Përfundimet dhe rekomandimet e Seminarit XVI Mbarëkombëtar me mësuesit e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë

E hënë, 22 Prill, 2024
E hënë, 22 Prill, 2024

Përfundimet dhe rekomandimet e Seminarit XVI Mbarëkombëtar me mësuesit e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë

Gjatë muajit korrik u mbajt në Vlorë Seminari i XVI mbarëkombëtar me mësuesit e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë. Përgjatë 4 ditëve rreth 180 pjesëmarrës patën mundësi të diskutonin mes tre problematika dhe sfidat e mësimdhënies në Diasporë. Ditën e sotme Qendra e Botimeve për Diasporën ka publikuar materialet, përfundimet dhe rekomandimet e Seminarit XVI Mbarëkombëtar mund t’i gjeni në botimin online në ëeb-in zyrtar të Qendrës së Botimeve për Diasporën në linkun e mëposhtë:

https://drive.google.com/file/d/1DWRsBby7GBkkvsin58PXNH72nW5R68Rh/view?fbclid=IwAR0Czh8LBlka_B4yumSIFNhilVqJuwZXHXaSSBgvF3FzM9mBLddqhsi6-x0

 

Gjatë muajit korrik u mbajt në Vlorë Seminari i XVI mbarëkombëtar me mësuesit e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë. Përgjatë 4 ditëve rreth 180 pjesëmarrës patën mundësi të diskutonin mes tre problematika dhe sfidat e mësimdhënies në Diasporë. Ditën e sotme Qendra e Botimeve për Diasporën ka publikuar materialet, përfundimet dhe rekomandimet e Seminarit XVI Mbarëkombëtar mund t’i gjeni në botimin online në ëeb-in zyrtar të Qendrës së Botimeve për Diasporën në linkun e mëposhtë:

https://drive.google.com/file/d/1DWRsBby7GBkkvsin58PXNH72nW5R68Rh/view?fbclid=IwAR0Czh8LBlka_B4yumSIFNhilVqJuwZXHXaSSBgvF3FzM9mBLddqhsi6-x0

 

Gjatë muajit korrik u mbajt në Vlorë Seminari i XVI mbarëkombëtar me mësuesit e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë. Përgjatë 4 ditëve rreth 180 pjesëmarrës patën mundësi të diskutonin mes tre problematika dhe sfidat e mësimdhënies në Diasporë. Ditën e sotme Qendra e Botimeve për Diasporën ka publikuar materialet, përfundimet dhe rekomandimet e Seminarit XVI Mbarëkombëtar mund t’i gjeni në botimin online në ëeb-in zyrtar të Qendrës së Botimeve për Diasporën në linkun e mëposhtë:

https://drive.google.com/file/d/1DWRsBby7GBkkvsin58PXNH72nW5R68Rh/view?fbclid=IwAR0Czh8LBlka_B4yumSIFNhilVqJuwZXHXaSSBgvF3FzM9mBLddqhsi6-x0