Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët në Sallonin e Librit në Torino

E diel, 23 Qershor, 2024
E diel, 23 Qershor, 2024

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët në Sallonin e Librit në Torino

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA) do të jetë pjesë e agjendës së Sallonit Ndërkombëtar të Librit në Torino, të Italisë.

Këtë vit Shqipëria do të jetë e ftuara e nderit, në Panairin Ndërkombëtar të Librit që do të organizohet në Torino, në datat 18-22 maj 2023. Ndërsa më 21 maj 2023, në sallën “Albania” po në Torino, do të zhvillohet një takim i dedikuar për QSPA, e cila do të përfaqësohet nga Drejtorja Ekzekutive e saj, Diana Kastrati dhe nga tre prej studiuesve të qendrës, Silvana Nini, Dorina Arapi dhe Rudina Hoxha.

Ky takim është një aktivitet prezantues mbi veprimtarinë dhe botimet e qendrës në një hark kohor trevjeçar, si një strukturë koordinuese për të promovuar kulturën dhe trashëgimininë e arbëreshëve të Italisë.

Në këtë takim, si dhe gjatë gjithë programit të Panairit do të jenë gjithashtu të pranishëm autorë e studiues shqiptarë që përfaqësojnë Shqipërinë në Panairin Ndërkombëtar e Librit në Torino.

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëeshët në tre vitet e funksionimit të saj ka botuar revistën studimore Continuum dhe vepra të tjera si monografi, tekste historiko-letrare, me karakter shkencor dhe vëllime si: “Santori, poet dhe dramaturg”, monografi nga Klara Kodra, “Veprat historiko-filologjike të De. Radës”, redaktuar nga Prof. Jup Kastrati, “Një rrugëtim në ngulimet arbëreshe”, nga Papas Antonio Belusci dhe Ornela Radovicka, “Një rrugëtim etnografik mbi kostumet e Arbëresheve të Italisë së Jugut”, monografi e Silvana Nini, studiuese e Qendrës, “Histori e letërsisë shqipe”, tekst historiko-letrar nga Giuseppe Schirò Junior, “Bija e mallkuar”, romani i parë i Francesco Antonio Santori, “Për një shqipe “të gjithakushme edhe të gjithakundme” të tjera vepërza”, nga Dhimitër Kamarda, përgatitur nga Dhori Q. Qiriazi “Studime arbëreshe”, nga albanologu Maksimilian Lambertz, ndrsa tituj të tjerë janë në proces.

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA) do të jetë pjesë e agjendës së Sallonit Ndërkombëtar të Librit në Torino, të Italisë.

Këtë vit Shqipëria do të jetë e ftuara e nderit, në Panairin Ndërkombëtar të Librit që do të organizohet në Torino, në datat 18-22 maj 2023. Ndërsa më 21 maj 2023, në sallën “Albania” po në Torino, do të zhvillohet një takim i dedikuar për QSPA, e cila do të përfaqësohet nga Drejtorja Ekzekutive e saj, Diana Kastrati dhe nga tre prej studiuesve të qendrës, Silvana Nini, Dorina Arapi dhe Rudina Hoxha.

Ky takim është një aktivitet prezantues mbi veprimtarinë dhe botimet e qendrës në një hark kohor trevjeçar, si një strukturë koordinuese për të promovuar kulturën dhe trashëgimininë e arbëreshëve të Italisë.

Në këtë takim, si dhe gjatë gjithë programit të Panairit do të jenë gjithashtu të pranishëm autorë e studiues shqiptarë që përfaqësojnë Shqipërinë në Panairin Ndërkombëtar e Librit në Torino.

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëeshët në tre vitet e funksionimit të saj ka botuar revistën studimore Continuum dhe vepra të tjera si monografi, tekste historiko-letrare, me karakter shkencor dhe vëllime si: “Santori, poet dhe dramaturg”, monografi nga Klara Kodra, “Veprat historiko-filologjike të De. Radës”, redaktuar nga Prof. Jup Kastrati, “Një rrugëtim në ngulimet arbëreshe”, nga Papas Antonio Belusci dhe Ornela Radovicka, “Një rrugëtim etnografik mbi kostumet e Arbëresheve të Italisë së Jugut”, monografi e Silvana Nini, studiuese e Qendrës, “Histori e letërsisë shqipe”, tekst historiko-letrar nga Giuseppe Schirò Junior, “Bija e mallkuar”, romani i parë i Francesco Antonio Santori, “Për një shqipe “të gjithakushme edhe të gjithakundme” të tjera vepërza”, nga Dhimitër Kamarda, përgatitur nga Dhori Q. Qiriazi “Studime arbëreshe”, nga albanologu Maksimilian Lambertz, ndrsa tituj të tjerë janë në proces.

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët (QSPA) do të jetë pjesë e agjendës së Sallonit Ndërkombëtar të Librit në Torino, të Italisë.

Këtë vit Shqipëria do të jetë e ftuara e nderit, në Panairin Ndërkombëtar të Librit që do të organizohet në Torino, në datat 18-22 maj 2023. Ndërsa më 21 maj 2023, në sallën “Albania” po në Torino, do të zhvillohet një takim i dedikuar për QSPA, e cila do të përfaqësohet nga Drejtorja Ekzekutive e saj, Diana Kastrati dhe nga tre prej studiuesve të qendrës, Silvana Nini, Dorina Arapi dhe Rudina Hoxha.

Ky takim është një aktivitet prezantues mbi veprimtarinë dhe botimet e qendrës në një hark kohor trevjeçar, si një strukturë koordinuese për të promovuar kulturën dhe trashëgimininë e arbëreshëve të Italisë.

Në këtë takim, si dhe gjatë gjithë programit të Panairit do të jenë gjithashtu të pranishëm autorë e studiues shqiptarë që përfaqësojnë Shqipërinë në Panairin Ndërkombëtar e Librit në Torino.

Qendra e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëeshët në tre vitet e funksionimit të saj ka botuar revistën studimore Continuum dhe vepra të tjera si monografi, tekste historiko-letrare, me karakter shkencor dhe vëllime si: “Santori, poet dhe dramaturg”, monografi nga Klara Kodra, “Veprat historiko-filologjike të De. Radës”, redaktuar nga Prof. Jup Kastrati, “Një rrugëtim në ngulimet arbëreshe”, nga Papas Antonio Belusci dhe Ornela Radovicka, “Një rrugëtim etnografik mbi kostumet e Arbëresheve të Italisë së Jugut”, monografi e Silvana Nini, studiuese e Qendrës, “Histori e letërsisë shqipe”, tekst historiko-letrar nga Giuseppe Schirò Junior, “Bija e mallkuar”, romani i parë i Francesco Antonio Santori, “Për një shqipe “të gjithakushme edhe të gjithakundme” të tjera vepërza”, nga Dhimitër Kamarda, përgatitur nga Dhori Q. Qiriazi “Studime arbëreshe”, nga albanologu Maksimilian Lambertz, ndrsa tituj të tjerë janë në proces.