Itali/ Gati dokumentat për aplikimet deri më 26 maj në Milano

E diel, 1 Tetor, 2023
E diel, 1 Tetor, 2023

Itali/ Gati dokumentat për aplikimet deri më 26 maj në Milano

Konsullata shqiptare në Milano njofton të gjithë qytetarët që kanë aplikuar për pasaporta biometrike dhe karta identiteti elektronike deri në datën 26 maj 2023 se këto dokumenta kanë mbërritur.
Dokumentat biometrike që janë gati do t’ju dërgohen me postë të gjithë qytetarëve që bëjnë kërkesën me DHL.

https://return.it.express.dhl.com/?origin=albaniamilanoneway

Orari i shpërndarjes është 12.30 – 13.30 në çdo ditë pune për qytetarët që paraqiten në Përfaqësi për të tërhequr dokumentat biometrikë, të cilët duhet të kenë me vete pasaportën e skaduar të tyre dhe të çdo personi që rezulton në të njëjtën certifikate familjare dhe që ka aplikuar gjithashtu.

Konsullata rikujtojn edhe një herë që të gjitha kartat ID që dërgohen me postë janë të pa aktivizuara elektronikisht dhe nuk mund të përdoren në shërbimet bankare në Shqipëri.
Dokumentat biometrike mund të tërhiqen brenda 1 viti nga dita e aplikimit, në rast të kundërt do të konsiderohen të refuzuar.

Konsullata shqiptare në Milano njofton të gjithë qytetarët që kanë aplikuar për pasaporta biometrike dhe karta identiteti elektronike deri në datën 26 maj 2023 se këto dokumenta kanë mbërritur.
Dokumentat biometrike që janë gati do t’ju dërgohen me postë të gjithë qytetarëve që bëjnë kërkesën me DHL.

https://return.it.express.dhl.com/?origin=albaniamilanoneway

Orari i shpërndarjes është 12.30 – 13.30 në çdo ditë pune për qytetarët që paraqiten në Përfaqësi për të tërhequr dokumentat biometrikë, të cilët duhet të kenë me vete pasaportën e skaduar të tyre dhe të çdo personi që rezulton në të njëjtën certifikate familjare dhe që ka aplikuar gjithashtu.

Konsullata rikujtojn edhe një herë që të gjitha kartat ID që dërgohen me postë janë të pa aktivizuara elektronikisht dhe nuk mund të përdoren në shërbimet bankare në Shqipëri.
Dokumentat biometrike mund të tërhiqen brenda 1 viti nga dita e aplikimit, në rast të kundërt do të konsiderohen të refuzuar.

Konsullata shqiptare në Milano njofton të gjithë qytetarët që kanë aplikuar për pasaporta biometrike dhe karta identiteti elektronike deri në datën 26 maj 2023 se këto dokumenta kanë mbërritur.
Dokumentat biometrike që janë gati do t’ju dërgohen me postë të gjithë qytetarëve që bëjnë kërkesën me DHL.

https://return.it.express.dhl.com/?origin=albaniamilanoneway

Orari i shpërndarjes është 12.30 – 13.30 në çdo ditë pune për qytetarët që paraqiten në Përfaqësi për të tërhequr dokumentat biometrikë, të cilët duhet të kenë me vete pasaportën e skaduar të tyre dhe të çdo personi që rezulton në të njëjtën certifikate familjare dhe që ka aplikuar gjithashtu.

Konsullata rikujtojn edhe një herë që të gjitha kartat ID që dërgohen me postë janë të pa aktivizuara elektronikisht dhe nuk mund të përdoren në shërbimet bankare në Shqipëri.
Dokumentat biometrike mund të tërhiqen brenda 1 viti nga dita e aplikimit, në rast të kundërt do të konsiderohen të refuzuar.