Business #2030/ Takimi për të ardhmen e qëndrueshme të kompanive shqiptare

E shtunë, 24 Shkurt, 2024
E shtunë, 24 Shkurt, 2024

Business #2030/ Takimi për të ardhmen e qëndrueshme të kompanive shqiptare

Ambasada e Suedisë në Shqipëri dhe Kombet e Bashkuara do të organizojnë konferencën “Business #2030”. Ky aktivitet do t’i prezantojë kompanive shqiptare praktika të qëndrueshme tradicionale dhe inovative në një ambient dinamik, duke konsoliduar rrugën drejt një të ardhmeje të qëndrueshme dhe rezistente.

Kompani të mirënjohura suedeze do të ndajnë praktikat më të mira mbi bizneset dhe prodhimin e gjelbër të qëndrueshëm, duke përfshirë industrinë e qëndrueshme të modës dhe aktivizmin. Ndërsa kompanitë shqiptare përballen me një mori sfidash në vitet që vijnë, duke përfshirë qëndrueshmërinë, digjitalizimin, standardet në rritje të sigurisë dhe cilësisë dhe integrimin në Bashkimin Evropian, konferenca #Business2030 do të ofrojë mjetet dhe njohuritë e nevojshme për t’u përballur me këto sfida.

Në konferencë do të marrin pjesë shumë folës të njohur për ekspertizën dhe kontributetet e tyre në fushat përkatëse, duke përfshirë përfaqësues nga kompani të mirënjohura suedeze dhe drejtues biznesesh.

Stilistja e njohur e modës Louise Xin, përfaqësues të nivelit të lartë nga Lindex, SWECO, do të jenë pjesë e folësve në këtë konferencë.

Konferenca mbahet në Tiranë në ambientet e Pallatit të Brigadave. Do të nisë më 31 maj 2023 nga 9:30 am- 17:30 pm dhe më 1 qershor-9:30am -1 pm.

Kjo konferencë organizohet nga Ambasada e Suedisë në Shqipëri, UNDP, FAO, UNIDO dhe ILO

Për të marrë pjesë në konferencë rregjistrohuni në linkun: https://business2030.al/

Ambasada e Suedisë në Shqipëri dhe Kombet e Bashkuara do të organizojnë konferencën “Business #2030”. Ky aktivitet do t’i prezantojë kompanive shqiptare praktika të qëndrueshme tradicionale dhe inovative në një ambient dinamik, duke konsoliduar rrugën drejt një të ardhmeje të qëndrueshme dhe rezistente.

Kompani të mirënjohura suedeze do të ndajnë praktikat më të mira mbi bizneset dhe prodhimin e gjelbër të qëndrueshëm, duke përfshirë industrinë e qëndrueshme të modës dhe aktivizmin. Ndërsa kompanitë shqiptare përballen me një mori sfidash në vitet që vijnë, duke përfshirë qëndrueshmërinë, digjitalizimin, standardet në rritje të sigurisë dhe cilësisë dhe integrimin në Bashkimin Evropian, konferenca #Business2030 do të ofrojë mjetet dhe njohuritë e nevojshme për t’u përballur me këto sfida.

Në konferencë do të marrin pjesë shumë folës të njohur për ekspertizën dhe kontributetet e tyre në fushat përkatëse, duke përfshirë përfaqësues nga kompani të mirënjohura suedeze dhe drejtues biznesesh.

Stilistja e njohur e modës Louise Xin, përfaqësues të nivelit të lartë nga Lindex, SWECO, do të jenë pjesë e folësve në këtë konferencë.

Konferenca mbahet në Tiranë në ambientet e Pallatit të Brigadave. Do të nisë më 31 maj 2023 nga 9:30 am- 17:30 pm dhe më 1 qershor-9:30am -1 pm.

Kjo konferencë organizohet nga Ambasada e Suedisë në Shqipëri, UNDP, FAO, UNIDO dhe ILO

Për të marrë pjesë në konferencë rregjistrohuni në linkun: https://business2030.al/

Ambasada e Suedisë në Shqipëri dhe Kombet e Bashkuara do të organizojnë konferencën “Business #2030”. Ky aktivitet do t’i prezantojë kompanive shqiptare praktika të qëndrueshme tradicionale dhe inovative në një ambient dinamik, duke konsoliduar rrugën drejt një të ardhmeje të qëndrueshme dhe rezistente.

Kompani të mirënjohura suedeze do të ndajnë praktikat më të mira mbi bizneset dhe prodhimin e gjelbër të qëndrueshëm, duke përfshirë industrinë e qëndrueshme të modës dhe aktivizmin. Ndërsa kompanitë shqiptare përballen me një mori sfidash në vitet që vijnë, duke përfshirë qëndrueshmërinë, digjitalizimin, standardet në rritje të sigurisë dhe cilësisë dhe integrimin në Bashkimin Evropian, konferenca #Business2030 do të ofrojë mjetet dhe njohuritë e nevojshme për t’u përballur me këto sfida.

Në konferencë do të marrin pjesë shumë folës të njohur për ekspertizën dhe kontributetet e tyre në fushat përkatëse, duke përfshirë përfaqësues nga kompani të mirënjohura suedeze dhe drejtues biznesesh.

Stilistja e njohur e modës Louise Xin, përfaqësues të nivelit të lartë nga Lindex, SWECO, do të jenë pjesë e folësve në këtë konferencë.

Konferenca mbahet në Tiranë në ambientet e Pallatit të Brigadave. Do të nisë më 31 maj 2023 nga 9:30 am- 17:30 pm dhe më 1 qershor-9:30am -1 pm.

Kjo konferencë organizohet nga Ambasada e Suedisë në Shqipëri, UNDP, FAO, UNIDO dhe ILO

Për të marrë pjesë në konferencë rregjistrohuni në linkun: https://business2030.al/