Raporti i BE-së mbi Shqipërinë

E martë, 28 Maj, 2024
E martë, 28 Maj, 2024

Raporti i BE-së mbi Shqipërinë

Në javët në vijim, Parlamenti Europian do të debatojë një rezolutë për Shqipërinë të hartuar nga Isabel Santos, anëtare e Grupit të Aleancës Progresive të Socialistëve dhe Demokratëve. Nga leximi i parë vëmë re tonet e ashpra të përdorura nga Santos ndaj Shqipërisë, duke përshkruar një situatë jo tamam rozë mbi aspektet kryesore që qëndrojnë në themel të demokracisë, si liria e shtypit.

“Parlamenti Evropian shpreh shqetësimin e tij për mungesën e progresit në arritjen e transparencës institucionale, lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias dhe nënvizon rolin që kanë liderët politikë në krijimin e një mjedisi të favorshëm për këto liri”, shkruan Santos.

ASPEKTET KRITIKE TË REFORMAVE NË VEND

Rezoluta nënvizon se nuk është bërë ndonjë përparim që nga raporti i fundit i Komisionit për progresin në fushën e mediave. Me rëndësi të madhe janë çështjet kritike në lidhjet me presionin ndaj gazetarëve dhe financimit të mediave.

Muajt ​​​​​e fundit në Shqipëri është hapur nje debat për mundësine e një amnistie fiskale dhe “shitjen” e pasaportës shqiptare investitorëve strategjikë nga vende të treta, propozim që ngacmoi BE-në.

Santos është e vendosur në kundërshtimin e saj  duke ripërsëritur edhe një herë në kundërshtimin e BE-së ndaj nismës së  qeverisë shqiptare.

Rezoluta prek edhe çështjen e deklasifikimit të dosjeve të kohës së komunizmit në Shqipëri. Ndonëse vitet e fundit, të gjitha forcat politike dhe shoqëria civile kanë bërë zhurmë për hapjen e dosjeve nga viti 1945 deri në vitin 1991, ndërhyrja ende nuk ka mundur të realizohet. Rezoluta pranon se zbulimi i ngjarjeve të tjera mund të shërbejë si shkëndijë në vend.

JO VETËM HIJET NË TEKST TË REZOLUCIONIT

Por teksti nuk përmban vetëm kritika ndaj Shqipërisë dhe politikës së saj. Raportuesja Santos vlerësoi qeverinë për reformën e saj në drejtësi dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Jo më pak e rëndësishme është njohja e progresit të bërë nga vendi në drejtim të të drejtave të minoriteteve, nismave rajonale dhe ndërkufitare dhe krijimit të Parkut Kombëtar të Vjosës.

REKOMANDIME PËR TË ARDHMEN

Për sa i përket aspektit më proaktiv të rezolutës, Santos i kërkoi qeverisë shqiptare veprime të vazhdueshme për: “reduktimin e kërkesave të pabazuara për azil nga qytetarët shqiptarë” në vendet e BE-së. Për më tepër, vendi duhet të bëjë më shumë për të arritur drejtësinë universale përmes masave ndërsektoriale. Duhet thënë se në përgjithësi, edhe pse kritike në shumë aspekte, mirënjohjet ndaj Shqipërisë për progresin e bërë në vitet e fundit na lënë me shpresë për prestigjin e vendit në kontekstin europian.

Nga Fabiola Ismaili

 

Në javët në vijim, Parlamenti Europian do të debatojë një rezolutë për Shqipërinë të hartuar nga Isabel Santos, anëtare e Grupit të Aleancës Progresive të Socialistëve dhe Demokratëve. Nga leximi i parë vëmë re tonet e ashpra të përdorura nga Santos ndaj Shqipërisë, duke përshkruar një situatë jo tamam rozë mbi aspektet kryesore që qëndrojnë në themel të demokracisë, si liria e shtypit.

“Parlamenti Evropian shpreh shqetësimin e tij për mungesën e progresit në arritjen e transparencës institucionale, lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias dhe nënvizon rolin që kanë liderët politikë në krijimin e një mjedisi të favorshëm për këto liri”, shkruan Santos.

ASPEKTET KRITIKE TË REFORMAVE NË VEND

Rezoluta nënvizon se nuk është bërë ndonjë përparim që nga raporti i fundit i Komisionit për progresin në fushën e mediave. Me rëndësi të madhe janë çështjet kritike në lidhjet me presionin ndaj gazetarëve dhe financimit të mediave.

Muajt ​​​​​e fundit në Shqipëri është hapur nje debat për mundësine e një amnistie fiskale dhe “shitjen” e pasaportës shqiptare investitorëve strategjikë nga vende të treta, propozim që ngacmoi BE-në.

Santos është e vendosur në kundërshtimin e saj  duke ripërsëritur edhe një herë në kundërshtimin e BE-së ndaj nismës së  qeverisë shqiptare.

Rezoluta prek edhe çështjen e deklasifikimit të dosjeve të kohës së komunizmit në Shqipëri. Ndonëse vitet e fundit, të gjitha forcat politike dhe shoqëria civile kanë bërë zhurmë për hapjen e dosjeve nga viti 1945 deri në vitin 1991, ndërhyrja ende nuk ka mundur të realizohet. Rezoluta pranon se zbulimi i ngjarjeve të tjera mund të shërbejë si shkëndijë në vend.

JO VETËM HIJET NË TEKST TË REZOLUCIONIT

Por teksti nuk përmban vetëm kritika ndaj Shqipërisë dhe politikës së saj. Raportuesja Santos vlerësoi qeverinë për reformën e saj në drejtësi dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Jo më pak e rëndësishme është njohja e progresit të bërë nga vendi në drejtim të të drejtave të minoriteteve, nismave rajonale dhe ndërkufitare dhe krijimit të Parkut Kombëtar të Vjosës.

REKOMANDIME PËR TË ARDHMEN

Për sa i përket aspektit më proaktiv të rezolutës, Santos i kërkoi qeverisë shqiptare veprime të vazhdueshme për: “reduktimin e kërkesave të pabazuara për azil nga qytetarët shqiptarë” në vendet e BE-së. Për më tepër, vendi duhet të bëjë më shumë për të arritur drejtësinë universale përmes masave ndërsektoriale. Duhet thënë se në përgjithësi, edhe pse kritike në shumë aspekte, mirënjohjet ndaj Shqipërisë për progresin e bërë në vitet e fundit na lënë me shpresë për prestigjin e vendit në kontekstin europian.

Nga Fabiola Ismaili

 

Në javët në vijim, Parlamenti Europian do të debatojë një rezolutë për Shqipërinë të hartuar nga Isabel Santos, anëtare e Grupit të Aleancës Progresive të Socialistëve dhe Demokratëve. Nga leximi i parë vëmë re tonet e ashpra të përdorura nga Santos ndaj Shqipërisë, duke përshkruar një situatë jo tamam rozë mbi aspektet kryesore që qëndrojnë në themel të demokracisë, si liria e shtypit.

“Parlamenti Evropian shpreh shqetësimin e tij për mungesën e progresit në arritjen e transparencës institucionale, lirisë së shprehjes dhe lirisë së medias dhe nënvizon rolin që kanë liderët politikë në krijimin e një mjedisi të favorshëm për këto liri”, shkruan Santos.

ASPEKTET KRITIKE TË REFORMAVE NË VEND

Rezoluta nënvizon se nuk është bërë ndonjë përparim që nga raporti i fundit i Komisionit për progresin në fushën e mediave. Me rëndësi të madhe janë çështjet kritike në lidhjet me presionin ndaj gazetarëve dhe financimit të mediave.

Muajt ​​​​​e fundit në Shqipëri është hapur nje debat për mundësine e një amnistie fiskale dhe “shitjen” e pasaportës shqiptare investitorëve strategjikë nga vende të treta, propozim që ngacmoi BE-në.

Santos është e vendosur në kundërshtimin e saj  duke ripërsëritur edhe një herë në kundërshtimin e BE-së ndaj nismës së  qeverisë shqiptare.

Rezoluta prek edhe çështjen e deklasifikimit të dosjeve të kohës së komunizmit në Shqipëri. Ndonëse vitet e fundit, të gjitha forcat politike dhe shoqëria civile kanë bërë zhurmë për hapjen e dosjeve nga viti 1945 deri në vitin 1991, ndërhyrja ende nuk ka mundur të realizohet. Rezoluta pranon se zbulimi i ngjarjeve të tjera mund të shërbejë si shkëndijë në vend.

JO VETËM HIJET NË TEKST TË REZOLUCIONIT

Por teksti nuk përmban vetëm kritika ndaj Shqipërisë dhe politikës së saj. Raportuesja Santos vlerësoi qeverinë për reformën e saj në drejtësi dhe luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Jo më pak e rëndësishme është njohja e progresit të bërë nga vendi në drejtim të të drejtave të minoriteteve, nismave rajonale dhe ndërkufitare dhe krijimit të Parkut Kombëtar të Vjosës.

REKOMANDIME PËR TË ARDHMEN

Për sa i përket aspektit më proaktiv të rezolutës, Santos i kërkoi qeverisë shqiptare veprime të vazhdueshme për: “reduktimin e kërkesave të pabazuara për azil nga qytetarët shqiptarë” në vendet e BE-së. Për më tepër, vendi duhet të bëjë më shumë për të arritur drejtësinë universale përmes masave ndërsektoriale. Duhet thënë se në përgjithësi, edhe pse kritike në shumë aspekte, mirënjohjet ndaj Shqipërisë për progresin e bërë në vitet e fundit na lënë me shpresë për prestigjin e vendit në kontekstin europian.

Nga Fabiola Ismaili