicër gjatë këtyre dy javëve të fundit ka filluar me orët mësimore në distancë. Qëllimi i këtyre orëve mësimore është që të jemi sa më afër nxënësve tanë në këto ditë të vështira, si dhe të mundohemi, që nëpërmjet njësive mësimore të komunikojmë me nxënësit dhe familjet e tyre.

Pothuajse të gjithë prindërit e shkollës shqipe në Zvicër  gjatë këtyre dy javëve kanë treguar një gatishmëri dhe njësitë mësimore i kanë pranuar nëpërmjet formave të ndryshme elektronike, duke bashkëpunuar me mësuesit si dhe njëherit duke i angazhuar fëmijët e tyre jo vetëm në orët e shkollës zvicerane por edhe në orët mësimore të gjuhës shqipe.

Në këtë gjendje të ngarkuar psikike ndihemi të lehtësuar ne si mësues kur marrim përgjigjet e fëmijëve të shkollës shqipe, për punën e tyre që e kanë bërë në shtëpi. Pra forma e detyrave të klasës tani ka kaluar në formën e detyrave të shtëpisë dhe njësive mësimore të cilat dërgohen në formë elektronike.

Është jashtëzakonisht i madh numri  i atyre nxënësve të cilët i kanë kryer detyrat gjatë këtyre dy javëve në këto shënime të ditarit tonë, po i sjellim edhe për lexuesit e revistës Albinfo disa fotografi për angazhimin e tyre, angazhim i cili dëshmon edhe dashurinë e madhe që kanë për mësimin e gjuhës amtare.

Burimi origjinal, këtu:

Në këtë kohë pandemie, ku po mundohemi që sa më shumë të zbatojmë rregullat e shëndetit publik, edhe Shkolla Shqipe në Zvicër gjatë këtyre dy javëve të fundit ka filluar me orët mësimore në distancë. Qëllimi i këtyre orëve mësimore është që të jemi sa më afër nxënësve tanë në këto ditë të vështira, si dhe të mundohemi, që nëpërmjet njësive mësimore të komunikojmë me nxënësit dhe familjet e tyre.

Pothuajse të gjithë prindërit e shkollës shqipe në Zvicër  gjatë këtyre dy javëve kanë treguar një gatishmëri dhe njësitë mësimore i kanë pranuar nëpërmjet formave të ndryshme elektronike, duke bashkëpunuar me mësuesit si dhe njëherit duke i angazhuar fëmijët e tyre jo vetëm në orët e shkollës zvicerane por edhe në orët mësimore të gjuhës shqipe.

Në këtë gjendje të ngarkuar psikike ndihemi të lehtësuar ne si mësues kur marrim përgjigjet e fëmijëve të shkollës shqipe, për punën e tyre që e kanë bërë në shtëpi. Pra forma e detyrave të klasës tani ka kaluar në formën e detyrave të shtëpisë dhe njësive mësimore të cilat dërgohen në formë elektronike.

Është jashtëzakonisht i madh numri  i atyre nxënësve të cilët i kanë kryer detyrat gjatë këtyre dy javëve në këto shënime të ditarit tonë, po i sjellim edhe për lexuesit e revistës Albinfo disa fotografi për angazhimin e tyre, angazhim i cili dëshmon edhe dashurinë e madhe që kanë për mësimin e gjuhës amtare.

Burimi origjinal, këtu: