Parlamenti Britanik fokus te rinia shqiptare, prezanton projektin “Gjenerata e ardhshme në Shqipëri”

E shtunë, 25 Maj, 2024
E shtunë, 25 Maj, 2024

Parlamenti Britanik fokus te rinia shqiptare, prezanton projektin “Gjenerata e ardhshme në Shqipëri”

Ditën e martë më 27 shkurt 2024, në Dhomën e Komunave të vendosur në ndërtesën madhështore të House of Parlamenti, Westminster në Londër, u zhvillua pritja dhe prezantimi i projektit lidhur me të ardhmen e brezit të ri në Shqipëri.

Ky projekt është me qendër në Tiranë. Këto  bashkëpunime janë ura që ndërtohen midis Anglisë dhe Shqipërisë me qëllim që të ndihmohet brezi i ri në rrugëtimin e tij drejt shkencës, teknologjisë dhe fushave të tjera.

Po ashtu edhe zgjerimit të rrjetit meritokratik me studentë shqiptar në Angli dhe mbarëvajtjes më cilësore të brezit të ri shqiptar edhe në vendin mëmë.

Nga intervista e shkurtër dhe tejet konstruktive, të cilën pata  kënaqësinë t’i zhvilloja, në këtë okazion, me z. Martin Vicker, Anëtar i Parlamentit për Cleethorpes dhe znj. Majlinda Mazalliu, Zv/drejtoreshë e Këshillit Britanik për Ballkanin Perendimor u shpreh dëshira e mirë nga të dy palët për të realizuar dhe ndihmuar rininë shqiptare. Fokusimin e saj drejt një perspektivë legjitime dhe korrekte për të ardhmen.

Merrnin pjesë anëtarë të Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar, anëtarë të Qeverisë Britanike, anëtarë të Qeverisë Shqiptare, Këshillit Britanik, profesor shqiptarë të Universitetit në Mbretërinë e Bashkuar, Think Tanks në MB, studiues shqiptarë të Chevening, Femrat shqiptare studiuese të STEM, anëtarë të Këshillit Rinor Shqiptarë, aktivistë të diasporës shqiptare në MB.

Programi “Next Generation Albania”  është i pari nga seritë kërkimore për Gjeneratës së ardhshme që

është realizuar në Ballkanin Perëndimor.  Ky hulumtim jep njohuri të thella në jetën e të rinjve shqiptarë, si dhe ofrimin e një platforme për zhvillimin e planeve për programimin e mëvonshëm në vend. Raporti ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse për nevojat, potencialin dhe aspiratat e të rinjve në Shqipëri.

Ky organizim me bosht British Council Albania pati këto prezantime:

Së pari nga  Z. Martin Vickers, Anëtar i Parlamentit për Cleethorpes, Dhoma e Komunave

Në vazhdim z. Charlie Walker, Drejtor i Operacioneve Ndërkombëtare të Këshillit Britanik.

Në vazhdim një video prezantim i shkurtër i gjetjeve të “Next Generation Albania”.

Vijoi ndarja e përvojës nga Valbona Halitaj, Anëtare e Task Forcës Rinore.

Përshëndetje nga Z.Uran Ferizi, Ambasador i Shqipërisë në MB.

Një përshëndetje dhe inkurajim nga Z.Alastair King-Smith, Ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri. Fjala përmbyllëse nga z.Majlinda Mazelliut, Zv/drejtoreshë e Këshillit Britanik për Ballkanin Perendimor dhe drejtoreshë për Shqipërinë dhe Kosovën.

Ky takim shënoi hapa në ngjitje dhe një bashkëpunim pozitiv mbështetës nga Shteti Anglez për Shqipërinë.

 

Ditën e martë më 27 shkurt 2024, në Dhomën e Komunave të vendosur në ndërtesën madhështore të House of Parlamenti, Westminster në Londër, u zhvillua pritja dhe prezantimi i projektit lidhur me të ardhmen e brezit të ri në Shqipëri.

Ky projekt është me qendër në Tiranë. Këto  bashkëpunime janë ura që ndërtohen midis Anglisë dhe Shqipërisë me qëllim që të ndihmohet brezi i ri në rrugëtimin e tij drejt shkencës, teknologjisë dhe fushave të tjera.

Po ashtu edhe zgjerimit të rrjetit meritokratik me studentë shqiptar në Angli dhe mbarëvajtjes më cilësore të brezit të ri shqiptar edhe në vendin mëmë.

Nga intervista e shkurtër dhe tejet konstruktive, të cilën pata  kënaqësinë t’i zhvilloja, në këtë okazion, me z. Martin Vicker, Anëtar i Parlamentit për Cleethorpes dhe znj. Majlinda Mazalliu, Zv/drejtoreshë e Këshillit Britanik për Ballkanin Perendimor u shpreh dëshira e mirë nga të dy palët për të realizuar dhe ndihmuar rininë shqiptare. Fokusimin e saj drejt një perspektivë legjitime dhe korrekte për të ardhmen.

Merrnin pjesë anëtarë të Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar, anëtarë të Qeverisë Britanike, anëtarë të Qeverisë Shqiptare, Këshillit Britanik, profesor shqiptarë të Universitetit në Mbretërinë e Bashkuar, Think Tanks në MB, studiues shqiptarë të Chevening, Femrat shqiptare studiuese të STEM, anëtarë të Këshillit Rinor Shqiptarë, aktivistë të diasporës shqiptare në MB.

Programi “Next Generation Albania”  është i pari nga seritë kërkimore për Gjeneratës së ardhshme që

është realizuar në Ballkanin Perëndimor.  Ky hulumtim jep njohuri të thella në jetën e të rinjve shqiptarë, si dhe ofrimin e një platforme për zhvillimin e planeve për programimin e mëvonshëm në vend. Raporti ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse për nevojat, potencialin dhe aspiratat e të rinjve në Shqipëri.

Ky organizim me bosht British Council Albania pati këto prezantime:

Së pari nga  Z. Martin Vickers, Anëtar i Parlamentit për Cleethorpes, Dhoma e Komunave

Në vazhdim z. Charlie Walker, Drejtor i Operacioneve Ndërkombëtare të Këshillit Britanik.

Në vazhdim një video prezantim i shkurtër i gjetjeve të “Next Generation Albania”.

Vijoi ndarja e përvojës nga Valbona Halitaj, Anëtare e Task Forcës Rinore.

Përshëndetje nga Z.Uran Ferizi, Ambasador i Shqipërisë në MB.

Një përshëndetje dhe inkurajim nga Z.Alastair King-Smith, Ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri. Fjala përmbyllëse nga z.Majlinda Mazelliut, Zv/drejtoreshë e Këshillit Britanik për Ballkanin Perendimor dhe drejtoreshë për Shqipërinë dhe Kosovën.

Ky takim shënoi hapa në ngjitje dhe një bashkëpunim pozitiv mbështetës nga Shteti Anglez për Shqipërinë.

 

Ditën e martë më 27 shkurt 2024, në Dhomën e Komunave të vendosur në ndërtesën madhështore të House of Parlamenti, Westminster në Londër, u zhvillua pritja dhe prezantimi i projektit lidhur me të ardhmen e brezit të ri në Shqipëri.

Ky projekt është me qendër në Tiranë. Këto  bashkëpunime janë ura që ndërtohen midis Anglisë dhe Shqipërisë me qëllim që të ndihmohet brezi i ri në rrugëtimin e tij drejt shkencës, teknologjisë dhe fushave të tjera.

Po ashtu edhe zgjerimit të rrjetit meritokratik me studentë shqiptar në Angli dhe mbarëvajtjes më cilësore të brezit të ri shqiptar edhe në vendin mëmë.

Nga intervista e shkurtër dhe tejet konstruktive, të cilën pata  kënaqësinë t’i zhvilloja, në këtë okazion, me z. Martin Vicker, Anëtar i Parlamentit për Cleethorpes dhe znj. Majlinda Mazalliu, Zv/drejtoreshë e Këshillit Britanik për Ballkanin Perendimor u shpreh dëshira e mirë nga të dy palët për të realizuar dhe ndihmuar rininë shqiptare. Fokusimin e saj drejt një perspektivë legjitime dhe korrekte për të ardhmen.

Merrnin pjesë anëtarë të Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar, anëtarë të Qeverisë Britanike, anëtarë të Qeverisë Shqiptare, Këshillit Britanik, profesor shqiptarë të Universitetit në Mbretërinë e Bashkuar, Think Tanks në MB, studiues shqiptarë të Chevening, Femrat shqiptare studiuese të STEM, anëtarë të Këshillit Rinor Shqiptarë, aktivistë të diasporës shqiptare në MB.

Programi “Next Generation Albania”  është i pari nga seritë kërkimore për Gjeneratës së ardhshme që

është realizuar në Ballkanin Perëndimor.  Ky hulumtim jep njohuri të thella në jetën e të rinjve shqiptarë, si dhe ofrimin e një platforme për zhvillimin e planeve për programimin e mëvonshëm në vend. Raporti ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse për nevojat, potencialin dhe aspiratat e të rinjve në Shqipëri.

Ky organizim me bosht British Council Albania pati këto prezantime:

Së pari nga  Z. Martin Vickers, Anëtar i Parlamentit për Cleethorpes, Dhoma e Komunave

Në vazhdim z. Charlie Walker, Drejtor i Operacioneve Ndërkombëtare të Këshillit Britanik.

Në vazhdim një video prezantim i shkurtër i gjetjeve të “Next Generation Albania”.

Vijoi ndarja e përvojës nga Valbona Halitaj, Anëtare e Task Forcës Rinore.

Përshëndetje nga Z.Uran Ferizi, Ambasador i Shqipërisë në MB.

Një përshëndetje dhe inkurajim nga Z.Alastair King-Smith, Ambasador i Mbretërisë së Bashkuar në Shqipëri. Fjala përmbyllëse nga z.Majlinda Mazelliut, Zv/drejtoreshë e Këshillit Britanik për Ballkanin Perendimor dhe drejtoreshë për Shqipërinë dhe Kosovën.

Ky takim shënoi hapa në ngjitje dhe një bashkëpunim pozitiv mbështetës nga Shteti Anglez për Shqipërinë.