FMN: A do të ngaladësojë COVID-19 ritmin e ekonomisë? Ende herët për shifra

E hënë, 22 Prill, 2024
E hënë, 22 Prill, 2024

FMN: A do të ngaladësojë COVID-19 ritmin e ekonomisë? Ende herët për shifra

Teksa në Shqipëri rastet po shtohen nga të prekurit me COVID-19, një ekip I fondit monetarë ndërkombëtar ka diskutuar në distancë me autoritet e vendit tonë. Në përfundim të këtij misioni FMN ka publikuar deklaratën në të cilën thotë se ekonomia e vendit do të ngadalësohet ndjeshëm si pasojë e COVID-19. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar është herët për të pasur vlerësime në shifra sesa do të jetë shkalla e ngadalësimit

“Perspektiva afatshkurtër për ekonominë shqiptare ka ndryshuar në tre muajt e fundit. Për më tepër, shpërthimi i fundit global i koronavirusit (COVID-19) pritet të ngadalësojë rritjen ekonomike më tej në vitin 2020.Shkalla e ngadalësimit është tejet e paqartë në këtë moment,do të jenë të nevojshme politika për të mbrojtur njerëzit gjatë shpërthimit të COVID-19 duke siguruar që sektori shëndetësor të ketë burime të mjaftueshme dhe duke mbështetur më të prekurit”

COVID-19 që ka prekur vendin është goditja e dytë që ekonomia shqiptare ka marr pas tërmetiti të 26 Nëntorit. Fondi Monetarë Ndërkombëtarë thotë se është e rëndësishme që projektet e rindërtimit të qeverisen në mënyrë sa më transparte. “Do të jetë e rëndësishme të sigurohet që projektet e rindërtimit të administrohen në mënyrë transparente, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare, dhe të kenë përparësi më të rrezikuarit”.

Burimi origjinal këtu 

Teksa në Shqipëri rastet po shtohen nga të prekurit me COVID-19, një ekip I fondit monetarë ndërkombëtar ka diskutuar në distancë me autoritet e vendit tonë. Në përfundim të këtij misioni FMN ka publikuar deklaratën në të cilën thotë se ekonomia e vendit do të ngadalësohet ndjeshëm si pasojë e COVID-19. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar është herët për të pasur vlerësime në shifra sesa do të jetë shkalla e ngadalësimit

“Perspektiva afatshkurtër për ekonominë shqiptare ka ndryshuar në tre muajt e fundit. Për më tepër, shpërthimi i fundit global i koronavirusit (COVID-19) pritet të ngadalësojë rritjen ekonomike më tej në vitin 2020.Shkalla e ngadalësimit është tejet e paqartë në këtë moment,do të jenë të nevojshme politika për të mbrojtur njerëzit gjatë shpërthimit të COVID-19 duke siguruar që sektori shëndetësor të ketë burime të mjaftueshme dhe duke mbështetur më të prekurit”

COVID-19 që ka prekur vendin është goditja e dytë që ekonomia shqiptare ka marr pas tërmetiti të 26 Nëntorit. Fondi Monetarë Ndërkombëtarë thotë se është e rëndësishme që projektet e rindërtimit të qeverisen në mënyrë sa më transparte. “Do të jetë e rëndësishme të sigurohet që projektet e rindërtimit të administrohen në mënyrë transparente, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare, dhe të kenë përparësi më të rrezikuarit”.

Burimi origjinal këtu 

Teksa në Shqipëri rastet po shtohen nga të prekurit me COVID-19, një ekip I fondit monetarë ndërkombëtar ka diskutuar në distancë me autoritet e vendit tonë. Në përfundim të këtij misioni FMN ka publikuar deklaratën në të cilën thotë se ekonomia e vendit do të ngadalësohet ndjeshëm si pasojë e COVID-19. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar është herët për të pasur vlerësime në shifra sesa do të jetë shkalla e ngadalësimit

“Perspektiva afatshkurtër për ekonominë shqiptare ka ndryshuar në tre muajt e fundit. Për më tepër, shpërthimi i fundit global i koronavirusit (COVID-19) pritet të ngadalësojë rritjen ekonomike më tej në vitin 2020.Shkalla e ngadalësimit është tejet e paqartë në këtë moment,do të jenë të nevojshme politika për të mbrojtur njerëzit gjatë shpërthimit të COVID-19 duke siguruar që sektori shëndetësor të ketë burime të mjaftueshme dhe duke mbështetur më të prekurit”

COVID-19 që ka prekur vendin është goditja e dytë që ekonomia shqiptare ka marr pas tërmetiti të 26 Nëntorit. Fondi Monetarë Ndërkombëtarë thotë se është e rëndësishme që projektet e rindërtimit të qeverisen në mënyrë sa më transparte. “Do të jetë e rëndësishme të sigurohet që projektet e rindërtimit të administrohen në mënyrë transparente, në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare, dhe të kenë përparësi më të rrezikuarit”.

Burimi origjinal këtu