Marrëveshja me Kroacinë për pensionet kalon në komision, përfitojnë 3000 shqiptarë

E shtunë, 13 Prill, 2024
E shtunë, 13 Prill, 2024

Marrëveshja me Kroacinë për pensionet kalon në komision, përfitojnë 3000 shqiptarë

Është miratuar në Komisionin e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale marrëveshja për njohjen e kontributeve shoqërore mes Shqipërisë dhe Kroacisë.  Mbi 3000 shtetas shqiptarë, të cilët jetojnë e punojnë në Kroaci, do të përfitojnë njohje të periudhave kontributive për efekt pensioni, por jo vetëm

Zëvendës ministrja e Financave, Olta Manjani tha se së shpejti do të nisin bisedimet zyrtare dhe me Greqinë për njohjen e kontributeve mes dy vendeve.

Ndërsa që prej muajit prill 2023 drejtuesit e sigurimeve shoqërore të dy shteteve (Shqipëri dhe Greqi)  kanë mbyllur diskutimet teknike në Tiranë, për t’i hapur rrrugë njohjes së viteve të punës së emigrantëvë shqiptarë në Greqi. Pas kësaj date nuk ka mv asnjë informacion për ecurinë e diskutimeve.

Sa i takon marrveshjes me Italinë, një tjetër vend me një komunitet të madh shqiptarësh Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Astrit Hado tha se marrëveshja është ende në proces.

Pas kalimit në komisionet parlamentare marrëveshja do të futet në fuqi pas ratifikimit në seancë plenare në Kuvend.

Është miratuar në Komisionin e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale marrëveshja për njohjen e kontributeve shoqërore mes Shqipërisë dhe Kroacisë.  Mbi 3000 shtetas shqiptarë, të cilët jetojnë e punojnë në Kroaci, do të përfitojnë njohje të periudhave kontributive për efekt pensioni, por jo vetëm

Zëvendës ministrja e Financave, Olta Manjani tha se së shpejti do të nisin bisedimet zyrtare dhe me Greqinë për njohjen e kontributeve mes dy vendeve.

Ndërsa që prej muajit prill 2023 drejtuesit e sigurimeve shoqërore të dy shteteve (Shqipëri dhe Greqi)  kanë mbyllur diskutimet teknike në Tiranë, për t’i hapur rrrugë njohjes së viteve të punës së emigrantëvë shqiptarë në Greqi. Pas kësaj date nuk ka mv asnjë informacion për ecurinë e diskutimeve.

Sa i takon marrveshjes me Italinë, një tjetër vend me një komunitet të madh shqiptarësh Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Astrit Hado tha se marrëveshja është ende në proces.

Pas kalimit në komisionet parlamentare marrëveshja do të futet në fuqi pas ratifikimit në seancë plenare në Kuvend.

Është miratuar në Komisionin e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale marrëveshja për njohjen e kontributeve shoqërore mes Shqipërisë dhe Kroacisë.  Mbi 3000 shtetas shqiptarë, të cilët jetojnë e punojnë në Kroaci, do të përfitojnë njohje të periudhave kontributive për efekt pensioni, por jo vetëm

Zëvendës ministrja e Financave, Olta Manjani tha se së shpejti do të nisin bisedimet zyrtare dhe me Greqinë për njohjen e kontributeve mes dy vendeve.

Ndërsa që prej muajit prill 2023 drejtuesit e sigurimeve shoqërore të dy shteteve (Shqipëri dhe Greqi)  kanë mbyllur diskutimet teknike në Tiranë, për t’i hapur rrrugë njohjes së viteve të punës së emigrantëvë shqiptarë në Greqi. Pas kësaj date nuk ka mv asnjë informacion për ecurinë e diskutimeve.

Sa i takon marrveshjes me Italinë, një tjetër vend me një komunitet të madh shqiptarësh Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, Astrit Hado tha se marrëveshja është ende në proces.

Pas kalimit në komisionet parlamentare marrëveshja do të futet në fuqi pas ratifikimit në seancë plenare në Kuvend.